Recently added

Now showing items 1-20 of 700

  • Stanovení vlivu nových návrhů ulic na městské dopravní toky pomocí počítačové simulace 

   Author: Aleksandra Pravednikova; Supervisor: Fiedler David; Opponent: Lekeš Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   V této práci, my vyhodnocujeme dopad strategii urbanistického plánování v Praze za použití multi-agentního simulačního frameworku velkého měřítka Agentpolis. Ve spolupráci s Fakultou architektury z TU Delft jsme zvolili ...
  • Analýza a realizace CRM systému pro podporu spolupráce fakulty s průmyslem 

   Author: Marek Tomaštík; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Ivan Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   V rámci bakalářské práce je popsána problematika spolupráce dvou subjektů, problema- tika spolupráce průmyslu s univerzitami, provedena procesní analýza kooperace mezi FEL ČVUT a průmyslovými partnery, provedena analýza ...
  • Pokročilý webový editor OntoUML ontologií 

   Author: Tadeáš Binder; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Nečaský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Cílem této práce je zdokumentovat návrh, implementaci a testování webové komponenty pro tvorbu a editaci OntoUML modelů vhodné pro ontologické konceptuální modelování. V současné době jsou k dispozici řešení, která ontologie ...
  • Podpůrný systém pro evidenci stážistů 

   Author: Jakub Hruška; Supervisor: Vitvar Jiří; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato bakalárská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací podpurného systému na evidencí stáží a agendy s tím spojené pro externího zadavatele. Obsahem dokumentu je popis procesu stáže, prehled jednotlivých dílčích ...
  • Aplikace FoodApp umožňující prodávat přebytky jídla 

   Author: Filip Hrdlička; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   V této bakalářské práci se zabývám problematikou plýtvání potravinami, ke kterému do-chází díky vyhazování zdravotně nezávadných výrobků namísto jejich spotřeby. Cílem práce je nabídnout softwarové řešení, které pomůže ...
  • Uživatelsky přívětivé ladění virtuálních počítačových sítí 

   Author: Oleksandra Koshchii; Supervisor: Benc Jiří; Opponent: Ledvinka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   V tomto dokumentu je posán proces tvorby uživatelsky-přivětivé vizualizace rozsáhlých virtuálních počítačových sítí. Jinými slovy, hlavním cílem bylo navrhnout, implementovat a otestovat program, který ...
  • Distribuované úložiště dat - uživatelské rozhraní 

   Author: Artem Grigorian; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a následně implementovat grafické uživatelské rozhraní v podobě desktop aplikace, zajišťující přístup jednotlivých klientů k uloženým datům v distribuovaném úložišti. Výsledkem práce ...
  • Distribuované úložiště dat - Java knihovna 

   Author: Bogdan Grigorian; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací knihovny v Javě, poskytující prostředky k uložení a načtení dat z distribuovaného datového serveru.
  • Systém pro správu dokumentů, souborů a datových zdrojů 

   Author: Martin Malinov; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a evaluací systému pro správu dokumentů. V úvodní části projektu se zaměřuji na analýzu současné situace a existujících řešení v této oblasti. Dále pokračuji ...
  • REST služba pro konverzi LaTeX souborů do PDF 

   Author: Tadeáš Kyral; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Šedek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Práce se skládá z návrhu a implementace webové služby pro konverzi LaTeXu do PDF pro uživatele v Moodle a CourseWare. Služba má uživatelům usnadnit práci s LaTeXovými soubory přímo skrze zmíněné aplikace, bez potřeby ...
  • Průvodce prváka s podporou chatbota 

   Author: Michaela Kahounová; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Švík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalářská práce se věnuje analýze, návrhu, realizaci a testování aplikace chatbota, který komunikuje s uživatelem na bázi konverzace. Na základě této Proof-of-Concept aplikace je vyhodnocena přínosnost chatbota jako ...
  • Vykreslování React aplikací na straně serveru v enterprise portálech 

   Author: Václav Jančařík; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Kadlec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Single-page aplikace využívající moderní JavaScript knihovny mají spoustu výhod, co se vývoje a uživatelského prožitku týče. Jejich integrace do enterprise portálů kombinuje výhody obou technologií a je velmi žádaná ve ...
  • Robustní vizuální navigace mobilních robotů 

   Author: Filip Zoubek; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá rozšířením stávajícího systému STRoLL BearNav pro visuální navigaci mobilních robotů. Navržené řešení zlepšuje jeho robustnost vůči nepřesnosti odometrického systému za pomoci principu stereo ...
  • Vytvoření webové stránky na podporu kampaně programu SIT 

   Author: Martin Švec; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Šonka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá vytvořením webové prezentace pro podporu kampaně přijímacího řízení studijního programu Softwarové inženýrství a technologie na Fakultě elektrotechnické na ČVUT v Praze. V prvních částí této práce ...
  • Multiplatformní aplikace pro sběr georeferencovaných dat 

   Author: Jan Hrdý; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Štych Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, implementací a testováním mobilní aplikace pro reportování zajímavých míst. Aplikace má pomoci uživatelům k plánování tras nebo například průzkumu památek v okolí. Na začátku práce ...
  • AR aplikace s využitím Device APIs 

   Author: Vojtěch Sajdl; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Genyk-Berezovskyj Marko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá tvorbou experimentální webové aplikace typu Augmented Reality (AR) za použití Web APIs – převážně rodin Device, Geolocation a MediaDevices API. Byly zjištěny značné neshody s dokumentací na internetu ...
  • Rozvoj aplikace Moodle pro podporu studia na FEL 

   Author: David Löffler; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Náplní této práce je analyzovat studijní systémy Moodle a CourseWare na fakultě FEL. V rámci analýzy jsou identifikovány příležitosti a možná rozšíření systémů ČVUT FEL, která by mohla podpořit výuku na fakultě. Za tímto ...
  • Systém pro podporu výroby 

   Author: Tomáš Kotlík; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému pro podporu výroby v malém podniku pusobícím v oblasti leteckého prumyslu. Systém má podporit plynulou malosériovou výrobu pomocí prehledného plánování, sledování ...
  • Modul podpory rozhodování pro komerční ERP systém 

   Author: Richard Sadloň; Supervisor: Dušík Štefan; Opponent: Burša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Cílem tohoto projektu bylo vytvořit modul podpory rozhodování pro firmu Asseco Solutions, která se zabývá vývojem ERP systémů. Tento modul umožnuje import dát z databáze, vytvoření datasetu vhodného na trénování klasifikátorů, ...
  • Systém pro vyhodnocování dat a časů ze závodů RC rally 

   Author: Filip Musal; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Bakalářská práce si klade za cíl vytvořit pro závodníky RC rally mobilní aplikaci, zařízení na měření času a komponentu pro sběr jízdních dat. Základem práce je analýza jednotlivých součástí a sběr požadavků od potencionálních ...