Now showing items 733-752 of 869

  • Validace simulátoru davu 

   Author: Bouška Filip; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Hrstka Ondřej
   Počítačové simulace davu lidí jsou v dnešní době stále více potřebné. Využívají se při urbanistickém plánování, při simulacích testování bezpečnosti objektů nebo lokací a dále například v počítačových hrách nebo filmech. ...
  • Validace syntaxe standardní Electronic Data Interchange (EDI) komunikace v prostředí maloobchodu a logistiky 

   Author: Butovič Oskar; Supervisor: Lopour Daniel; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vektorová klávesnice pro mobilní zažízení na platformě Android 

   Author: Pirkl Martin; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vietorisův-Ripsův komplex 

   Author: Daria Dunina; Supervisor: Dostál Matěj; Opponent: Kroupa Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Tato práce je věnována studiu Vietorisových-Ripsových komplexů a jejich geometrické realizaci. Nejprve zavedeme nezbytné základy teorie kategorií a teorie metrických prostorů. Pojmy simpliciální množiny a Vietorisova-Ripsova ...
  • Virtuální naučné stezky v React Native 

   Author: Šimon Maňour; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Veselý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě multiplatformnímobilní aplikace vReactNative pro off-line procházení virtuálních naučných stezekza pomoci geolokace. První část se věnuje rozboru požadavků a analýzou aktuálního ...
  • Virtuální syntezátor ve standardu VST 

   Author: Rudolf Šimon; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Poláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Virtuální zážitek „Tvorba Langweilova modelu Prahy“ 

   Author: Lukáš Pospíšil; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou virtuálního zážitku, ve kterém si uživatel bude moci vyzkoušet, jak Antonín Langweil tvořil svůj papírový model Prahy. Seznamuje čtenáře s pojmem virtuální realita a popisuje tvorbu ...
  • Visualizační metody pro data mining reporty 

   Author: Fabián Jan; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace a analýza dat kosmického gradiometru 

   Author: Domian Alexander; Supervisor: Bezděk Aleš; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vizualizace chování obvodů realizujících operace s polynomy 

   Author: Osmík Štěpán; Supervisor: Pluháček Alois; Opponent: Douša Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace obsahu komunikace v protokolu MIDI 

   Author: Vrba Michal; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vizualizace použití artefaktů procesní aplikace 

   Author: Jitka Stoklasová; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou systému verzujícího procesní aplikaci na platformě IBM BPM. Návrhem a implementací aplikace pro vyhledávání specifikovaných artefaktů podle názvu. Aplikace zobrazí uživateli textovou a ...
  • Vizualizace prerekvizit předmětů 

   Author: Tušla Tomáš; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Malý Ivo
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace umožňující automatickou tvorbu grafů se studijními závislostmi mezi předměty. Obsahuje analýzu a zhodnocení algoritmů na rozvržení uzlů grafu. Dále ...
  • Vizualizace průběhu genetického algoritmu 

   Author: Jakeš Jan; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vizualizace změn v procesních aplikacích 

   Author: Anna Mária Hriadelová; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Lanský Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením návrhu a implementácie nástroja pre porovnávanie dvoch verzií procesných aplikácií vytvorených v IBM Business Process Manager. Riešenie má pomôcť vývojárom BPM pri porovnávaní rôznych ...
  • Vizuální programování pro předzpracování dat 

   Author: Kovalčik Miloš; Supervisor: Pilný Aleš; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Víceuživatelský 3D editor na mobilní platformě 

   Author: Janovský Roman; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Balata Jan
   Cílem mé bakalářské práce je vytvořit 3D editor bežící na mobilní platformě Android, ve kterém by se mohlo několik uživatelů zároveň podílet, nezávisle na sobě, na tvorbě jedné scény. Navíc je potřeba zjistit, zda-li je ...
  • Vliv odchylek oscilátorů na synchronizaci signálů 

   Author: Kmoch Ondřej; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Volejbalový statistický systém jako android aplikace 

   Author: Štemberg Václav; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Cuchý Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Práce je zaměřena na návrh a vývoj mobilní aplikace pro operační systém Android. Výstupem je aplikace realizující statistický volejbalový systém, ve kterém jsou data ukládána na serveru. Systém pomáhá trenérům i hráčům ...
  • VR prohlídka koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau 

   Author: Onder Matej; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Zápotocký Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá postupom vypracovania virtuálneho koncentračného tábora v Osvienčime a vytvorením scén, ktoré sú do tohoto sveta zasadené, a ktoré majú užívateľovi pomôcť sa do tohoto sveta ponoriť. Práca ...