Now showing items 266-285 of 869

  • JavaFX jako platforma nejen pro internetové prezentace 

   Author: Choleva Lukáš; Supervisor: Buriánek Jan; Opponent: Troníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jazyky pro textové modelování 

   Author: Mazanec Martin; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Novotný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Jednoduchý grafický nástroj ovládaný elektromyografickými senzory 

   Author: Flek Tomáš; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Poláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Jízdní řády s odhadem zpoždění pomocí zpětné vazby uživatelů 

   Author: Jan Klán; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Nykl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato práce pojednává o konceptu mobilní aplikace zaměřené na sběr informací o zpoždění a mimořádnostech v provozu autobusů veřejné dopravy na základě toho, jak ji uživatelé používají, a jejím následném vývoji na platformě ...
  • Jízdní řády zaměřené na hledání podle místa 

   Author: Purchart Václav; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • JkCrud - generované uživatelské rozhraní pro přístup k databázi 

   Author: Kunhart Josef; Supervisor: Mlýnková Irena; Opponent: Nečaský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kalendář pro nevidomé 

   Author: Bobisud Jan; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kalibrace multi-kamerového systému 

   Author: Kula Jiří; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kalibrační a ovládací software sítě částicových pixelových detektorů umístěných uvnitř experimentu ATLAS na LHC v CERN 

   Author: Begera Jakub; Supervisor: Polanský Štěpán; Opponent: Hrstka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V roce 2014 byla na různé pozice experimentu ATLAS na LHC v CERN nainstalována síť 16 hybridních částicových pixelových detektorů typu Timepix. Cílem této bakalářské práce je vyvinout software pro řízeni a energetickou ...
  • Kanban board pro Gitlab 

   Author: Chvála Michal; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Mazanec Martin
   Tato práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro správu a řízení vývoje softwarových projektů, propojenou s issue tracking systémem aplikace Gitlab. Aplikace využívá koncept Kanban, který pomáhá optimalizovat vývojové procesy.
  • Katalog refaktoringu frameworku MigDB 

   Author: Luksch David; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Strnad Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Klasifikace kosterních výrustků 

   Author: Doubek Andrej; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Čepek Miroslav
  • Klient pro posílání šifrovaných zpráv pomocí protokolu XMPP 

   Author: Netočný Adam; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Klient pro studijní informační systém KOS na platformě Android 

   Author: Šesták Martin; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Klient pro vzdálené čtení hodnot z jednotek Poseidon 

   Author: Hebík Karel; Supervisor: Hlaváč Josef; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Klientská aplikace typu Help Desk pro Android OS 

   Author: Petrus Martin; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Kolařík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Knihovna pro automatizaci testů založená na šablonách 

   Author: Kozlovský Marek; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Předmětem této práce je vytvoření Java frameworku pro vykonávání automatických testů na základě textových scénářů. Účelem je umožnit uživateli tohoto frameworku vytvářet testovací scénáře metodikou Behaviour Driven ...
  • Knihovna pro přenos dat okamžitého sledování polohy 

   Author: Bilka Marek; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Knihovna pro renderování dynamického textu do 2D grafiky v Ruby 

   Author: Mališ Dominik; Supervisor: Strnad Pavel; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Knihovna pro služby využívající lokalizaci pro Android OS 

   Author: Liška David; Supervisor: Votava Ondřej; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)