News

Bachelor Theses - 13136

Recently added

Now showing items 1-20 of 796

  • Webová aplikace pro odvykání kouření 

   Author: Daniel Mareda; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním existující mobilní aplikace pro odvykání kouření a následným návrhem a implementací webové aplikace sloužící převážně jako doplnění pro uživatele preferující počítače oproti ...
  • GitOps – Implementace CI/CD pipeline pro dokumentaci produktu při agilním vývoji 

   Author: Richard Havel; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Tato bakalářská práce řeší tvorbu a nasazení dokumentace metodikou dodávky softwaru GitOps. Cílem bylo nastudovat potřebné technologie (Kubernetes, Docker a Docusaurus) a navrhnout workflow práce vícečlenného týmu pro ...
  • Zjištění lidských vad a nemocí a následná adaptace uživatelského rozhraní 

   Author: Maria Potapova; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Klíma Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci a následně adaptaci uživatelského rozhraní pro lidé s vady a postižení. Pro zjednodušení interakce mezi uživatele s vady a postižení a uživatelským rozhraním byly navrhnuty ...
  • Senzor kvality ovzduší v domácnosti 

   Author: Leoš Řeháček; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Beneš Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Cílem této práce bylo navrhnout a sestrojit zařízení monitorující kvalitu ovzduší v domácnosti za využití senzorů a ESP32. Toto zařízení je tvořeno dvěma jednotkami, které spolu komunikují prostřednictvím Wi-Fi. Naměřená ...
  • Sémantické facetové vyhledávání na platformě React 

   Author: Filip Sváček; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Škoda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Účelem této bakalářské práce je návrh a implementace sémantického facetového vyhledávače, který umožní uživatelům hledat data za pomocí faset sémantickém webu. Na vyzkoušení fungování této implementace se vytvořilo demo ...
  • Ovládání robotu gesty 

   Author: Vladyslav Hladchenko; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Práce popisuje přístup rozpoznávání gest, který používá modifikovaný algoritmus Openpose a PoseNet pro extrakci pozic kloubů a Dynamic Time Warping s 1NN klasifikátor pro klasifikaci sekvencí pozic kloubů. Je vytvořen návrh ...
  • Výzkum technologií a návrh prostředí pro přímé ovládání agregátu a vzdálenou komunikaci s externím zařízením 

   Author: Václav Veselý; Supervisor: Ondraczka Lukáš; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Bakalářská práce se zabývá přímou i vzdálenou kontrolou generátoru elektrické energie. Práce se primárně zaměřuje na vývoj softwaru, jehož značná část však probíhá na takzvaných jednodeskových počítačích typu Arduino, které ...
  • Použití automatizovaného plánování pro chytré chování hráče v tahové počítačové hře 

   Author: Lukáš Hofmann; Supervisor: Komenda Antonín; Opponent: Svatoš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Tato práce popisuje vývoj prototypu tahové počítačové hry, která ke svému fungování využívá automatizované plánování. Před implementací studujeme různé návrhy hry, porovnáváme je s kritérii zadání a na základě této analýzy ...
  • Virtuální zážitek „Tvorba Langweilova modelu Prahy“ 

   Author: Lukáš Pospíšil; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou virtuálního zážitku, ve kterém si uživatel bude moci vyzkoušet, jak Antonín Langweil tvořil svůj papírový model Prahy. Seznamuje čtenáře s pojmem virtuální realita a popisuje tvorbu ...
  • Administrační systém pro restaurace využívající systém Qerko 

   Author: Robert Mysliveček; Supervisor: Huřťák Petr; Opponent: Kováč Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Cílem této práce je vytvořit nové administrační rozhraní v ReactJS, které nahradí stávající rozhraní implementované v AngularJS. Nové rozhraní je responzivní Single Page Aplikace. Komunikace aplikace se serverem je zajištěna ...
  • Nasazení správy IP adres ve středně velké síti 

   Author: Jonáš Neuvirt; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Cílem práce je navrhnout a otestovat laboratoř pro správu IP adres ve středně velké síti použitím vybraného softwaru pro DHCP, DNS a IPAM služby. Dalším úkolem je navrhnout postup pro implementaci těchto služeb v rámci ...
  • Modul uživatelského rozhraní pro platformu DataGrid 

   Author: Petr Tácha; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Nedílnou součástí každého vývoje softwarové aplikace je testování. Testování je většinou časově náročné a často opomíjené. Jedna z možností jak software otestovat je pomocí kombinatorického testování a právě tato bakalářská ...
  • Řízení kroků k úspěšnému dokončení studia 

   Author: Daniel Groschup; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Polan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se věnuje podpoře úspěšného ukončení studia studentů v bakalářských a magisterských programech na ČVUT FEL. Podporu zajišťuje implementovaný plugin spolu s kurzem ve fakultní aplikaci Moodle, které společně řídí ...
  • Aplikace pro ověřování dodržování standardů notace BPMN 

   Author: Aleksandr Seliverstov; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Polan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá procesním řízením, modelováním procesů v notaci BPMN a jejich následnou analýzou. V první částí je definována teorie související s procesem a procesním řízením. V části následné je popsán ...
  • Zabezpečení operačních systémů v informačních systémech pracujících s utajovanými informacemi 

   Author: Petr Mareš; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Adler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Bakalářská práce se zabývá oblastí ochrany citlivých a utajovaných elektronických dat. V práci popisuji bezpečnostní opatření pro komunikační a informační zařízení/systémy, především pro počítače zpracovávající neveřejné ...
  • Aplikace Skill Matrix 

   Author: Marek Landa; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Zíka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Skill Matrix je nástroj, který slouží k evidenci znalostí a dovedností zaměstnanců. Tento nástroj umožňuje nejen ukládání dat o schopnostech, ale umožňuje i vyhledávání v nich. Konkrétní implementace nástroje Skill Matrix ...
  • Využití data miningu pro analýzu fyzické aktivity člověka pomocí dat generovaných akcelerometrem 

   Author: Tomáš Nagy; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hrabák Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Nárast výpočtovej a snímacej sily nám umožňuje implementovať rôzne aplikácie založené na schopnosti zhromažďovať a analyzovať dáta, aby sa náš život stal ľahším a inteligentnejším. Pre tento účel ...
  • Návrh mobilní aplikace pro administraci a zobrazování lékařských doporučení 

   Author: Zdeněk Havelka; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Práce se zabývá odvykáním kouření prostřednictvím mobilní aplikace. Dále pak implementací aplikace pro administraci klinických doporučení a blog a implementací jednoduchého chatovacího systému.
  • Prototyp webového klienta vyhledávače intermodálních dopravních spojení 

   Author: Jan Hlaváč; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Tesla Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Cílem této bakalářské práce je tvorba prototypu webové aplikace vyhledávače dopravních spojení při využití intermodality. V práci jsou analyzovány požadavky na vyhledávač, které jsou pak porovnány s existujícími vyhledávači. ...
  • Aplikace pro podporu Dějepisné olympiády 

   Author: Jaroslav Erben; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Najbert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Předkládaná bakalářská práce obsahuje návrh prototypu webové aplikace pro soutěž dějepisná olympiáda. Úvodní část práce je věnována představení organizace a průběhu dějepisné olympiády. Další část shrnuje výsledky sběru ...