Now showing items 1-20 of 971

  • Backend iQR navigačního systému 

   Author: David Krejčí; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
   Práce za zabývá návrhem a implementací backendové části navigačního systému v rámci budovy využívající QR kódů k lokalizaci uživatele. Práce pokrývá analýzu, výběr technologií a počáteční implementaci aplikace. Výstupem ...
  • Umělý agent pro experimenty v teorii her a behaviorální ekonomii 

   Author: Tereza Nekovářová; Supervisor: Hanžl Václav; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
   Cílem této bakalářské práce je vyvinout aplikaci určenou pro testováních různých parametrů lidského chování a rozhodování v jedné ze sociálně behaviorálních her (někdy také nazývanými „dilemma games“). V behaviorálních ...
  • Aplikace pro podporu hodnocení závěrečných prací 

   Author: Viktoriia Havrylenko; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pešek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
   Tato práce se zabývá analýzou způsobů a přístupů k provedení hodnocení závěrečných prací studentů bakalářského a magisterského studia různých univerzit. Na vytvořené analýze je postaven návrh a implementace první verze ...
  • Vysoká dostupnost v prostředí kontejnerizovaných aplikací 

   Author: Daria Fedorova; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
   Tato bakalářská práce je věnována problému vysoké dostupnosti v kontejnerovém prostředí. Analytická část se zaměřuje na analýzu vysoké dostupnosti jako klíčového požadavku systému, jeho metriky a metod implementace. Tato ...
  • Administrační uživatelské rozhraní a API pro sběr dat na projektu Teresa 

   Author: Martin Funda; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
   Tato práce je zaměřena na vytvoření administračního uživatelského prostředí a API pro sběr dat z chytrých wearable zařízení na projektu TERESA (TEleREhabilitation Self-training Assistant), který podporuje studie vlivu ...
  • Vytvoření aplikace pro sledování nálady 

   Author: Andrea Švancarová; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hrabák Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
   Tato práce zkoumá a porovnává aplikace pro sledování nálady dostupné na trhu. Z výzkumu pak vychází návrh aplikace pro sledování nálady, která se zaměřuje na sledování nálad uživatelů v průběhu času a poskytuje jim ...
  • Výuka s použitím flash cards 

   Author: Palina Nalbandian; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
   Cílem této práce je implementace webové aplikace pro flash karty. Tato aplikace slouží jako pomocník pro zapamatování různých druhů učiva (cizí slova, termíny, vzorce). Implementace spočívá ve sběru a analýze požadavků na ...
  • Infrastruktura síťových kořenových souborových systémů pro Linuxové embedded systémy 

   Author: Martin Škoudlil; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá použitím protokolu NFS pro připojování kořenových souborových systémů. Cílem je usnadnění vývoje větších vestavěných systémů založených na jádře Linux. K tomu je použit nástroj Novaboot, ...
  • Nástroj pro automatickou identifikaci sítě Automotive ethernet 

   Author: Martin Komínek; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Pospíšil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Cílem této práce je prozkoumat současné nástroje na automatickou analýzu funkcí řídící jednotky a implementovat nový ná-stroj, který bude identifikovat parametry současné techonologie Automotive Ether-net a provede scan ...
  • Demonstrátor systému plánování pro více agentů 

   Author: Ondřej Tůma; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato práce analyzuje a vylepšuje demonstrátor robotů pro automatizované sklady využívaný na pracovišti CIIRC. Hlavním úkolem této práce je vylepšit stávající software, přidat nové funkcionality a umožnit použítí formátu ...
  • Frontend pro Aplikaci pro správu osobních financí 

   Author: Tikhon Zaikin; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Smítka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   The project aims at creating a web application that helps manage finances. Three applications for similar purposes were examined. Their interface and functional advantages and disadvantages were taken into account, so a ...
  • Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh robota hrajícího na kytaru pro propagaci FEL 

   Author: Veronika Petrčková; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Kirschner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Práce se zabývá teoretickým popisem základního principu akordické hry na akustickou kytaru. Tento princip demonstruji na postaveném robotovi, který simuluje kytaristu. Je sestavený ze stavebnice LEGO Mindstorms EV3 ve ...
  • Odpadní kontejnery 

   Author: Jakub Zíka; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Předmětem této práce je predikce plnosti kontejnerů na tříděný odpad v Praze. A webová aplikace, která umožní uživateli snadné vyhledání kontejneru na tříděný odpad v jeho okolí.
  • Aplikace Skill Matrix 

   Author: Milan Němeček; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Strnad Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Skill matrix je nástroj pro mapování dovedností/schopností, které jsou k dispozici nebo jsou vyžadované pro nějaký projekt či pracovní tým. Umožňuje ukládat, aktualizovat a vizualizovat dostupné a potřebné dovednosti členů ...
  • Informační systém pro správu činnosti překladatelské agentury 

   Author: Oľga Ostashchuk; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Klíma Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať informačný systém pre správu činností prekladateľskej agentúry INTERLANG, ktorý umožní realizovať evidenciu objednávok a všetkých s tým spojených procesov. ...
  • Software pro vytváření školních testů, Frontent 

   Author: Tomáš Geržičák; Supervisor: Aubrecht Petr; Opponent: Ledvinka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Tato práce se zabývá vytvořením klientské části webové aplikace pro tvorbu on-line testů a procvičovacích materiálů. Aplikace je primárně vyvinuta pro učitele jako podpora jejich výuky a zefektivnění jejich práce, ale také ...
  • Konfigurační nástroj pro IIoT platformu SBDH 

   Author: Filip Barva; Supervisor: Jirkovský Václav; Opponent: Obitko Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Práce se věnuje návrhu a implementaci uživatelského rozhraní pro konfiguraci Semantic Big Data Historianu (SBDH), který je tvořen frameworky Apache Storm, Apache Cassandra, InfluxDB a komunikaci primárně pomocí OPC UA. ...
  • Integrace DevOps ve vývoji a řízení softwarových řešení 

   Author: Vít Lupínek; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Blaško Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce se soustředí na řešení problému spojených s vývojem cloudových aplikací podle architektury mikroslužeb. Nejdříve tyto problémy analyzuje a ukážeme, jak je lze automatizovat. Také popisujeme principy Infrastruktury ...
  • Automatická analýza chování včelích dělnic v blízkosti královny 

   Author: Dominik Dvořáček; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Stefanec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Práce se zaobírá výběrem, implementací a hodnocením systémů schopných provádět automatickou detekci, sledování a klasifikaci včel v okolí královny. Systémy a metody řešení jsou popsané jak v teoretické rovině, tak z ...
  • SPARQL rozhraní pro Apache Cassandra triplestore 

   Author: Daniel Borner; Supervisor: Jirkovský Václav; Opponent: Obitko Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit rozhraní pro překlad SPARQL dotazů do jazyka CQL pro dotazování nad Cassandra triplestorem. První část práce seznamuje s základními pojmy důležitými pro zpracovávané téma. Druhá ...