Now showing items 439-458 of 869

  • Obchodní logika online webové hry 

   Author: Švehla Jan; Supervisor: Píše Michal; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Objednávkový systém 

   Author: Mráz Tomáš; Supervisor: Daněček Jiří; Opponent: Bloch Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Objektový XML Serializer 

   Author: Prokop Stanislav; Supervisor: Strnad Pavel; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Objevování bezpečnostních chyb ve zdrojovém kódu za použití dotazů v grafových databázích 

   Author: Skoumal Ondřej; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Láznička Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Najít bezpečnostní chybu ve zdrojovém kódu není jednoduchý úkol. Tato práce si klade za cíl prozkoumat nový způsob jejich nalezení - použitím open-source nástroje Joern a grafových databází. Joern umožňuje analyzovat ...
  • Odhad dentálního věku pomocí data miningových metod 

   Author: Šuták Petr; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Pilný Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Odhad roviny vozovky z videosekvencí 

   Author: Bizinskyi Yurii; Supervisor: Matoušek Martin; Opponent: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Odlehčený systém správy procesů během spouštění a ukončení chodu operačního systému Linux 

   Author: David Štorek; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato práce se zabývá popisem a některých omezení části inicializačního procesu Sinuxu založeného na operačním systému Linux a jejich možnými řešenímy. Jedno z nich je pak v podobě programu Postinit je pak implementováno. ...
  • Off-line přístupový systém využívající RFID technologii 

   Author: Velek Martin; Supervisor: Krejsa Pavel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Online tréninkový deník 

   Author: Fejfar Ondřej; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Vaněk Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Ontologický model pro Issue Tracking 

   Author: Le Anh Viet Linh; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Mnoho issue tracking systému jsou od sebe navzájem odděleny, čímž je velké množství informací nespojeno. Role ontologie v počítačové vědě je vytvořit společné schéma, který lze sdílet mezi systémy, anotovat jejich data a ...
  • Optické přípojky FTTx a služby triple play 

   Author: Svoboda Martin; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Straka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Optimalizace nákladů na elektřinu pomocí IOT platformy 

   Author: Jan Veselý; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Tento dokument ukazuje, jak jemožné snížit náklady za elektřinu po-mocí IoT prvků a základních myšlenkprůmyslu 4.0 tj. snaží se propojit roz-hodovací mechanismy s generovanýmidaty ze senzorů, statistik a online cen.Teoreticky ...
  • Optimalizace překladače jazyka Mila vyhledáváním repetic podstromů 

   Author: Helcl Luboš; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Plicka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace přepravní kontroly v sítích věřejné dopravy 

   Author: Matyášek Martin; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Vaněk Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Optimalizace webu z hlediska použitelnosti a User Experience 

   Author: Rokyta Jakub; Supervisor: Langr Ondřej; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Oracle: SQL výkonnostní tester 

   Author: Brener Petr; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Siegl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Osobní manažer léků 

   Author: Váca Jakub; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza, návrh a implementace mobilní aplikace, která pomáhá s podáváním léků. Během návrhu jsme postupovali podle metodiky User-Centered Design a byl kladen důraz na použitelnost cílovou ...
  • Otevřený plánovač cyklistických tras 

   Author: Német Marcel; Supervisor: Hrnčíř Jan; Opponent: Komenda Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-05)
  • Ověření elektronického časového razítka v elektronické poště 

   Author: Polák Přemysl; Supervisor: Medvecký Michal; Opponent: Budiš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ověření škálovatelnosti Google App Engine aplikací 

   Author: Škvára Jakub; Supervisor: Šmíd Marek; Opponent: Troníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)