Now showing items 695-714 of 869

  • Technická analýza e-mailového marketingu a návrh systému pro jeho podporu 

   Author: Marek Vočadlo; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Viták Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Obsahem bakalářské práce je technická analýza e-mailového marketingu a návrh systému pro jeho podporu. Práce zahrnuje základní informace o marketingu a poté více rozvádí jednu jeho konkrétní formu, e-mail marketing. E-mail ...
  • Technologické řešení katalogu produktů firem 

   Author: Pěček Jan; Supervisor: Žďárek Jan; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Temporální Modely pro Vizuální Navigaci Mobilních Robotů 

   Author: Dvořáková Eliška; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Fentanes Jaime Pulido
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá modelováním změn prostředí v čase pro dlouhodobou vizuální navigaci mobilních robotů a integrací těchto modelů prostředí do existujícího funkčního navigačního systému. Cílem této práce je vytvořit ...
  • Terminálová a registrační část systému Elektronické volby 

   Author: Tarantík Václav; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Filipský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Testování a optimalizace informačního systému SWINPRO 

   Author: Strnad Michal; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Testování izomorfizmu stromů 

   Author: Čemus Karel; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Testování řidičů pomocí her 

   Author: Kovačević Zenit; Supervisor: Štěpánková Olga; Opponent: Uller Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Testsys - backend 

   Author: Nejedlý Petr; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Testsys - uživatelské rozhraní 

   Author: Škorpil Štěpán; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Textový vstup na zařízeních s dotykovou obrazovkou pro zrakově postižené 

   Author: Egermajer Martin; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Poláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Textový vstup pomocí myoelektrických signálů 

   Author: Tisančín Tomáš; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Poláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Tlustý klient a webové služby pro systém správy projektu 

   Author: Procházka Kamil; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Transakční zpracování ontologií 

   Author: Ledvinka Martin; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Transformace objektových modelů 

   Author: Lukeš Martin; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Píše Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Transformace uživatelských dotazů pro analýzu dat v průmyslové automatizaci 

   Author: Moravec Jakub; Supervisor: Jirkovský Václav; Opponent: Hrstka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Spolu s nárůstem důležitosti dat jsou dnes kladeny i velké požadavky na jejich analýzu. V mnoha oblastech, včetně průmyslu, jsou generovány velké objemy heterogenních dat. Analýza těchto dat může vést k získání mnoha ...
  • Transformace XML dokumentů na základě uživatelsky definovaných pravidel 

   Author: Pavlát Jakub; Supervisor: Richta Karel; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na možné využití XSLT transformací v konverzi z formátu Eclipse Modeling Frameworku (EMF), do Petri Net Markup Language (PNML). Motivace za vývojem takové transformace je její možné využití ...
  • Tréninkový deník veslaře 

   Author: Karas Tomáš; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Bača Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Turistický navigátor pro chytré telefony 

   Author: Brejcha Jan; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Turistický webový portál nové generace 

   Author: Szépe Matúš; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Tvorba her pro systém biofeedbackové terapie 

   Author: Sokolsky Nikita; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Novák Daniel
   Daná bakalařská práce zabýva se tvořbou zpetnovázebních her zá učely terapie. Hry jsou součastí existujicího neurofeedbackového software vytvořeneho skupinou BioDat. Cílem her bylo dosahnout zřetelneho vizualního a zvukoveho ...