Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 558

  • Framework pro testování platformy PCTgen 

   Autor: Hopp Lukáš; Vedoucí práce: Bureš Miroslav; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem frameworku na vytváření automatizovaných uživatelských testů pro aplikaci PCTgen. Nejprve uvedu v práci problematiku testování softwaru a automatizovaných testů. Poté v práci provedu ...
  • Návrh konfiguračního modelu a integrace NETCONF rozhraní do optického přepínače 

   Autor: Červenka Lukáš; Vedoucí práce: Hégr Tomáš; Oponent práce: Hažlinský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   NETCONF je komunikační protokol vytvořený skupinou Internet Engineering Task Force (IETF), který slouží ke vzdálené konfiguraci a monitorování zařízení. Úkolem této práce bylo navrhnout a nasadit NETCONF rozhraní do optického ...
  • Vyhledávání zaměstnanců FEL ČVUT 

   Autor: Kuchár Roman; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať aplikáciu na vyhľadávanie ľudí a pracovísk Fakulty elektrotechnickej ČVUT na základe odbornosti. Odbornosť sa bude určovať podľa vedeckých článkov v časopisoch, zborníkoch ...
  • Měření a vizualizace signálu bezdrátových sítí v interiéru 

   Autor: Fürst Roman; Vedoucí práce: Doležal Jakub; Oponent práce: Procházka Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Práce se zabývá studiem, analýzou a popisem způsobu měření, vizualizace a využití signálu bezdrátových sítí v interiéru. Pro tyto účely je provedena implementace mobilní aplikace pro Android, která zobrazuje dostupné ...
  • Multimodální navigace pro mobilní zařízení 

   Autor: Darebný Kamil; Vedoucí práce: Daněček Jiří; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
  • Dotykové ovládání v automobilu 

   Autor: Malich Tomáš; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Macek Ondřej
   Práce se zaměřuje na možnosti využití dotykového ovládání pro systémy palubních počítaču v automobilech. Text obsahuje analýzu dostupných řešení na trhu a návrhem nového řešení. Cílem práce bylo vytvoření prototypu navrženého ...
  • Android klient restauračního systému 

   Autor: Hogenauer Tomáš; Vedoucí práce: Komárek Martin; Oponent práce: Sporka Adam
   Cílem bakalářské práce je vytvořit Android aplikaci na tablety pro číšníky v restauraci. Aplikace bude číšníkům umožňovat práci s zakaznickými účty, objednávkami a vykonávat aktivity s nimi spojené. Aplikace nabidne ...
  • Nástroj pro sledování a analýzu změn uživatelského rozhraní webové aplikace 

   Autor: Koháková Pavla; Vedoucí práce: Bureš Miroslav; Oponent práce: Květenský Štěpán
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat nástroj, který bude schopen automaticky uložit zdrojový kód uživatelského rozhraní webové aplikace v několika časových verzích a tyto verze bude schopen porovnávat. Nástroj ...
  • Využití byznys pravidel ve formulářích informačních systémů 

   Autor: Kratochvíl Ondřej; Vedoucí práce: Čemus Karel; Oponent práce: Černý Tomáš
   Byznys pravidla tvoří nedílnou součást informačních systémů, která slouží k omezení procesů a operací, ze kterých se systémy skládají. Současný přístup k návrhu aplikací však neumožňuje jejich efektivní reprezentaci, neboť ...
  • Nástroj pro hledání zadaných vzorů v uživatelském rozhraní webové aplikace 

   Autor: Koula Ondřej; Vedoucí práce: Bureš Miroslav; Oponent práce: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a naimplementovat experimentální prototyp nástroje, který bude umět stáhnout webové stránky ze zadané webové adresy, uložit je do lokálního úložistě a dále umožňovat provádět analýzy ...
  • Automatická správa laboratoře s OS Windows pomocí technologie Puppet 

   Autor: Štěpánek Jan; Vedoucí práce: Votava Ondřej; Oponent práce: Moucha Alexandru
   Tato práce se zabývá problematikou automatizované správy počítačů s operačním systémem Windows pomocí technologie Puppet. Cílem je představit technologii Puppet, možnosti správy operačního systému Windows a navrhnout ...
  • Software pro správu měření 

   Autor: Rýdl Václav; Vedoucí práce: Mannová Božena; Oponent práce: Stejskal Petr
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací programu na komplexní správu měření pro firmu Inset s.r.o. Program umožňuje zadávání měření pro technické pracovníky s možností zobrazení jejich vytíženosti a případné ...
  • Rozšíření aplikace pro hodnocení vín 

   Autor: Kašpar Michal; Vedoucí práce: Macek Ondřej; Oponent práce: Jalovec Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem práce je v návaznosti na předchozí projekty rozšířit stávající systém pro hodnocení vín. Požadavkem je vytvořit klimatickou mapu zobrazující uživatele podle vybraných podnebných podmínek, vyhledávání vín podle zvolených ...
  • Modul do systému PCTgen pro generování testovacích scénářů pro kontrolu datové konzistence 

   Autor: Rechtberger Václav; Vedoucí práce: Bureš Miroslav; Oponent práce: Doležel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V rámci práce bude vyvýjen modul do systému PCTgen, který nyní poskytuje generování process cycle testů. Modul bude sloužit ke generování testovacích scénářů pro kontrolu datové konzistence. Snad každá aplikace pracuje s ...
  • Vývoj aplikací na platformě Android 

   Autor: Zářecký Pavel; Vedoucí práce: Komárek Martin; Oponent práce: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem bakalářské práce je vylepšení prototypů dvou nezávislých aplikací pro platformu Android. V první řadě je dokončena práce na vlastní aplikaci Dětská chůvička, která byla původně vyvíjena v rámci předešlé semestrální ...
  • Servisně orientovaný aspektový vývoj uživatelských rozhraní pro mobilní aplikace 

   Autor: Matyáš Pavel; Vedoucí práce: Tomášek Martin; Oponent práce: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Cílem této práce je vytvořit frameworky pro Android a Windows Phone interpretující uživatelské rozhraní generované z modelu. Převážně se práce zaměřuje na klienstkou část aplikací užívající architekturu klient-server. ...
  • Kalibrační a ovládací software sítě částicových pixelových detektorů umístěných uvnitř experimentu ATLAS na LHC v CERN 

   Autor: Begera Jakub; Vedoucí práce: Polanský Štěpán; Oponent práce: Hrstka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V roce 2014 byla na různé pozice experimentu ATLAS na LHC v CERN nainstalována síť 16 hybridních částicových pixelových detektorů typu Timepix. Cílem této bakalářské práce je vyvinout software pro řízeni a energetickou ...
  • Transformace uživatelských dotazů pro analýzu dat v průmyslové automatizaci 

   Autor: Moravec Jakub; Vedoucí práce: Jirkovský Václav; Oponent práce: Hrstka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Spolu s nárůstem důležitosti dat jsou dnes kladeny i velké požadavky na jejich analýzu. V mnoha oblastech, včetně průmyslu, jsou generovány velké objemy heterogenních dat. Analýza těchto dat může vést k získání mnoha ...
  • Webové rozhraní restauračního systému 

   Autor: Červenka Tomáš; Vedoucí práce: Komárek Martin; Oponent práce: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Hlavním cílem této práce je přepsání stávajícího restauračního systému Cashbob do webové aplikace. Aplikace je napsaná v jazyce Java za použití Play! Frameworku. Mezi základní implementovanou funkčnost patří dostupnost ...
  • Integrace knihovny AspectFaces do frameworku Angular 2 

   Autor: Ryšavý Filip; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Tomášek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato práce je zaměřená na integraci funkcionality knihovny AspectFaces do frameworku Angular 2. Tato integrace řeší komplexity vývoje způsobené tradiční přístupem k vývoji uživatelských rozhraní. Tyto komplexity jsou obvykle ...