• 3D rekonstrukce objektů ze stránek pro sdílení fotografií 

      Autor: Macoszek Ondřej; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Ghais Kamil
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • Adaptace UI/SW založena na stavu uživatele 

      Autor: Svoboda Vojtěch; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Mannová Božena
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
      Tato bakalářská práce se zabývá problematikou emocí a stavu uživatele a přizpůsobení uživatelského rozhraní tomuto uživateli. V rámci této práce je provedena úprava a rozšíření existující knihovny na adaptaci uživatelského ...
    • Adaptivní webový výukový systém 

      Autor: Snížek Michal; Vedoucí práce: Balík Martin; Oponent práce: Kuchař Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • Administrace JBoss ESB 

      Autor: Ďopan Lukáš; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Budín Tomáš
    • Administrační nástroj pro databázové systémy (stromové procházení, rozdíly) 

      Autor: Kostyuk Petro; Vedoucí práce: Žára Ondřej; Oponent práce: Svoboda Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Tako práce se zabývá vytvořením systému pro správu databází. Předností tohoto systému bude jeho schopnost vyhledat a zobrazit data, která mezi sebou souvisí (záznamy tabulek, které jsou mezi sebou propojeny cizím klíčem) ...
    • Administrační rozhraní pro správu webhostingu 

      Autor: Jinoch Vlastimil; Vedoucí práce: Bureš Miroslav; Oponent práce: Malinský Radek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
    • Administrační sekce aukčního portálu Nume.cz 

      Autor: Adámek Martin; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Míkovec Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
    • Administrativní rozhraní počítačové sítě 

      Autor: Dragounová Adéla; Vedoucí práce: Novosad Lukas Mathias; Oponent práce: Šulc Miroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • Agentní model chování námořního piráta 

      Autor: Salamon Pavel; Vedoucí práce: Vaněk Ondřej; Oponent práce: Píbil Radek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
    • Agentní simulace taxi spolujízdy 

      Autor: Mezek Petr; Vedoucí práce: Jakob Michal; Oponent práce: Vokřínek Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
    • Agregátor geolokačních sociálních sítí 

      Autor: Machulda Ondřej; Vedoucí práce: Macek Ondřej; Oponent práce: Komárek Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
    • Agregátor obsahu webu pro účely výuky 

      Autor: Ciml Vojtěch; Vedoucí práce: Sporka Adam; Oponent práce: Štěpán Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
    • Akcelerovaná komprese semiadaptivním Huffmanovým kódováním 

      Autor: Kovář Jindřich; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Kordík Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • Algoritmus kontinuální evoluce 

      Autor: Jiran Tomáš; Vedoucí práce: Buk Zdeněk; Oponent práce: Drchal Jan
      Tato práce se zabývá především implementací a testováním algoritmu kontinuální evoluce (CEA). Jedná se o optimalizační algoritmus, který patří mezi takzvané evoluční algoritmy. Kombinuje evoluční optimalizační přístup s ...
    • Algoritmus kontinuální evoluce 

      Autor: Jiran Tomáš; Vedoucí práce: Buk Zdeněk; Oponent práce: Drchal Jan
      Tato práce se zabývá především implementací a testováním algoritmu kontinuální evoluce (CEA). Jedná se o optimalizační algoritmus, který patří mezi takzvané evoluční algoritmy. Kombinuje evoluční optimalizační přístup s ...
    • Algoritmus pro efektivní minimalizaci regularizovaného rizika 

      Autor: Basavin Dmitry; Vedoucí práce: Franc Vojtěch; Oponent práce: Werner Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
    • Algoritmy vizualizace a testování izomorfizmu stromů 

      Autor: Pištěk Jakub; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Chludil Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • Analyzátor spamu a p2p toku dat 

      Autor: Silvestr Jan; Vedoucí práce: Fesl Jan; Oponent práce: Kubr Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • Analyzátor Syslog zpráv firewallu 

      Autor: Manoušek Petr; Vedoucí práce: Bloch Martin; Oponent práce: Procházková Monika
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
    • Analýza a návrh vícevrstvé aplikace využívající Hibernate Framework 

      Autor: Fic Tomáš; Vedoucí práce: Nečaský Martin; Oponent práce: Mlýnková Irena
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)