Now showing items 810-829 of 869

  • Web aplikační framework pro Micropython 

   Author: Martin Mašata; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Klíma Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením nového web aplikačního frameworku v Micropythonu, který bude nabízet více možností než ty stávající. Dokument obsahuje analýzu, návrh, implementaci a testování aplikace. Analýza ...
  • Web-based aplikace pro visualizaci GPS dat 

   Author: Kropuch Martin; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Webova aplikace spravy vozoveho parku pro system sdileni automobilu vice uzivateli 

   Author: Šidlovský Marko; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Jirovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Objektom tejto práce je návrh a implementácia webovej aplikácie správy vozového parku pre systém zdieľania automobilov viacerými užívateľmi. V úvode je popísaná problematiky užívateľských aplikácií a spôsob ich vývoja, no ...
  • Webová aplikace pro zadávání semestrálních a absolventských prací 

   Author: Kalivoda Petr; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Webová aplikace pro zadávání semestrálních a absolventských prací 

   Author: Štefan Karel; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Webová aplikace na organizaci času 

   Author: Smejkal Jan; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Webová aplikace pro evidenci informací o zákaznících 

   Author: Doubková Aneta; Supervisor: Cirkva Lukáš; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Webová aplikace pro evidenci kulturních událostí 

   Author: Szép Gergely; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Filipský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Webová aplikace pro kvíz v reálném čase 

   Author: Andrii Antosha; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Táto bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci webové aplikace umožňující hrát multiplayerové kvizové hry ve skutečném čase. Rešeršní čast práce se nejdříve zabývá analýzou požádavků, zkoumá existující řešení a ...
  • Webová aplikace pro metodu Bullet Journal 

   Author: Adam Kohout; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Práce se věnuje tématu osobní produktivity se zaměřením zejména na akademické prostředí. Součástí rešerše je obecný úvod do této problematiky a její přenesení do kontextu života vysokoškolského studenta. Dále je uvedeno ...
  • Webová aplikace pro odvykání kouření 

   Author: Daniel Mareda; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním existující mobilní aplikace pro odvykání kouření a následným návrhem a implementací webové aplikace sloužící převážně jako doplnění pro uživatele preferující počítače oproti ...
  • Webová aplikace pro organizaci bridžového turnaje 

   Author: Pojman Miloslav; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Bloch Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Webová aplikace pro podporu výtvarného ateliéru 

   Author: Daria Kulynychenko; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Cílem této práce bylo provést analýzu, vytvořit návrh a implementovat webovou aplikaci pro výtvarný ateliér. Aplikace slouží jako komunikační kanál mezi ateliérem a jeho zákazníky. Jsou do ní pravidelně vkládány nové návody, ...
  • Webová aplikace pro sběr, publikaci a analýzu informací 

   Author: Nikolai Ogoltsov; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Balík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Online průzkumy jsou známé poměrně dlouhou dobu, i přesto ale nepřestávají být populární. Naopak, pokrok informačních technologií a metod sociální komunikace způsobuje jejich ještě větší efektivitu a jednoduchost realizace. ...
  • Webová aplikace pro správu úkolů firmy 

   Author: Dan Nguyen; Supervisor: Šedek Pavel; Opponent: Baručić Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   V této práci jsem navrhl rozšíření pro stávající informační systém společnosti Curso s.r.o. Toto rozšíření bude zaměřeno na správu a evidenci úkolů zadaných managementem svým terénním zaměstnancům.
  • Webová aplikace pro tvorbu audiovizuálních prezentací v multiprojekčním systému 

   Author: Vít Říha; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Trojan Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Práce se zabývá analýzou aplikace pro správu multiprojekčního systému Muzea Hlavního Města Prahy a následným návrhem a implementací nového uživatelského prostředí se zaměřením na uživatelskou přívětivost. Zároveň tato práce ...
  • Webová aplikace pro vizualizaci dynamického KML 

   Author: Nováček Tom; Supervisor: Čertický Michal; Opponent: Drchal Jan
   Tato bakalářská práce se věnuje problému vizualizace velkého počtu geografických jevů a objektů. V poslední době se zvyšuje poptávka po nástrojích umožnujících provádět simulace s reálnými daty, která však bývají rozsáhlá ...
  • Webová aplikace pro vytváření a sdílení TeX dokumentů 

   Author: Urbančík Petr; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Webová aplikace pro výrobní analýzy 

   Author: Šarboch Jaroslav; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Strnad Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Webová aplikace pro zasílání vtipů 

   Author: Jež Radek; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)