Now showing items 1-20 of 889

  • Restrukturalizace interaktivního nástroje na výuku transformací I3T a reimplementace grafického rozhraní pomocí knihovny Dear ImGui 

   Author: Martin Herich; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   I3T je nástroj pro interaktivní výuku transformací. V současné době však neuspokojuje potřeby svých uživatelů. Má nepřívětivé zastaralé uživatelské rozhraní a není multiplatformní. Text se zabývá analýzou původního řešení ...
  • Generování IDE specifické pro DSL 

   Author: Pavel Pakhomov; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vyvinout plugin Intellij IDEA, který bude generovat infrastrukturu jazykové podpory a integrovat nové programovací jazyky do IDE na základě specifikace jazykové gramatiky. Cílem ...
  • Aplikace “Půjčovna aut” - uživatelská strana 

   Author: Jiří Jindra; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Bakalářská práce představuje implementaci klientské části pro aplikaci půjčování automobilů. V první části se seznámíme s rešerší podobných služeb na trhu a shrneme si výhody naší implementace, v čem bude před konkurencí. ...
  • Neural Arithmetic 

   Author: Oleksii Shuhailo; Supervisor: Heim Niklas Maximilian; Opponent: Seitz Dominik Andreas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Neural networks can learn complex functions, but they often have troubles with extrapolating even simple arithmetic operations on real numbers beyond the training range. A sub field of Neural Networks called Neural Arithmetic ...
  • Automatické testování procesů v Camunda BPM 

   Author: Zuzana Pavlatová; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Kukačka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce analyzuje možnosti automatizovaného testování procesů v aplikaci eProcesy/Camunda fungující na platformě Camunda BPM. Práce zahrnuje informace o testování software a automatizaci testů. Vysvětluje, co je Camunda ...
  • Backend mobilních aplikácie pro adiktologii 

   Author: Patrik Jankuv; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Bakalárska práca sa venuje nárvhu a vývoju backendu mobilnej aplikácie Kontrolované pitie. Backend poskytuje REST rozhranie na zber a zálohovanie dát, ktoré je možné použiť u Android i iOS verzie aplikácie. Údaje následne ...
  • Kvízová aplikace s automatizovanou podporou generování otázek 

   Author: Matěj Bárta; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Šulc Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Výstupem bakalářské práce je kvízová mobilní aplikace pro platformu iOS s možností generování otázek. Ty se sestavují z obrázku a odpovědí. Uživatelé mají možnost vytvářet sady otázek jak manuálně, tak generováním, které ...
  • Webová aplikace pro plánování a sdílení výletů 

   Author: Aneta Czerneková; Supervisor: Huřťák Petr; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem této práce je provedení návrhu a následná implementace aplikace pro plánování a sdílení výletů. Při implementaci je kladen důraz na použití technologií spjatých s Progresivními webovými aplikacemi. Práce se zabývá ...
  • Modely pro výukovou aplikaci v metaverzu Neos VR 

   Author: Patrik Sedliský; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Spratek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce je zaměřena na vytvoření světa ve virtuální realitě. Svět je určen pro školící účely o Sluneční soustavě, jejích planetách a jiných objektů pomáhajících k jejich objevování a zkoumání. V úvodu se práce zabývá ...
  • Správa osobních financí 

   Author: Andrei Zhikulin; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Mudra Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a vývoj mobilní aplikace, která bude pomáhat uživateli se správou financí. V rámci dané práce byla vytvořena analýza problematiky. Na základě výstupů z analýzy byli specifikovány ...
  • IoT časovač 

   Author: Jakhongir Tashpulatov; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem této práce je vyrobit IoT zařízení, které dokáže fungovat samostatně jako budík. Toto zařízení musí podporovat vzdálené a kontaktní ovládání, mít dotykový displej, reproduktor na vzbuzení, hardwarové tlačítko na ...
  • Aplikace “Půjčovna aut” - serverová strana 

   Author: Artur Sarhsjan; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce se zabývá vytvořením serverové části aplikace na půjčování aut. V první části obsahuje analýzu již existujících řešení, včetně silných a slabých stránek, a uvádí zlepšení, která server bude poskytovat oproti ...
  • Zpracování a vizualizace aktigrafických a behaviorálních dat 

   Author: Lukáš Sláma; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Špilka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Cílem této bakalářské práce bylo prozkoumat nový vědecký obor digitální fenotypizace a jeho možné využití v praxi. Digitální fenotypizace je multidisciplinární obor vědy, který se dá definovat jako "sledování lidského ...
  • Strojové učení v bojových sportech 

   Author: Mikoláš Bartoš; Supervisor: Uhrín Matej; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato bakalářská práce zkoumá příležitosti pro generování profitu na sázkařských trzích pro smíšená bojová umění (MMA) za pomoci strojového učení. Oficiální data z Ultimate Fighting Championship (UFC) byla shromážděna za ...
  • Využití strojového učení při obchodování na energetických trzích 

   Author: Nazariy Shukatka; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Ryšavý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Bakalářská práce je věnována analýze a srovnání statistických algoritmů a algoritmů strojového učení pro obchodování na energetickém trhu. Popisuje, jaké metody, algoritmy a strategie existují v obchodování a jak je správně ...
  • Rozšířená realita (AR) v React Native 

   Author: Nikita Grigoryev; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Janovský Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato bakalářská práce popisuje implementaci rozšíření do stávající mobilní aplikace o podporu rozšířené reality využívající GPS lokalizaci v React-Native. Aplikace načítá 3D scény v rámci scénáře vytvořeného editorem scén. ...
  • Hodnocení pracovníků v nástroji Camunda BPM 

   Author: Martin Turyna; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Ledvinka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato práce se zabývá analýzou stávající podpory hodnocení zaměstnanců FEL a návrhem nového řešení za pomoci nástroje Camunda BPM. Stávající podporu hodnocení zaměstnanců FEL zajišťuje webová aplikace, která neodpovídá ...
  • Fotogalerie s generátorem webstránek 

   Author: Petr Cipra; Supervisor: Havran Vlastimil; Opponent: Hendrich Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace v jazyce C++ pro správu obrázků, která umožňuje jejich export do webové galerie. Dále také analýzou podobných již existujících programů a analýzou C++ knihoven pro tvoření ...
  • Android aplikace na výuku mediální gramotnosti 

   Author: Josef Vyskočil; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro výuku žáků posledních ročníků základních škol a středních škol dovednosti mediální gramotnosti. Práce se věnuje rešerši problematiky mediální gramotnosti a způsobu její výuky ...
  • Sada nástrojů pro řízení modelů světelné instalace LINKY 

   Author: Matěj Mužátko; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Petrucha Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby fyzických modelů světelné instalace Linky, tedy pěti světelných pásů na fasádě dejvické budovy FEL ČVUT. Cílem práce bylo vytvořit koncept, pomocí kterého bude možné ...