Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 581

  • Platforma pro podporu práce operátů tele-asistenčních center pro navigaci zrakově postižených 

   Autor: Szczurková Jana; Vedoucí práce: Balata Jan; Oponent práce: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je navrhnout, vytvořit a otestovat prototypy platformy pro podporu práce operátorů tele-asistenčních center pro zrakově postižené, která jim má usnadnit práci a pomoci vyřešit problémy objevené při pozorování ...
  • Repozitář a server webová aplikace pro nahrávky dialogů postav 

   Autor: Tkachenko Danylo; Vedoucí práce: Sporka Adam; Oponent práce: Nedvěd Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalarska prace popisuje proces, kterym jsem prosel behem vyvoje aplikaci na zlepseni spoluprace na projektech. Zameruje se konkretne na projekty souvisejici s nahravanim zvuku, ktere vyzaduji dalkovou tymovou praci. ...
  • Objevování bezpečnostních chyb ve zdrojovém kódu za použití dotazů v grafových databázích 

   Autor: Skoumal Ondřej; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Láznička Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Najít bezpečnostní chybu ve zdrojovém kódu není jednoduchý úkol. Tato práce si klade za cíl prozkoumat nový způsob jejich nalezení - použitím open-source nástroje Joern a grafových databází. Joern umožňuje analyzovat ...
  • Barrister - vyhledávání duplicit ve zdrojových kódech 

   Autor: Fryč Jiří; Vedoucí práce: Macek Ondřej; Oponent práce: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   V rámci bakalářská práce analyzuje možnosti pro detekci plagiátů ve zdrojových kódech a vytváříme ideální řešení pro ČVUT FEL.Vzhledem k zaměření řešíme detekci plagiátů převážně pro testování úloh zadaných studentům. ...
  • HeroCamp - webová aplikace pro deskové a psané hry na hrdiny 

   Autor: Plátek Jan; Vedoucí práce: Macek Ondřej; Oponent práce: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   V rámci práce bylo úkolem vytvořit webovou aplikaci HeroCamp, která bude sloužit pro podporu stolních a online psaných her na hrdiny. Vzhledem k současné situaci bylo vhodné řešit problém pomocí nových technologií, které ...
  • Vývoj IoT aplikačního běhového prostředí 

   Autor: Paulík Adam; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Bunčiak Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   This thesis aims to develop platform agnostic IoT runtime using Bulldog Camel and Docker components. Bulldog and Camel components will help to create platform and langu- age agnostic runtime for single board computer (e.g. ...
  • Mobilní aplikace pro automatickou detekci epileptiformních výbojů v intraoperační elektrokortikografii 

   Autor: Svobodová Lenka; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Jednou z možností léčby farmakorezistentní epilepsie je resekce poškozené mozkové tkáně. K určení pozice a velikosti této tkáně se během operace měří EEG přímo z povrchu mozku (provádí se tzv. intraoperační elektrokortikografie). ...
  • Administrační nástroj pro databázové systémy (stromové procházení, rozdíly) 

   Autor: Kostyuk Petro; Vedoucí práce: Žára Ondřej; Oponent práce: Svoboda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tako práce se zabývá vytvořením systému pro správu databází. Předností tohoto systému bude jeho schopnost vyhledat a zobrazit data, která mezi sebou souvisí (záznamy tabulek, které jsou mezi sebou propojeny cizím klíčem) ...
  • Program pro tvorbu normálových map z jedné fotografie 

   Autor: Sedláček Šimon; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Mach Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   V této práci popisuji využití Shape from Shading algoritmů na vytvoření výškových a normálových map z jediné fotografie, následně je zde popsána implementace algoritmu Interactive Normal Reconstruction from a Single Image, ...
  • Počítačová hra Songs of the Wind 

   Autor: Sedlár Ondřej; Vedoucí práce: Sporka Adam; Oponent práce: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce bylo vytvořit kompletní počítačovou hru pomocí herního enginu Unity. Hra patří do hudebního herního žánru, jejíž hlavní složka hratelnosti je založena na využití hudby coby prostředku interakce. V rámci ...
  • Audiohra: Počítačová hra se zvukovým výstupem bez grafického rozhraní 

   Autor: Hejná Markéta; Vedoucí práce: Sporka Adam; Oponent práce: Valta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce bylo vytvořit počítačovou audiohru určenou primárně lidem se zrakovým postižením, která by byla ovládaná pomocí klávesnice a MIDI kláves. V první části práce jsou představeny některé z již existujících her ...
  • Generování webových šablon pro 2D skeletální animace postav 

   Autor: Trněný Michal; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   TRNĚNÝ, Michal: Generování webových šablon pro 2D skeletální animace postav. [Bakalářská práce] - České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická, Katedra počítačů. Vedoucí: Ing. David Sedláček, Ph.D. Předmětem ...
  • Implementace cashovacího systému 

   Autor: Jordán Petr; Vedoucí práce: Rehák Martin; Oponent práce: Dvořák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce je zaměřena na analýzu, návrh a implementaci řešení cache serveru pro ukládání dat ze služby Virus Total s ohledem na možnosti dalšího rozšíření pro další analytické služby. Tato analýza řeší vhodný výběr ...
  • Podpora aspektově orientovaného přístupu v algebraických specifikacích 

   Autor: Baručić Denis; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Hlavatý Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce se zabývá přidáním podpory aspektově orientovaného programování pro systém algebraických specifikací Maude. Byl vytvořen jazyk pro definování aspektů. Dále byl naimplementovaný aspect weaver podporující daný ...
  • Inteligentní kuchařka pro Android 

   Autor: Koutný Michal; Vedoucí práce: Balík Martin; Oponent práce: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tématem bakalářské práce je vývoj aplikace Kuchařka pro operační systém Android. Tato aplikace bude uživateli umožňovat vést seznam surovin, které má k dispozici. Dále bude zobrazovat recepty, které půjdou z dostupných ...
  • Databaze a rozhrani pro modul automobilu pro system sdileni automobilu vice uzivateli 

   Autor: Vachula Richard; Vedoucí práce: Šišlák David; Oponent práce: Jirovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou rozhrania pre komunikáciu modulu so serverovou jednotkou spolu s vhodne zvoleným spôsobom zabezpečenia. Súčasne si kladie za cieľ i návrh a implementáciu databázy pre perzistenciu ...
  • Měření větru v zástavbě pomocí bezpilotních prostředků 

   Autor: Musilová Simona; Vedoucí práce: Selecký Martin; Oponent práce: Čáp Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je navrhnout a použít postupy pro pravidelná měření větru v městském prostředí za použítí bezpilotních prostředů pro zpřesnění CFD modelů. Během plánování trasy jsou brána do úvahy větrná pole v daném ...
  • Využití neuronových sítí v oblasti umělé krativity v hudbě 

   Autor: Cízlová Kateřina; Vedoucí práce: Sporka Adam; Oponent práce: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Tato práce se zabývá tvorbou hudby, kdy je část práce hudebního skladatele přenesena na stroj. Zaměřuje se především na tvorbu hudby pomocí neuronových sítí. Cílem práce je zjistit, jaké jsou současné trendy v této oblasti, ...
  • Transformace XML dokumentů na základě uživatelsky definovaných pravidel 

   Autor: Pavlát Jakub; Vedoucí práce: Richta Karel; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na možné využití XSLT transformací v konverzi z formátu Eclipse Modeling Frameworku (EMF), do Petri Net Markup Language (PNML). Motivace za vývojem takové transformace je její možné využití ...
  • Mobilní aplikace pro správu cílů 

   Autor: Havlíček Petr; Vedoucí práce: Mannová Božena; Oponent práce: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit mobilní aplikaci, která bude uživatelům umožňovat poznamenávat si své cíle. A nejen cíle, ale i své sny a poznámky, které uživatelé následně přetvoří ve své každodenní cíle. Pro ...