Recently added

Now showing items 1-20 of 632

  • Rozšíření funkcionality FelSight o organizaci studentských projektů 

   Author: Heinz Vilém; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací rozšíření studentského internetového portálu FelSight. Toto rozšíření má za úkol poskytnout možnost studentům ČVUT vytvářet týmy pro realizaci jejich vlastních nápadů nebo projektů, ...
  • Byznys plán eForce FEE Prague Formula 2018 

   Author: Szeles Marek; Supervisor: Podivínský Tomáš; Opponent: Starý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Studentský tým eForce FEE Prague Formula, působící na Fakultě elektrotechnické ČVUT, se každoročně účastní inženýrské soutěže Formula Student. Tato práce se zabývá přípravou materiálů pro tým eForce na soutěžní sezonu 2018, ...
  • Systém pro ověřování účinnosti testovacích scénářů pro software 

   Author: Volfová Aneta; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Obsahem práce je popis návrhu a implementace Systému pro ověřování účinnosti testovacích scénářů pro software v rámci semestrálního projektu a navazující bakalářské práce. V rámci návrhu jsou podle stanovených požadavků ...
  • Code coverage analysis and test case generation 

   Author: Sýkora Kryštof; Supervisor: Al-Beywanee Bestoun S. Ahmed; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem této práce je vytvoření metody pro generování testovacích scénářů a vyhodnocení jejich effektivity. Tato metoda je vytvořená na základě analýzy konkrétního programu, která je založená na určení dopadů, jaký mají ...
  • IS pro správu činnosti divadla 

   Author: Zlámalová Anna; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Práce je zaměřena na vývoj webových aplikací sloužících k řízení vnitřní umělecké organizace divadel. V rámci této práce byl proveden i průzkum fungování organizace v několika divadlech. Poté byla provedena specifikace, ...
  • Implementace CRM systému Salesforce ve vybrané neziskové organizaci 

   Author: Ho Minh Thanh; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem této bakalárské práce je analyzovat potreby neziskové organizace a implementace CRM systému Salesforce. V první cásti se zameruji na analýzu potreb neziskového sektoru a možného rešení v podobe CRM systému. Ve vybrané ...
  • Ontologický model pro Issue Tracking 

   Author: Le Anh Viet Linh; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Mnoho issue tracking systému jsou od sebe navzájem odděleny, čímž je velké množství informací nespojeno. Role ontologie v počítačové vědě je vytvořit společné schéma, který lze sdílet mezi systémy, anotovat jejich data a ...
  • Pokročilý Firemní Issue Tracker 

   Author: Abdalimov Zakir; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Holubec Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Současný trh systémů pro sledování řešení poskytuje širokou nabídku aplikací, které se liší mezi sebou svým zaměřením a účelem. Cílem této práce je navrhnout a naimplementovat takový systém, který by převzal charakteristiky ...
  • Analýza a elektronizace procesu zavádění GDPR na FEL ČVUT 

   Author: Soběslavský Jiří; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato práce se zabývá problematikou GDPR a zavedení GDPR na ČVUT. V první části práce se zaměřím na definování pojmů a seznámení se GDPR. Poté navrhnu podpůrný proces pro zavedení GDPR. V poslední části již navržený proces ...
  • Neúplná Data a Rozhodovací Lesy v Úloze Klasifikace Šifrovaného síťového provozu 

   Author: Sahula Lukáš; Supervisor: Brabec Jan; Opponent: Svatoš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce zkoumá problém klasifikace malware za použití klasifikátoru náhodných lesů trénovaných na datasetu získaném ze síťového provozu. Tento dataset obsahuje stovky milionů kategorizovaných záznamů, z nichž některé ...
  • Framework pro využití dat z IoT senzorů pro context-aware aplikace 

   Author: Svačina Jan; Supervisor: Trnka Michal; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem efektivního frameworku umožňujícího programátorům vytvářet aplikace s vědomím kontextu, které zpracovávají data z IoT senzorů za předpokladu kratšího času pro vývoj, jednodušších ...
  • Přístupnost webových stránek FEL ČVUT 

   Author: Vu Thien Trang; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   The goal of this bachelor thesis is to enhance the accessibility of Faculty of Electrical Engineering CTU website. This involves analysis, design and implementation of the website accessibility, which lies in removing ...
  • Míra podobnosti kořenových stromů 

   Author: Vondrus Petr; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá návrhem metod pro nalezení míry podobnosti dvou grafů, speciálně kořenových stromů. Uvádí známé postupy, které mohou být pro výpočet této míry použity. Blíže se věnuje algoritmům využívajícím techniky ...
  • Návrh a realizace jednoduchého systému pro zpracování dotazníků 

   Author: Mahdal Radek; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   ento dokument se zabývá analýzou dotazníků a testů. Popisuje jejich dělení, využití a způsob tvorby a plnění. Následně na základě těchto poznatků navrhuje systém, který umožňuje jeho uživatelům dotazníky vytvářet a vyplňovat. ...
  • Návrh a vývoj systému pro podporu hlasování 

   Author: Kohout Jan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce je zaměřená na vytvoření hlasovacího systému. Správce systému může vytvářet hlasovací projekty. Do těchto projektů může následně přizvat ostatní uživatele systému. Hlasování je založené na přerozdělování ...
  • Vytvoření aplikace pro účely demonstrace výhod a nevýhod použití microservices 

   Author: Krahulec Vlastimil; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Slavík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit ukázkovou aplikaci pro demonstraci výhod a nevýhod architektury microservices. První část bakalářské práce je zaměřena na architekturu microservices, co to microservice je a jakým způsobem ...
  • Volejbalový statistický systém jako android aplikace 

   Author: Štemberg Václav; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Cuchý Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Práce je zaměřena na návrh a vývoj mobilní aplikace pro operační systém Android. Výstupem je aplikace realizující statistický volejbalový systém, ve kterém jsou data ukládána na serveru. Systém pomáhá trenérům i hráčům ...
  • Systém pro sběr zpětné vazby od uživatelů na základě existujícího issue trackeru 

   Author: Likharev Timofei; Supervisor: Vrátník Jan; Opponent: Mudra Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro sběr zpětné vazby od uživatelů na základě existujícího issue trackeru. Hlavním cílem je vytvoření takového systému, který usnadní vývojářům, kteří používají konkrétní ...
  • Uživatelsky rozšiřovatelná grafová databáze 

   Author: Ullrich Herbert; Supervisor: Genyk-Berezovskyj Marko; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tento dokument zkoumá dostupné algoritmy a software použitelný pro za bránění výskytu isomorfů (strukturních duplikátů) v početné a dále rozšiřitelné množině grafů a pro rozhodování, zda je specifická třída grafů v databázi ...
  • Multiplatformní aplikace v React Native pro sledování stavuměřáku kvality ovzduší 

   Author: Vidašič Jan; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat uživatelsky příjemnou a intuitivní multiplatformní aplikaci ve frameworku React Native pro systémy iOS a Android, která bude svým uživatelům zobrazovat data ze zařízení měřících ...