Now showing items 191-210 of 869

  • Hardwarová realizace Petriho sítí 

   Author: Soukup Petr; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Kohlík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Harmonogram semestru pro aplikaci EDUX 

   Author: Machala Jan; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Herní engine pro implementaci deskových her 

   Author: Kaiser Vojtěch; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Lukáč Michal
   Tato práce se zabývá tvorbou herního engine specificky určeného pro implementaci deskových her. Výsledek práce je funkční framework, ve kterém lze implementovat hry reprezentovatelné jednoduchým stavovým automatem. Pro ...
  • Herní jádro pro pro práci s objemovými elementy 

   Author: Morávek Martin; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • HeroCamp - webová aplikace pro deskové a psané hry na hrdiny 

   Author: Plátek Jan; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   V rámci práce bylo úkolem vytvořit webovou aplikaci HeroCamp, která bude sloužit pro podporu stolních a online psaných her na hrdiny. Vzhledem k současné situaci bylo vhodné řešit problém pomocí nových technologií, které ...
  • Heuristická řešení směrovacích problémů s profitem a diskovým okolím 

   Author: Petra Štefaníková; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Pěnička Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   V této práci je rozšı́řena kombinatorická meta-heuristika Greedy Randomize Adap-tive Search Procedure (GRASP) pro řešenı́ úloh Close Enough Orienteering Prob-lem (CEOP). V této úloze je cı́lem nalézt cestu ...
  • Hlavolam v prostředí Facebook 

   Author: Mács Daniel; Supervisor: Hanzl Filip; Opponent: Koutník Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hluboké učení pro rekonstrukci prostředí z řídkých hloubkových měření 

   Author: Dmitrii Noskov; Supervisor: Šalanský Vojtěch; Opponent: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   3D rekonstrukce je důležitým komponentem pro základní bezpečnostní funkcí autonomního vozidla, jako je nouzové brzdění, prediktivní kontrola aktivního tlumení, bezpečné otáčení na křižovatce, nebo odhadnutí vlastní polohy ...
  • Hodnocení flexibility provozu aplikací v prostředí cloud computingu 

   Author: Miroslav Brzobohatý; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Starý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem této práce bylo zjistit využitelnost simulací při výpočtu flexibility cloudu. Jejím základem je teorie popisující rozdíly mezi on-premise a cloudem v IT infrastruktuře. Z ní pak vychází praktická část, která zahrnuje ...
  • Hodnocení reakcí čtenářů na obsah mediálních zpráv 

   Author: Lukáš Zíb; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Náplní práce je implementace algoritmů strojového učení v jazyce Python, pomocí kterých je vyhodnocen postoj autora v libovolném textu. Vhodnými texty pro takové zpracování jsou různé recenze a reakce lidí, které obvykle ...
  • Hodnocení vín - administrace 

   Author: Pospíšil Ondřej; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Kubr Jan
  • Hodnocení vín - GUI 

   Author: Eiselt Zbyněk; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Kubr Jan
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit uživatelské rozhraní pro mezinárodní webovou aplikaci na pořádání vinařských soutěží, výstav a festivalů. Práce zastává funkci sociální sítě napříč vinařskými akcemi. Po důkladné ...
  • Hodnocení vín - GUI 

   Author: Eiselt Zbyněk; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Kubr Jan
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit uživatelské rozhraní pro mezinárodní webovou aplikaci na pořádání vinařských soutěží, výstav a festivalů. Práce zastává funkci sociální sítě napříč vinařskými akcemi. Po důkladné ...
  • Hodnocení vín - soutěž 

   Author: Hons Dominik; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Kubr Jan
   Tato práce je součástí projektu, který se zabývá vytvořením modulů v aplikaci pro hodnocení vín na vinařských soutěžích. Práce implementuje prostředky pro konfiguraci soutěží, od nastavení způsobu hodnocení po kontrolu ...
  • Hodnocení webového obsahu 

   Author: Wimberský Tomáš; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Černý Tomáš
   Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodný protokol pro diskutování na internetu. Protokol vzniká jako zcela nový a samostatný projekt, určený k dalšímu rozvíjení. Důraz je kladen především na distribuovanost ...
  • Hry ovládané pomocí systému rozšířené reality 

   Author: Rys Petr; Supervisor: Buriánek Jan; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hybridní řešení úlohy obchodního cestujícího s Dubinsovým vozidlem 

   Author: Daniel Váchal; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce pojednává o problematice Problému obchodního cestujícího s Dubinsovým Vozidlem (DTSP) a jeho rozšíření na Problém obchodního cestujícího s Dubinsovým vozidlem s okolími (DTSPN). Práce se zaměřuje na řešení DTSPN ...
  • Hybridní řešení úlohy obchodního cestujícího s Dubinsovým vozidlem 

   Author: Daniel Váchal; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato práce pojednává o problematice problému obchodního cestujícího s Dubinsovým Vozidlem (DTSP) a jeho rozšíření na problém obchodního cestujícího s Dubinsovým vozidlem s okolími (DTSPN). Práce se zaměřuje na řešení ...
  • Hybridní webová a desktopová aplikace pro správu a validaci prezentací v multiprojekčním systému 

   Author: Filip Toman; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce se zabývá projektem 5D projekce připravovaným pro Muzeum hlavního města Prahy a jejím cílem je vytvořit aplikaci pro administraci a správu obsahu v rámci tohoto systému. Rozhraní je implementováno jednak ve formě ...
  • Identifikace referencí v databázi 

   Author: Fišer Aleš; Supervisor: Tamáš Martin; Opponent: Šmíd Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)