Now showing items 466-485 of 869

  • Paralelizace nástroje pro minimalizaci logických funkcí BOOM 

   Author: Fritsch Richard; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Paralelní řešič velkých soustav lineárních nerovnic ve sdílené paměti 

   Author: Martin Pažout; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Bošanský Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   V rámci této práce byla provedena analýza, návrh a implementace paralelního řešiče velkých soustav lineárních nerovnic pomocí Fourier-Motzkinovy eliminace ve sdílené paměti, pomocí OpenMP. Obsahem této práce je popis ...
  • Parametrizace letu letadla na základě údajů avionického systému 

   Author: Hruška Milan; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Urban Ferdinand
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Perzistentní vrstva online webové hry 

   Author: Vilímek Libor; Supervisor: Píše Michal; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Planování směn v restauračním systému 

   Author: Dyrčík Filip; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Platforma pro agregaci zdravotních a fitness dat z různých existujících platforem 

   Author: Duc Anh Le; Supervisor: Mudra Martin; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá agregací zdravotních dat a fitness metrik z různých existujících platforem. Cílem této práce je analyzovat dostupné možnosti synchronizace dat a navrhnout vhodný systém pro synchronizaci ...
  • Platforma pro podporu práce operátů tele-asistenčních center pro navigaci zrakově postižených 

   Author: Szczurková Jana; Supervisor: Balata Jan; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je navrhnout, vytvořit a otestovat prototypy platformy pro podporu práce operátorů tele-asistenčních center pro zrakově postižené, která jim má usnadnit práci a pomoci vyřešit problémy objevené při pozorování ...
  • Platformová hra pro Android v Unity engine 

   Author: Jakub Dřímal; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Kukačka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se zabývá vytvořením mobilní hry pro platformu Android v herním engine Unity. Součástí práce je porovnání nejznámějších herních enginů a podrobnější analýza zvoleného editoru. Dále práce popisuje návrh hry v ...
  • Plánování tras pro rekreační cyklistiku 

   Author: Miroslav Matocha; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Rekreační jízda na kole se v poslední době stává čím dál více rozšířenou kratochvílí. Většina cykloaplikací nabízí plánování, které funguje skvěle pro nejkratší cestu z bodu do bodu, ale pro plánování rekreačních tras se ...
  • Plánování turistických tras pro vozíčkáře v městské zástavbě 

   Author: Furtuna Andrei; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Plánování zásobovacích tras 

   Author: Makhambet Ismukhambetov; Supervisor: Šedek Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro optimalizace plánování každodenních tras existujícího podniku. V teoretické části práce byly provedeny analýzy požadavků a podobných popsaných problémů. ...
  • Plánování, vytváření a obsluhování telefonních hovorů 

   Author: Hernández Oscar; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Macek Ondřej
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace automatizující plánování, vytváření a obsluhování telefonních hovorů v propojení s VoIP (Voice over IP) serverem.
  • Počítačová hra Songs of the Wind 

   Author: Sedlár Ondřej; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce bylo vytvořit kompletní počítačovou hru pomocí herního enginu Unity. Hra patří do hudebního herního žánru, jejíž hlavní složka hratelnosti je založena na využití hudby coby prostředku interakce. V rámci ...
  • Podpora aspektově orientovaného přístupu v algebraických specifikacích 

   Author: Baručić Denis; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Hlavatý Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce se zabývá přidáním podpory aspektově orientovaného programování pro systém algebraických specifikací Maude. Byl vytvořen jazyk pro definování aspektů. Dále byl naimplementovaný aspect weaver podporující daný ...
  • Podpora kontinuální integrace aplikací SWINPRO 

   Author: Aniska Aliaksandr; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Podpora tvorby učitelských úvazků 

   Author: Toman Jan; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Matyáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Podpůrný program pro komentátora hokejového zápasu 

   Author: Borovský Marek; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Podpůrný systém pro evidenci stážistů 

   Author: Jakub Hruška; Supervisor: Vitvar Jiří; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato bakalárská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací podpurného systému na evidencí stáží a agendy s tím spojené pro externího zadavatele. Obsahem dokumentu je popis procesu stáže, prehled jednotlivých dílčích ...
  • Pokročilý editor zdrojových kódů 

   Author: Bartoš Jakub; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Pokročilý Firemní Issue Tracker 

   Author: Abdalimov Zakir; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Holubec Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Současný trh systémů pro sledování řešení poskytuje širokou nabídku aplikací, které se liší mezi sebou svým zaměřením a účelem. Cílem této práce je navrhnout a naimplementovat takový systém, který by převzal charakteristiky ...