Now showing items 1-20 of 1123

  • Zpracování signálu z mikrofonních polí s digitálními MEMS mikrofony 

   Author: Martin Helmich; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   Práce se zabývá analýzou a zpracováním signálu z prototypu cirkulárního mikrofonního pole s digitálními MEMS mikrofony, vyvinutého Davidem Vagnerem a Janem Šedivým v rámci jejich diplomových prací. Konkrétně se zaměřuje ...
  • Průvodce výběrem studia informatiky na vysokých školách 

   Author: Martin Krejčí; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-05)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření aplikace, která pomáhá středoškolákům při výběru vhodného informatického oboru na vysoké škole. Cílem je usnadnit rozhodovací proces a poskytnout přehledné a užitečné informace ...
  • RPC Node s implicitní platbou při provádění transakce 

   Author: Adam Zelfel; Supervisor: Klíma Matěj; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   Blockchain a decentralizované aplikace zažívají v poslední době ve společnosti na- růstající pozornost. Využití můžeme sle- dovat napříč mnohými průmyslovými sek- tory a vznikají i nová odvětví, která by bez blockchainu ...
  • Back-end část systému pro správu dat pro procesní testování 

   Author: Daniel Holotík; Supervisor: Klíma Matěj; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Tato bakalářská práce se věnuje vývoji back-end části systému pro správu dat pro procesní testování. Tento systém běží na serveru a umožňuje ručně vytvářet orientované grafy nebo je může generovat na základě vložených ...
  • Event Driven Architektura 

   Author: Victor Remel; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Cílem této práce je představit architekturu řízenou událostmi, způsob její implementace a technologie, které se při implementaci architektury řízené událostmi nejčastěji používají. Představit vzory, jako je Transaction Log ...
  • Návrh architektury systému správy klíčů pro kvantovou distribuci klíčů 

   Author: Vojtěch Sobotka; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   In the face of the development of quantum computers, common methods used in computer cryptography, like RSA, are becoming vulnerable and potentially not safe to use anymore. Quantum key distribution (QKD) is an alternative ...
  • Aplikace pro objednání a správu svozu odpadu 

   Author: Růžena Bednářová; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Rybár Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-05)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vyvinout nástroj pro správu odpadu. Tento projekt je součástí několika aplikací, které společně propojují producenta odpadu se zpracovatelem odpadu. Projekt této bakalářské práce ...
  • Blogovací systém pro záznam a plánování tras jednodenních výletů včetně bodů zájmu (POI) 

   Author: Anhelina Rudzenka; Supervisor: Serédi Ladislav; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Bakalářská práce je věnována vytvoření webové aplikace, která disponuje funkcionalitou blogu a umožňuje cestovatelům vytvářet, sdílet a číst příspěvky (plány cest) popisující krátkodobé výlety. Tyto příspěvky jsou sestaveny ...
  • Odhad rychlosti otáčení z videí 

   Author: Denis Gorbunov; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Lukežič Alan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   V práci navrhujeme novou metodu pro odhad rychlosti rotace objektu z videozáznamů pořízených standardní kamerou chytrého telefonů. V době rozšířeného používání chytrých telefonů poskytuje metoda robustní, levné a snadno ...
  • Škálování databází v aplikaci založených na microservice architektuře 

   Author: Mikhail Nalutka; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Bulat Kyrylo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Cílem této bakalářské práci je prozkoumat metody pro škálování databází v mikroservisních aplikacích a některé z ních pak demonstrovat na vzorové aplikaci. Za tímto účelem byly představeny a porovnány různé metody škálování ...
  • Evidence skladových zásob skenováním kódů 

   Author: Anna Kachmasheva; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Jelínek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Práce zkoumá možnosti klientských webových API pro skenování čárových/QR kódů a hodnotí jejich kompatibilitu a možnosti. Součástí je i implementace jednoduché webové aplikace pro správu skladových zásob. Tato aplikace ...
  • UI toolkit přístupných webových komponent 

   Author: Pavel Sušický; Supervisor: Huřťák Petr; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou znovupoužitelných komponent v kontextu tvorby rozhraní pro webové stránky a aplikace. Cílem práce je implementovat komponenty z kolekce návrhových vzorů publikované informativním ...
  • Vytvoření chatbota pro pomoc s poskytování první pomoci 

   Author: Thu Nguyen; Supervisor: Šedek Pavel; Opponent: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá první pomocí a úrazy, které mohou nastat. Dále se zabývá chatbotem, jeho historií, fungováním, využitím. Dále základními prvky IBM Watsona, jeho funkčnosti. Obsahuje praktickou část, kde je popis ...
  • Mobilní aplikace pro tréninkové centrum 

   Author: Ondřej Tomek; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Stehlík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   Tento dokument představuje postup vývoje mobilní aplikace pro pražskou posilovnu Choketopus Gym za použití novějšího frameworku Flutter. Aplikace umožňuje sledování aktualit a základních informací o sportovním centru, ...
  • Systém pro správu přístupů v Centru znalostního managementu 

   Author: Kateřina Dvořáková; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Serédi Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Tato práce se zabývá automatizací správy uživatelských přístupů v Centru znalostního managementu FEL ČVUT. Hlavním cílem je snížit administrativní zátěž spojenou s přijímáním nových stážistů a zjednodušit proces přidělování ...
  • Modernizace Webové Aplikace Flagis.com 

   Author: Matouš Najman; Supervisor: Huřťák Petr; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Tato práce se zaměřuje na modernizaci webové aplikace Flagis, která čelí významnému technologickému dluhu. Hlavním cílem byla aktualizace knihovny React z verze 16 na verzi 18. Pro dosažení tohoto cíle byl proveden postupný ...
  • Aplikace pro podporu externího správce malých počítačových sítí 

   Author: Mirza Hasanbegović; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh, vývoj a testování desktopové aplikace určené pro externí správce počítačových sítí v malých podnicích. Cílem je vytvořit nástroj, který umožní externím správcům efektivně evidovat ...
  • Systém pro správu revizí a údržby průmyslových kotelen 

   Author: Rostislav Kvarda; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Cílem této bakalářské práce je zpracovat analýzu, návrh a následně implementovat informační systém pro teplárenskou společnost provozující průmyslové kotelny. Práce obsahuje podrobnou analýzu současné situace ve společnosti, ...
  • Architektura mikrojádra a její použitelnost ve vývoji aplikací 

   Author: Mikita Aljaksandravič Citarovič; Supervisor: Bulat Kyrylo; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Od zavedení softwarového inženýrství jako profesní disciplíny existuje konzistentní poptávka po standardizaci metodik vývoje softwaru. Softwarová architektura, zahrnující organizaci a hierarchii prvků systému, byla vždy ...
  • Návrh multiplayer hry využívající klasické plánování 

   Author: Aneta Drahoňovská; Supervisor: Urbanovská Michaela; Opponent: Tóth Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   V rámci této práce je úkolem seznámit se s konceptem klasického plánování a modelovacím jazykem PDDL, s cílem navrhnout multiplayer tahovou počítačovou hru. V tomto kontextu je kladen požadavek na kooperativní interakci ...