Now showing items 1-20 of 1044

  • Vizualizace GeoSPARQL dat ve webové aplikaci 

   Author: Tomáš Majer; Supervisor: Med Michal; Opponent: Landa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití principů propojených dat pro uchování geografických informací a standardu GeoSPARQL na jejich dotazování. V současné době neexistuje specializovaná aplikace umožňující prezentaci, ...
  • Optimalizace využití parkovacích míst 

   Author: Jakub Ďuriš; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
   Cílem této práce je vytvoření systému pro optimalizaci využití parkovacích stání na pozemku zadavatelské firmy. Součástí je detailní specifikace tohoto systému, rešerše přístupů k řešení a následná implementace aplikace ...
  • Microservices - design patterns 

   Author: David Sonntag; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
   Cílem této práce je vytvořit a porovnat dvě backendové aplikace na základě jejich architektury. První aplikace je navržena jako monolitická , zatímco druhá jako mikroservisní. Nejprve jsou analyzovány různé design patterny ...
  • Experimentální validace škálování distribuovaných algoritmů 

   Author: Martin Rokyta; Supervisor: Vokřínek Jiří; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Distribuované systémy se staly neoddělitelnou součástí mnoha moderních oborů. Jejich implementace se však výrazně liší, přičemž ty teoretické často využívají simulovaného distribuovaného systému běžícího na jednom počítači. ...
  • Automatické vyhodnocování úloh v předmětu Databázové systémy 

   Author: Valeriia Klimova; Supervisor: Nagyová Ingrid; Opponent: Řimnáč Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato práce se zaměřuje na automatizaci vyhodnocení úlohy v předmětu Databázové systémy, která spočívá v převodu relačního schématu do SQL schématu pro vytvoření odpovídajících tabulek v existujícím databázovém systému. ...
  • Backend aplikace pro textové konzultace 

   Author: Volodymyr Semenyug; Supervisor: Prokop Jindřich; Opponent: Burda Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Cílem práce je vytvoření webové aplikace pro odborníky pomáhající kuřákům odvyknout kouření přes realtime chat. Jádrem aplikace je chat s klientem v reálném čase integrující přes API neurální model pro automatický návrh ...
  • Generátory pseudonáhodných čísel založené na chaosu 

   Author: Tomáš Kraus; Supervisor: Lynnyk Volodymyr; Opponent: Shekhovtsov Oleksandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato práce pojednává o chaosu a jeho využití pro generování pseudonáhodných čísel. Pojmem chaos se zde myslí náhodné a nepředvídatelné chování určitých nelineárních deterministických systémů. Cílem této práce je studovat ...
  • Framework pro provozní operace strojového učení ve sportech 

   Author: Tigran Oganesian; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato práce se zaměřuje na vývoj komplexního softwarového frameworku pro efektivní empirické testování modelů strojového učení v prediktivní sportovní analytice. Cílem práce je poskytnout možnost provádět sledovatelné, ...
  • Systém pro správu dostupnosti výrobních zdrojů 

   Author: Andrei Mamaev; Supervisor: Smejkal Jan; Opponent: Mudra Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat systém, který umožní sběr a správu dat o dostupnosti výrobních zdrojů. Součástí práce je analýza existujících řešení, sběr požadavků, prototyp, implementace serverové ...
  • Testování platformy pro tvorbu internetových obchodů 

   Author: Jan Valeš; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Zíma Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá automatickým testováním platformy pro tvorbu internetových obchodů na míru webové agentury BlueGhost.cz, s.r.o. Platforma je napsaná v PHP frameworku Symfony. Cílem práce bylo automatizovat ...
  • Software pro podporu metody Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 

   Author: Štěpán Stránský; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Práce je zaměřena na návrh, implementaci a otestování softwaru pro podporu metody EMDR. V rámci práce byla stručně vysvětlena metoda EMDR a proveden průzkum existujících řešení. Poté byla provedena analýza a specifikace ...
  • Webová aplikace na správu osobních financí 

   Author: Filip Krul; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tento projekt má za cíl vytvořit self-hostovatnelnou webovou aplikaci pro správu osobních financí. Toto zahrnuje analýzu funkčních a nefunkčních požadavků, nalezení vhodných technologií a nástrojů, plánování architektury ...
  • Přechod aplikace FELSight na mikroslužbovou architekturu 

   Author: Ladislav Svoboda; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Zídek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   FELsight je aplikace, která poskytuje studentům různé funkcionality, které jim mají ulehčovat studium. Například zobrazování rozvrhů nebo jídelníčky menz. Náplní této práce bylo vybrat dvě funkcionality poskytované portálem ...
  • Maximalizace entropie za entropických omezení 

   Author: Anna Ibatullina; Supervisor: Kroupa Tomáš; Opponent: Hlinka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato práce se věnuje maximalizaci entropie za entropických omezení. Nejprve budou diskutovány cíle a motivace. Poté se zaměříme na části teorie informace podstatné pro účely projektu. Dále se ponoříme do analýzy zadaného ...
  • Automatické obchodování na devizových trzích 

   Author: Petr Větrovec; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Cílem této práce bylo seznámit se blíže s problematikou automatizace obchodů na devizových trzích a vytvořit aplikace pro to vhodnou. V první polovině práce se rozebírají teoretické principy obchodu, fundamentální a technická ...
  • Generování kódu stubů z modelů Enterprise Architect 

   Author: Vít Nademlejnský; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato bakalářská práce řeší generování stubů na základě analytických modelů. K řešení byl použit OpenAPI Generator, který na základě vygenerovaných OpenAPI specifikací aplikací z modelů vytvořených v Enterprise Architect ...
  • Microservices - bezpečnost, logování a metriky pomocí ELK stacku 

   Author: Jan Kabíček; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Ledvinka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá problémy bezpečnosti, logování a metrik v mikroservisní architektuře s využitím Dockeru. Výsledkem této práce je PoC implementace řešení některých problémů vyvstávajících při vývoji mikroservisní ...
  • Škálování aplikací založených na microservice architektuře 

   Author: David Kiml; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi škálování aplikací. Škálování je potřeba kvůli tomu, aby aplikace zvládaly uspokojit větší nárůst uživatelů, kteří ji v daném momentě používají. Důraz je kladen především na ...
  • Aplikace pro správu osobních financí 

   Author: Mikhail Khomutov; Supervisor: Richta Karel; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Hlavním cílem práce je návrh backendové podpory webové aplikace, která umožní uživatelům vest své finance. Prvním cílem dané prací byla analýza podobných aplikaci v internetovém prostoru a určení funkcionality aplikace. ...
  • Analysis of tools for static security testing of applications 

   Author: Leonid Golovyrin; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato bakalářská práce představuje analýzu nástrojů pro statické testování zabezpečení aplikací (SAST) obecného účelu, které jsou dostupné široké veřejnosti a nabízejí bezplatné verze. Studie se zaměřuje na integraci těchto ...