Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 616

  • Volejbalový statistický systém jako android aplikace 

   Autor: Štemberg Václav; Vedoucí práce: Šišlák David; Oponent práce: Cuchý Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Práce je zaměřena na návrh a vývoj mobilní aplikace pro operační systém Android. Výstupem je aplikace realizující statistický volejbalový systém, ve kterém jsou data ukládána na serveru. Systém pomáhá trenérům i hráčům ...
  • Systém pro sběr zpětné vazby od uživatelů na základě existujícího issue trackeru 

   Autor: Likharev Timofei; Vedoucí práce: Vrátník Jan; Oponent práce: Mudra Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro sběr zpětné vazby od uživatelů na základě existujícího issue trackeru. Hlavním cílem je vytvoření takového systému, který usnadní vývojářům, kteří používají konkrétní ...
  • Uživatelsky rozšiřovatelná grafová databáze 

   Autor: Ullrich Herbert; Vedoucí práce: Genyk-Berezovskyj Marko; Oponent práce: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tento dokument zkoumá dostupné algoritmy a software použitelný pro za bránění výskytu isomorfů (strukturních duplikátů) v početné a dále rozšiřitelné množině grafů a pro rozhodování, zda je specifická třída grafů v databázi ...
  • Multiplatformní aplikace v React Native pro sledování stavuměřáku kvality ovzduší 

   Autor: Vidašič Jan; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat uživatelsky příjemnou a intuitivní multiplatformní aplikaci ve frameworku React Native pro systémy iOS a Android, která bude svým uživatelům zobrazovat data ze zařízení měřících ...
  • Osobní manažer léků 

   Autor: Váca Jakub; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza, návrh a implementace mobilní aplikace, která pomáhá s podáváním léků. Během návrhu jsme postupovali podle metodiky User-Centered Design a byl kladen důraz na použitelnost cílovou ...
  • Flexibilní modularizace zdrojového kódu 

   Autor: Sedliský Filip; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Předmětem této bakalářské práce je prozkoumání možností transformace zdrojového kódu v Javě, navrhnutí prototypu flexibilní modularizace pro transformace middleware modulu na menší moduly v technologii Java EE a její ...
  • Internetový obchod s adaptivními prvky 

   Autor: Rudenko Vladislav; Vedoucí práce: Balík Martin; Oponent práce: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   S roustoucím množstvím informací roste i potřeba přizpůsobení obsahu internetového obchodu a nabízeného sortimentu potřebám zákazníka. Počet internetových obchodů a množství nabízeného zboží se neustále zvyšují. Aby se ...
  • Adaptace UI/SW založena na stavu uživatele 

   Autor: Svoboda Vojtěch; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou emocí a stavu uživatele a přizpůsobení uživatelského rozhraní tomuto uživateli. V rámci této práce je provedena úprava a rozšíření existující knihovny na adaptaci uživatelského ...
  • Pokrývání rozlehlých oblastí pomocí bezpilotních strojů s omezeným doletem 

   Autor: Johanides Adam; Vedoucí práce: Selecký Martin; Oponent práce: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce navrhuje řešení pro mapování rozsáhlých konvexních ploch s použitím jednoho bezpilotního stroje (UAV). Dosavadní práce navrhují plánování tras UAV pouze z jedné startovací pozice a nezohledňují jeho maximální ...
  • Knihovna pro automatizaci testů založená na šablonách 

   Autor: Kozlovský Marek; Vedoucí práce: Ledvinka Martin; Oponent práce: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Předmětem této práce je vytvoření Java frameworku pro vykonávání automatických testů na základě textových scénářů. Účelem je umožnit uživateli tohoto frameworku vytvářet testovací scénáře metodikou Behaviour Driven ...
  • E-pokladna malé prodejní jednotky 

   Autor: Jartym Petr; Vedoucí práce: Mannová Božena; Oponent práce: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací e-pokladny pro malé obchodní jednotky. E-pokladna je schopná evidovat tržby do systému pro EET, tisknout účtenky a spravovat tyto údaje. Svou databázi položek a historii transakcí ...
  • Nástroj pro inventuru skladu pro Android 

   Autor: Arlt Tomáš; Vedoucí práce: Balík Martin; Oponent práce: Blaško Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Cílem práce bylo analyzovat a následně implementovat mobilní aplikaci pro systém Android. Aplikace je určená pro správu skladu a umožňuje provádět operace nad uskladněnými produkty včetně možnosti jejich rozšíření o dodatečné ...
  • Systém pro správu a plánování projektů využívající servisně orientovanou architekturu. 

   Autor: Krulec Pavel; Vedoucí práce: Tomášek Martin; Oponent práce: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a produkčním nasazením informačního systému na správu IT projektů se zaměřením na fázi podpory software. V úvodní části popisuje současnou situaci a existující řešení. ...
  • Využití kontextu pro posílání zpráv v aplikacích 

   Autor: Koval Yana; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Blaško Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá úlohou vytvoření adaptivního messengeru s emoji klávesnicí, jejíž obsah se dynamicky mění na základě kontextových informací: emoce a pohlaví uživatele, text napsané zprávy. Řešení umožňuje zkrátit ...
  • Mobilní aplikace pro hlášení bezpečnostních událostí 

   Autor: Chamidullin Rail; Vedoucí práce: Ledvinka Martin; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Reporting Tool je webová aplikace pro hlášení bezpečnostních událostí. Cílem práce je analyzovat možnosti vývoje mobilních applikací, komunikace se Reporting Tool serverem a synchronizace dat při offline režimu. A následně ...
  • Využití sledování očí pro adaptivní kontextově závislé aplikace 

   Autor: Gruber Jakub; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Šereda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout a im-plementovat framework pro mobilní apli-kace, který bude shromažďovat pasivní informace o uživateli pomocí sledování očí. "Sledování očí je technika, při které jsou sledovány oči ...
  • Využívání kombinací kontextových informací o uživateli pro tvorbu adaptivních mobilních aplikací se zaměřením na adaptaci textu 

   Autor: Hodek Tomáš; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce se zabývá návrhem frameworku pro adaptivní mobilní aplikace, využívající text-mining a kontextové informace uživatele. V práci je kladen důraz na kombinaci text-miningu a kontextových informací a na jejich vhodné ...
  • Sémantický manažer prospektivní klinické studie 

   Autor: Klíma Tomáš; Vedoucí práce: Blaško Miroslav; Oponent práce: Kozák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Cílem bakalářské práce je analýza klinických studií a následné vytvoření aplikace pro prospektivní klinické studie založené na technologiích Sémenatického webu, případně rozšíření aplikace StudyManager, což je existující ...
  • Vývoj softwaru pro CdZnTe spektrometr pro dálková měření radiace 

   Autor: Rychnovský Filip; Vedoucí práce: Hodák Rastislav; Oponent práce: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cílem této bakalárské práce je návrh a implementace obslužného softwaru pro detektor ionizujícího zárení, který byl vyvinut v Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF) CVUT v Praze, a který je založen na CdZnTe ...
  • Kontextová iOS aplikace pro MyICPC se sběrem contextu v IoT prostředí 

   Autor: Gorbunov Vladyslav; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Trnka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Systém MyICPC byl navržen, aby podpořil informovanost a zájem účástníků a zaměstnanců během programovacích soutěží ACM-ICPC. Zatímco většina modulů MyICPC slouží primárně pro prezentaci soutěžních výsledků v reálném čase, ...