Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 585

  • Aplikace pro podporu hromadneho odesilani korespondence 

   Autor: Dvořák Vladimír; Vedoucí práce: Šišlák David; Oponent práce: Cuchý Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním aplikace pro zapisování poštovních adres podle základních principů softwarového inženýrství. Hlavní téma je vytvoření takového programu, který bude uživateli usnadňovat ...
  • IS pro správu letních táborů 

   Autor: Regál Jindřich; Vedoucí práce: Mannová Božena; Oponent práce: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro správu letních táborů a podporu chodu neziskové organizace. Funkce a požadavky byly určeny dle potřeb organizace SHM Klub Praha - Počernice, z. s. Byla ...
  • Vylepšení detekce plagiátů v BRUTE 

   Autor: Votroubek Tomáš; Vedoucí práce: Pošík Petr; Oponent práce: Hrstka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   V této práci porovnáme detektor plagiarismu použitý na online odevzdávacím systému ČVUT BRUTE s běžně dostupnými detektory. Na základě testů, identifikujeme časté nedostatky detekčních systémů, navrhneme a implementujeme ...
  • Realtime prezentace soutěžních výsledků a tweetů v systému MyICPC 

   Autor: Musil Ondřej; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-22)
   Systém MyICPC byl navržen pro podporu informovanosti a zájmu účastníků a diváků během programovacích soutěží ACM-ICPC. Jeho hlavním úkolem je poskytovat soutěžní výsledky v reálném čase. Tento úkol s sebou přináší řadu ...
  • Platforma pro podporu práce operátů tele-asistenčních center pro navigaci zrakově postižených 

   Autor: Szczurková Jana; Vedoucí práce: Balata Jan; Oponent práce: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je navrhnout, vytvořit a otestovat prototypy platformy pro podporu práce operátorů tele-asistenčních center pro zrakově postižené, která jim má usnadnit práci a pomoci vyřešit problémy objevené při pozorování ...
  • Repozitář a server webová aplikace pro nahrávky dialogů postav 

   Autor: Tkachenko Danylo; Vedoucí práce: Sporka Adam; Oponent práce: Nedvěd Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalarska prace popisuje proces, kterym jsem prosel behem vyvoje aplikaci na zlepseni spoluprace na projektech. Zameruje se konkretne na projekty souvisejici s nahravanim zvuku, ktere vyzaduji dalkovou tymovou praci. ...
  • Objevování bezpečnostních chyb ve zdrojovém kódu za použití dotazů v grafových databázích 

   Autor: Skoumal Ondřej; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Láznička Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Najít bezpečnostní chybu ve zdrojovém kódu není jednoduchý úkol. Tato práce si klade za cíl prozkoumat nový způsob jejich nalezení - použitím open-source nástroje Joern a grafových databází. Joern umožňuje analyzovat ...
  • Barrister - vyhledávání duplicit ve zdrojových kódech 

   Autor: Fryč Jiří; Vedoucí práce: Macek Ondřej; Oponent práce: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   V rámci bakalářská práce analyzuje možnosti pro detekci plagiátů ve zdrojových kódech a vytváříme ideální řešení pro ČVUT FEL.Vzhledem k zaměření řešíme detekci plagiátů převážně pro testování úloh zadaných studentům. ...
  • HeroCamp - webová aplikace pro deskové a psané hry na hrdiny 

   Autor: Plátek Jan; Vedoucí práce: Macek Ondřej; Oponent práce: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   V rámci práce bylo úkolem vytvořit webovou aplikaci HeroCamp, která bude sloužit pro podporu stolních a online psaných her na hrdiny. Vzhledem k současné situaci bylo vhodné řešit problém pomocí nových technologií, které ...
  • Vývoj IoT aplikačního běhového prostředí 

   Autor: Paulík Adam; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Bunčiak Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   This thesis aims to develop platform agnostic IoT runtime using Bulldog Camel and Docker components. Bulldog and Camel components will help to create platform and langu- age agnostic runtime for single board computer (e.g. ...
  • Mobilní aplikace pro automatickou detekci epileptiformních výbojů v intraoperační elektrokortikografii 

   Autor: Svobodová Lenka; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Jednou z možností léčby farmakorezistentní epilepsie je resekce poškozené mozkové tkáně. K určení pozice a velikosti této tkáně se během operace měří EEG přímo z povrchu mozku (provádí se tzv. intraoperační elektrokortikografie). ...
  • Administrační nástroj pro databázové systémy (stromové procházení, rozdíly) 

   Autor: Kostyuk Petro; Vedoucí práce: Žára Ondřej; Oponent práce: Svoboda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tako práce se zabývá vytvořením systému pro správu databází. Předností tohoto systému bude jeho schopnost vyhledat a zobrazit data, která mezi sebou souvisí (záznamy tabulek, které jsou mezi sebou propojeny cizím klíčem) ...
  • Program pro tvorbu normálových map z jedné fotografie 

   Autor: Sedláček Šimon; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Mach Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   V této práci popisuji využití Shape from Shading algoritmů na vytvoření výškových a normálových map z jediné fotografie, následně je zde popsána implementace algoritmu Interactive Normal Reconstruction from a Single Image, ...
  • Počítačová hra Songs of the Wind 

   Autor: Sedlár Ondřej; Vedoucí práce: Sporka Adam; Oponent práce: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce bylo vytvořit kompletní počítačovou hru pomocí herního enginu Unity. Hra patří do hudebního herního žánru, jejíž hlavní složka hratelnosti je založena na využití hudby coby prostředku interakce. V rámci ...
  • Audiohra: Počítačová hra se zvukovým výstupem bez grafického rozhraní 

   Autor: Hejná Markéta; Vedoucí práce: Sporka Adam; Oponent práce: Valta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce bylo vytvořit počítačovou audiohru určenou primárně lidem se zrakovým postižením, která by byla ovládaná pomocí klávesnice a MIDI kláves. V první části práce jsou představeny některé z již existujících her ...
  • Generování webových šablon pro 2D skeletální animace postav 

   Autor: Trněný Michal; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   TRNĚNÝ, Michal: Generování webových šablon pro 2D skeletální animace postav. [Bakalářská práce] - České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická, Katedra počítačů. Vedoucí: Ing. David Sedláček, Ph.D. Předmětem ...
  • Implementace cashovacího systému 

   Autor: Jordán Petr; Vedoucí práce: Rehák Martin; Oponent práce: Dvořák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce je zaměřena na analýzu, návrh a implementaci řešení cache serveru pro ukládání dat ze služby Virus Total s ohledem na možnosti dalšího rozšíření pro další analytické služby. Tato analýza řeší vhodný výběr ...
  • Podpora aspektově orientovaného přístupu v algebraických specifikacích 

   Autor: Baručić Denis; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Hlavatý Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce se zabývá přidáním podpory aspektově orientovaného programování pro systém algebraických specifikací Maude. Byl vytvořen jazyk pro definování aspektů. Dále byl naimplementovaný aspect weaver podporující daný ...
  • Inteligentní kuchařka pro Android 

   Autor: Koutný Michal; Vedoucí práce: Balík Martin; Oponent práce: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tématem bakalářské práce je vývoj aplikace Kuchařka pro operační systém Android. Tato aplikace bude uživateli umožňovat vést seznam surovin, které má k dispozici. Dále bude zobrazovat recepty, které půjdou z dostupných ...
  • Databaze a rozhrani pro modul automobilu pro system sdileni automobilu vice uzivateli 

   Autor: Vachula Richard; Vedoucí práce: Šišlák David; Oponent práce: Jirovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou rozhrania pre komunikáciu modulu so serverovou jednotkou spolu s vhodne zvoleným spôsobom zabezpečenia. Súčasne si kladie za cieľ i návrh a implementáciu databázy pre perzistenciu ...