Zobrazují se záznamy 1-20 z 86

   Klíčové slovo
   android, android aplikace, Vokabulář webový [1]
   android, android application, Vokabulář webový [1]
   Android, aplikace, restaurace, číšník, tablet [1]
   Android, application, restaurant, waiter, tablet [1]
   Android, mobile application, visualization, wireless networks, signal strength [1]
   Android, mobilní aplikace, vizualizace, bezdrátové sítě, síla signálu [1]
   Android,mobilná aplikácia,zdieľanie automobilov [1]
   Aspect oriented programming, business rules, user interface, validation [1]
   aspect oriented programming, Maude, aspect weaver [1]
   Aspektově orientované programování, byznys pravidla, uživatelské rozhraní, validace [1]
   aspektově orientované programování, Maude, aspect weaver [1]
   Audio recording, Video games, Voice-vers, Collaboration, Java, Hibernate ORM, Spring Framework [1]
   audiogame, computer game, visual impairment, MIDI keyboard, Unity3D [1]
   audiohra, počítačová hra, zrakové postižení, MIDI klávesy, Unity3D [1]
   Bachelor thesis, An automated user tests, Software testing, Framework for test creation, AssertJ, PCTgen [1]
   bachelor thesis, software, web, crawler, software test, search [1]
   Bakalářská práce, Automatizované uživatelské testy, Testování softwaru, Framework na vytváření testů, AssertJ, PCTgen [1]
   bakalářská práce, software, web, crawler, testování software, vyhledávání [1]
   Bezpečnostní chyba,Grafová databáze,Analýza kódu [1]
   Big Data, Ontologie, Semantic Big Data Historian, zpracování dat v průmyslu, Hadoop, HDFS, MapReduce, Hive [1]