Now showing items 1-20 of 700

  • 3D rekonstrukce objektů ze stránek pro sdílení fotografií 

   Author: Macoszek Ondřej; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Ghais Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • 3D Webová aplikace pro demonstraci různých úhlů pohledu na řešení problémů 

   Author: Antonín Wingender; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tunnel vision a podobné úkazy jsou problémem u mnohých lidí. Největší dopad však mají na lidi v managementu a ty, jejichž rozhodnutí mají velký dopad na lidi kolem nich. Mít v takovém případě omezený pohled na věc nebo ...
  • Adaptace mobilní aplikace na základě zvukových vstupů 

   Author: Dominik Brázdil; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku využívání zvukových informací z okolí člověka ke zlepšení jeho interakce se zařízením. Hlavní důraz je kladen na analýzu obecného uplatnění zvuku v mobilním zařízení a na ...
  • Adaptace UI/SW založena na stavu uživatele 

   Author: Svoboda Vojtěch; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou emocí a stavu uživatele a přizpůsobení uživatelského rozhraní tomuto uživateli. V rámci této práce je provedena úprava a rozšíření existující knihovny na adaptaci uživatelského ...
  • Adaptivní webový výukový systém 

   Author: Snížek Michal; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrace JBoss ESB 

   Author: Ďopan Lukáš; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Budín Tomáš
  • Administrační nástroj pro databázové systémy (stromové procházení, rozdíly) 

   Author: Kostyuk Petro; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Svoboda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tako práce se zabývá vytvořením systému pro správu databází. Předností tohoto systému bude jeho schopnost vyhledat a zobrazit data, která mezi sebou souvisí (záznamy tabulek, které jsou mezi sebou propojeny cizím klíčem) ...
  • Administrační rozhraní pro správu webhostingu 

   Author: Jinoch Vlastimil; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Malinský Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrační sekce aukčního portálu Nume.cz 

   Author: Adámek Martin; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Administrativní rozhraní počítačové sítě 

   Author: Dragounová Adéla; Supervisor: Novosad Lukas Mathias; Opponent: Šulc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Agentní model chování námořního piráta 

   Author: Salamon Pavel; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Píbil Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Agentní simulace taxi spolujízdy 

   Author: Mezek Petr; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Agregátor geolokačních sociálních sítí 

   Author: Machulda Ondřej; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Agregátor obsahu webu pro účely výuky 

   Author: Ciml Vojtěch; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Štěpán Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Akcelerovaná komprese semiadaptivním Huffmanovým kódováním 

   Author: Kovář Jindřich; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Algoritmus kontinuální evoluce 

   Author: Jiran Tomáš; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Drchal Jan
   Tato práce se zabývá především implementací a testováním algoritmu kontinuální evoluce (CEA). Jedná se o optimalizační algoritmus, který patří mezi takzvané evoluční algoritmy. Kombinuje evoluční optimalizační přístup s ...
  • Algoritmus kontinuální evoluce 

   Author: Jiran Tomáš; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Drchal Jan
   Tato práce se zabývá především implementací a testováním algoritmu kontinuální evoluce (CEA). Jedná se o optimalizační algoritmus, který patří mezi takzvané evoluční algoritmy. Kombinuje evoluční optimalizační přístup s ...
  • Algoritmus pro efektivní minimalizaci regularizovaného rizika 

   Author: Basavin Dmitry; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Werner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Algoritmy vizualizace a testování izomorfizmu stromů 

   Author: Pištěk Jakub; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analyzátor spamu a p2p toku dat 

   Author: Silvestr Jan; Supervisor: Fesl Jan; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)