Now showing items 1-20 of 899

  • Návrh terapeutické aplikace 

   Author: Michaela Doležalová; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kulhánek Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Cílem této bakalářské práce je na základě seznámení se s metodami psychoterapie navrhnout psychoterapeutickou aplikaci pro pomoc lidem s úzkostí a depresí. Součástí práce je i implementace aplikace ve formě progresivní ...
  • Fotogalerie s generátorem webstránek 

   Author: Petr Cipra; Supervisor: Havran Vlastimil; Opponent: Hendrich Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace v jazyce C++ pro správu obrázků, která umožňuje jejich export do webové galerie. Dále také analýzou podobných již existujících programů a analýzou C++ knihoven pro tvoření ...
  • Mobilní aplikace pro léčbu závislostí 

   Author: Alexander Grigorov; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout, implementovat a otestovat dvě aplikace pro léčbu závislostí. V této práci seznamuji čtenáře s problematikou kontrolovaného pití a nikotinové náhradní léčby. Procházím již existujícími ...
  • Informační systém pro správu členů studentského klubu 

   Author: Varvara Muzovatova; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Klíma Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit nový informační systém pro studentský klub Masařka, který odstraní nedostatky stávajícího řešení a zjednoduší evidenci členů klubu a správu přístupu ke klubovým službám. Tato práce ...
  • Správa osobních financí 

   Author: Andrei Zhikulin; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Mudra Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a vývoj mobilní aplikace, která bude pomáhat uživateli se správou financí. V rámci dané práce byla vytvořena analýza problematiky. Na základě výstupů z analýzy byli specifikovány ...
  • Kolaborační modul pro Freeplane 

   Author: Elina Smirnova; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Mařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem kolaboračního modulu do aplikace Freeplane, což je multiplatformní open-source nástroj pro tvorbu myšlenkových map napsaný v Javě. Text pro-vází čtenáře od popisu aplikace Freeplane ...
  • Aplikace pro kontrolované pití 

   Author: Thi Cam Tu Tran; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Práce se zabývá metodologií návrhu a tvorby moderní mobilní aplikace pro metodu kontrolovaného pití. Při návrhu je kladen důraz na přívětivé uživatelské rozhraní a vybraní moderní hybridní technologie pro implementace. ...
  • Aplikace pro správu osobních financí 

   Author: Algis Skriabin; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Cílem práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci, která umožní uživatelům spravovat jejich finance. Nejprve je provedena analýza podobných aplikací s důrazem na jejich výhody a nevýhody. Následující kapitoly jsou ...
  • TestQuiz - webová aplikace pro testování 

   Author: Kseniia Bashkova; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Práce je zaměřena na vývoj webové aplikace TestQuiz, která slouží jako pomůcka studentům během studia. V rámci této práce byla provedena detailní analýza, návrh, implementace a testování webové aplikace.
  • Sběr a analýza dat získaných pomocí mobilních platforem pro sběr behaviorálních dat 

   Author: Ondrej Sakači; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Huptych Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Záverečná bakalárska práca je finálnym výstupom projektu, ktorý sa začal pred viac ako rokom a zavŕšením bakalárskej etapy štúdia autora. Poskytuje úvod do vedného oboru digitálneho fenotypovania a aktigrafie. Predstavuje ...
  • Generování IDE specifické pro DSL 

   Author: Pavel Pakhomov; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vyvinout plugin Intellij IDEA, který bude generovat infrastrukturu jazykové podpory a integrovat nové programovací jazyky do IDE na základě specifikace jazykové gramatiky. Cílem ...
  • Webová aplikace pro plánování a sdílení výletů 

   Author: Aneta Czerneková; Supervisor: Huřťák Petr; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem této práce je provedení návrhu a následná implementace aplikace pro plánování a sdílení výletů. Při implementaci je kladen důraz na použití technologií spjatých s Progresivními webovými aplikacemi. Práce se zabývá ...
  • Správa osobních financí 

   Author: Andrei Zhikulin; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Mudra Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a vývoj mobilní aplikace, která bude pomáhat uživateli se správou financí. V rámci dané práce byla vytvořena analýza problematiky. Na základě výstupů z analýzy byli specifikovány ...
  • Aplikace “Půjčovna aut” - serverová strana 

   Author: Artur Sarhsjan; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce se zabývá vytvořením serverové části aplikace na půjčování aut. V první části obsahuje analýzu již existujících řešení, včetně silných a slabých stránek, a uvádí zlepšení, která server bude poskytovat oproti ...
  • Restrukturalizace interaktivního nástroje na výuku transformací I3T a reimplementace grafického rozhraní pomocí knihovny Dear ImGui 

   Author: Martin Herich; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   I3T je nástroj pro interaktivní výuku transformací. V současné době však neuspokojuje potřeby svých uživatelů. Má nepřívětivé zastaralé uživatelské rozhraní a není multiplatformní. Text se zabývá analýzou původního řešení ...
  • Aplikace “Půjčovna aut” - uživatelská strana 

   Author: Jiří Jindra; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Bakalářská práce představuje implementaci klientské části pro aplikaci půjčování automobilů. V první části se seznámíme s rešerší podobných služeb na trhu a shrneme si výhody naší implementace, v čem bude před konkurencí. ...
  • Neural Arithmetic 

   Author: Oleksii Shuhailo; Supervisor: Heim Niklas Maximilian; Opponent: Seitz Dominik Andreas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Neural networks can learn complex functions, but they often have troubles with extrapolating even simple arithmetic operations on real numbers beyond the training range. A sub field of Neural Networks called Neural Arithmetic ...
  • Automatické testování procesů v Camunda BPM 

   Author: Zuzana Pavlatová; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Kukačka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce analyzuje možnosti automatizovaného testování procesů v aplikaci eProcesy/Camunda fungující na platformě Camunda BPM. Práce zahrnuje informace o testování software a automatizaci testů. Vysvětluje, co je Camunda ...
  • Backend mobilních aplikácie pro adiktologii 

   Author: Patrik Jankuv; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Bakalárska práca sa venuje nárvhu a vývoju backendu mobilnej aplikácie Kontrolované pitie. Backend poskytuje REST rozhranie na zber a zálohovanie dát, ktoré je možné použiť u Android i iOS verzie aplikácie. Údaje následne ...
  • Modely pro výukovou aplikaci v metaverzu Neos VR 

   Author: Patrik Sedliský; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Spratek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce je zaměřena na vytvoření světa ve virtuální realitě. Svět je určen pro školící účely o Sluneční soustavě, jejích planetách a jiných objektů pomáhajících k jejich objevování a zkoumání. V úvodu se práce zabývá ...