Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 585

  • IS pro správu letních táborů 

   Autor: Regál Jindřich; Vedoucí práce: Mannová Božena; Oponent práce: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro správu letních táborů a podporu chodu neziskové organizace. Funkce a požadavky byly určeny dle potřeb organizace SHM Klub Praha - Počernice, z. s. Byla ...
  • Aplikace pro podporu hromadneho odesilani korespondence 

   Autor: Dvořák Vladimír; Vedoucí práce: Šišlák David; Oponent práce: Cuchý Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním aplikace pro zapisování poštovních adres podle základních principů softwarového inženýrství. Hlavní téma je vytvoření takového programu, který bude uživateli usnadňovat ...
  • Realtime prezentace soutěžních výsledků a tweetů v systému MyICPC 

   Autor: Musil Ondřej; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-22)
   Systém MyICPC byl navržen pro podporu informovanosti a zájmu účastníků a diváků během programovacích soutěží ACM-ICPC. Jeho hlavním úkolem je poskytovat soutěžní výsledky v reálném čase. Tento úkol s sebou přináší řadu ...
  • Vylepšení detekce plagiátů v BRUTE 

   Autor: Votroubek Tomáš; Vedoucí práce: Pošík Petr; Oponent práce: Hrstka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   V této práci porovnáme detektor plagiarismu použitý na online odevzdávacím systému ČVUT BRUTE s běžně dostupnými detektory. Na základě testů, identifikujeme časté nedostatky detekčních systémů, navrhneme a implementujeme ...
  • Platforma pro podporu práce operátů tele-asistenčních center pro navigaci zrakově postižených 

   Autor: Szczurková Jana; Vedoucí práce: Balata Jan; Oponent práce: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je navrhnout, vytvořit a otestovat prototypy platformy pro podporu práce operátorů tele-asistenčních center pro zrakově postižené, která jim má usnadnit práci a pomoci vyřešit problémy objevené při pozorování ...
  • Repozitář a server webová aplikace pro nahrávky dialogů postav 

   Autor: Tkachenko Danylo; Vedoucí práce: Sporka Adam; Oponent práce: Nedvěd Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalarska prace popisuje proces, kterym jsem prosel behem vyvoje aplikaci na zlepseni spoluprace na projektech. Zameruje se konkretne na projekty souvisejici s nahravanim zvuku, ktere vyzaduji dalkovou tymovou praci. ...
  • Program pro tvorbu normálových map z jedné fotografie 

   Autor: Sedláček Šimon; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Mach Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   V této práci popisuji využití Shape from Shading algoritmů na vytvoření výškových a normálových map z jediné fotografie, následně je zde popsána implementace algoritmu Interactive Normal Reconstruction from a Single Image, ...
  • Objevování bezpečnostních chyb ve zdrojovém kódu za použití dotazů v grafových databázích 

   Autor: Skoumal Ondřej; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Láznička Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Najít bezpečnostní chybu ve zdrojovém kódu není jednoduchý úkol. Tato práce si klade za cíl prozkoumat nový způsob jejich nalezení - použitím open-source nástroje Joern a grafových databází. Joern umožňuje analyzovat ...
  • Audiohra: Počítačová hra se zvukovým výstupem bez grafického rozhraní 

   Autor: Hejná Markéta; Vedoucí práce: Sporka Adam; Oponent práce: Valta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce bylo vytvořit počítačovou audiohru určenou primárně lidem se zrakovým postižením, která by byla ovládaná pomocí klávesnice a MIDI kláves. V první části práce jsou představeny některé z již existujících her ...
  • Webova aplikace spravy vozoveho parku pro system sdileni automobilu vice uzivateli 

   Autor: Šidlovský Marko; Vedoucí práce: Šišlák David; Oponent práce: Jirovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Objektom tejto práce je návrh a implementácia webovej aplikácie správy vozového parku pre systém zdieľania automobilov viacerými užívateľmi. V úvode je popísaná problematiky užívateľských aplikácií a spôsob ich vývoja, no ...
  • Mobilni aplikace pro uzivatele systemu sdileni automobilu vice uzivateli 

   Autor: Ravas Filip; Vedoucí práce: Šišlák David; Oponent práce: Jirovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou mobilnej aplikácie pre operačný systém Android. Výstupom je aplikácia spĺňajúca funkcionalitu, ktorá je definovaná požiadavkami na klientskú aplikáciu študentského ...
  • Inteligentní kuchařka pro Android 

   Autor: Koutný Michal; Vedoucí práce: Balík Martin; Oponent práce: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tématem bakalářské práce je vývoj aplikace Kuchařka pro operační systém Android. Tato aplikace bude uživateli umožňovat vést seznam surovin, které má k dispozici. Dále bude zobrazovat recepty, které půjdou z dostupných ...
  • Transformace XML dokumentů na základě uživatelsky definovaných pravidel 

   Autor: Pavlát Jakub; Vedoucí práce: Richta Karel; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na možné využití XSLT transformací v konverzi z formátu Eclipse Modeling Frameworku (EMF), do Petri Net Markup Language (PNML). Motivace za vývojem takové transformace je její možné využití ...
  • Barrister - vyhledávání duplicit ve zdrojových kódech 

   Autor: Fryč Jiří; Vedoucí práce: Macek Ondřej; Oponent práce: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   V rámci bakalářská práce analyzuje možnosti pro detekci plagiátů ve zdrojových kódech a vytváříme ideální řešení pro ČVUT FEL.Vzhledem k zaměření řešíme detekci plagiátů převážně pro testování úloh zadaných studentům. ...
  • Podpora aspektově orientovaného přístupu v algebraických specifikacích 

   Autor: Baručić Denis; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Hlavatý Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce se zabývá přidáním podpory aspektově orientovaného programování pro systém algebraických specifikací Maude. Byl vytvořen jazyk pro definování aspektů. Dále byl naimplementovaný aspect weaver podporující daný ...
  • Porovnání herních platforem Unity a Unreal engine 

   Autor: Čáp Martin; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Předmětem této bakalářské práce je porovnání dvou herních enginů: Unity 3D a Unreal Engine 4. V každém enginu byla vytvořena hra. Porovnání je založeno na nabytých zkušenostech při vývoji obou her. Při tvorbě her byl kladen ...
  • Generování webových šablon pro 2D skeletální animace postav 

   Autor: Trněný Michal; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   TRNĚNÝ, Michal: Generování webových šablon pro 2D skeletální animace postav. [Bakalářská práce] - České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická, Katedra počítačů. Vedoucí: Ing. David Sedláček, Ph.D. Předmětem ...
  • Měření větru v zástavbě pomocí bezpilotních prostředků 

   Autor: Musilová Simona; Vedoucí práce: Selecký Martin; Oponent práce: Čáp Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je navrhnout a použít postupy pro pravidelná měření větru v městském prostředí za použítí bezpilotních prostředů pro zpřesnění CFD modelů. Během plánování trasy jsou brána do úvahy větrná pole v daném ...
  • Využití neuronových sítí v oblasti umělé krativity v hudbě 

   Autor: Cízlová Kateřina; Vedoucí práce: Sporka Adam; Oponent práce: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Tato práce se zabývá tvorbou hudby, kdy je část práce hudebního skladatele přenesena na stroj. Zaměřuje se především na tvorbu hudby pomocí neuronových sítí. Cílem práce je zjistit, jaké jsou současné trendy v této oblasti, ...
  • Databaze a rozhrani pro modul automobilu pro system sdileni automobilu vice uzivateli 

   Autor: Vachula Richard; Vedoucí práce: Šišlák David; Oponent práce: Jirovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou rozhrania pre komunikáciu modulu so serverovou jednotkou spolu s vhodne zvoleným spôsobom zabezpečenia. Súčasne si kladie za cieľ i návrh a implementáciu databázy pre perzistenciu ...