Now showing items 298-317 of 869

  • Ladění a konstrukce heuristických optimalizačních algoritmů 

   Author: Jakub Lhoták; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Tato práce se zabývá laděním heuristických optimalizačních algoritmů. Práce se zaměřuje speciálně na optimalizaci a ladění Nelder-Meadovy simplexové metody. Na začátku práce je čtenář seznámen s konstrukcí a možnostmi ...
  • LibSys: Knihovní systém 

   Author: Hejhal Petr; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Licencování softwaru prostřednictvím internetu 

   Author: Volf Martin; Supervisor: Trávníková Jitka; Opponent: Medvecký Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Life-logging aplikace pro chytrý telefon 

   Author: Smrž Ondřej; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Bezdíček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Logovací systém pro nástroj na výuku transformací I3T 

   Author: Filip Uhlík; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Transformace v počítačové grafice dělají studentům potíže. S pochopením transformací pomáhá Interaktivní nástroj na výuku transformací (I3T), který je využíván na Katedře počítačové grafiky a interakce v předmětu Programování ...
  • Manipulace s logickými funkcemi pomocí grafů II 

   Author: Kottás David; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Kubátová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Manipulátor pro přepravu vozidel 

   Author: Jiří Povolný; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Ecorchard Gaël Pierre Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou možností a návrhem výroby manipulátoru pro přepravu modelu auta v podobě dětského elektrického autíčka. Dále byla provedena realizace vhodných komponent pro tvorbu manipulátoru a také ...
  • Mapa internetu 

   Author: Bohdal Viktor Bohuslav; Supervisor: Medvecký Michal; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mapování atributů založené na SPARQL dotazech v knihovně JOPA 

   Author: Zdeněk Kotrlý; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Knihovna JOPA je zavedeným nástrojem pro přístup k ontologiím a sémantickým datům v programovacím jazyce Java. Tato práce se snaží prozkoumat potenciální rozšíření JOPA, které by umožnilo definici atributů založených pouze ...
  • Mapový modul pro Android 

   Author: Křížek Jiří; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mashup datových zdrojů na webu 

   Author: Mathauser Jan; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Malinský Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metamodelář pro NetBeans 

   Author: Vrchlavský Petr; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Novotný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody redukce dimenze pro dataset funkční mapy světa 

   Author: Jan Macek; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Algoritmy redukce dimenze jsou skvělé pro hlubší pochopení datového souboru. V posledních letech jsme viděli růst algoritmů pro výběr prvků, konkrétně podtřídy sousedních grafů. V této práci jsme se zaměřili na nejmodernější ...
  • Měření a vizualizace signálu bezdrátových sítí v interiéru 

   Author: Fürst Roman; Supervisor: Doležal Jakub; Opponent: Procházka Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Práce se zabývá studiem, analýzou a popisem způsobu měření, vizualizace a využití signálu bezdrátových sítí v interiéru. Pro tyto účely je provedena implementace mobilní aplikace pro Android, která zobrazuje dostupné ...
  • Měření časových parametrů SW aplikací v reálném čase 

   Author: Tvrdík Pavel; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kaše Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření kvality mobilních datových sítí - Android mobilní klient 

   Author: Mudruněk Filip; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Měření kvality mobilních datových sítí - Mobilní klient 

   Author: Švácha Michal; Supervisor: Votava Ondřej; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Měření kvality mobilních datových sítí - Server 

   Author: Watzke David; Supervisor: Votava Ondřej; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Měření kvality mobilních datových sítí - Webové rozhraní 

   Author: Pilař Radek; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření pedagogického výkonu 

   Author: Polák David; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)