Now showing items 303-322 of 869

  • Manipulace s logickými funkcemi pomocí grafů II 

   Author: Kottás David; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Kubátová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Manipulátor pro přepravu vozidel 

   Author: Jiří Povolný; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Ecorchard Gaël Pierre Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou možností a návrhem výroby manipulátoru pro přepravu modelu auta v podobě dětského elektrického autíčka. Dále byla provedena realizace vhodných komponent pro tvorbu manipulátoru a také ...
  • Mapa internetu 

   Author: Bohdal Viktor Bohuslav; Supervisor: Medvecký Michal; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mapování atributů založené na SPARQL dotazech v knihovně JOPA 

   Author: Zdeněk Kotrlý; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Knihovna JOPA je zavedeným nástrojem pro přístup k ontologiím a sémantickým datům v programovacím jazyce Java. Tato práce se snaží prozkoumat potenciální rozšíření JOPA, které by umožnilo definici atributů založených pouze ...
  • Mapový modul pro Android 

   Author: Křížek Jiří; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mashup datových zdrojů na webu 

   Author: Mathauser Jan; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Malinský Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metamodelář pro NetBeans 

   Author: Vrchlavský Petr; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Novotný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody redukce dimenze pro dataset funkční mapy světa 

   Author: Jan Macek; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Algoritmy redukce dimenze jsou skvělé pro hlubší pochopení datového souboru. V posledních letech jsme viděli růst algoritmů pro výběr prvků, konkrétně podtřídy sousedních grafů. V této práci jsme se zaměřili na nejmodernější ...
  • Měření a vizualizace signálu bezdrátových sítí v interiéru 

   Author: Fürst Roman; Supervisor: Doležal Jakub; Opponent: Procházka Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Práce se zabývá studiem, analýzou a popisem způsobu měření, vizualizace a využití signálu bezdrátových sítí v interiéru. Pro tyto účely je provedena implementace mobilní aplikace pro Android, která zobrazuje dostupné ...
  • Měření časových parametrů SW aplikací v reálném čase 

   Author: Tvrdík Pavel; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kaše Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření kvality mobilních datových sítí - Android mobilní klient 

   Author: Mudruněk Filip; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Měření kvality mobilních datových sítí - Mobilní klient 

   Author: Švácha Michal; Supervisor: Votava Ondřej; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Měření kvality mobilních datových sítí - Server 

   Author: Watzke David; Supervisor: Votava Ondřej; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Měření kvality mobilních datových sítí - Webové rozhraní 

   Author: Pilař Radek; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření pedagogického výkonu 

   Author: Polák David; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření síly signálu v datových mobilních sítích pomocí zařízení s Androidem 

   Author: Svatoň Zdeněk; Supervisor: Doležal Jakub; Opponent: Janda Martin
   Cílem této bakalářské práce je návrh, realizace a testování mobilní aplikace pro platformu Android umožňující získávání informací o aktuálním stavu mobilní sítě a zobrazování informací o kvalitě signálu a základnových ...
  • Měření větru v zástavbě pomocí bezpilotních prostředků 

   Author: Musilová Simona; Supervisor: Selecký Martin; Opponent: Čáp Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je navrhnout a použít postupy pro pravidelná měření větru v městském prostředí za použítí bezpilotních prostředů pro zpřesnění CFD modelů. Během plánování trasy jsou brána do úvahy větrná pole v daném ...
  • Míra podobnosti kořenových stromů 

   Author: Vondrus Petr; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá návrhem metod pro nalezení míry podobnosti dvou grafů, speciálně kořenových stromů. Uvádí známé postupy, které mohou být pro výpočet této míry použity. Blíže se věnuje algoritmům využívajícím techniky ...
  • Mobilni aplikace pro uzivatele systemu sdileni automobilu vice uzivateli 

   Author: Ravas Filip; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Jirovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou mobilnej aplikácie pre operačný systém Android. Výstupom je aplikácia spĺňajúca funkcionalitu, ktorá je definovaná požiadavkami na klientskú aplikáciu študentského ...
  • Mobilní aplikace pro automatickou detekci epileptiformních výbojů v intraoperační elektrokortikografii 

   Author: Svobodová Lenka; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Jednou z možností léčby farmakorezistentní epilepsie je resekce poškozené mozkové tkáně. K určení pozice a velikosti této tkáně se během operace měří EEG přímo z povrchu mozku (provádí se tzv. intraoperační elektrokortikografie). ...