Now showing items 114-133 of 869

  • Data mining CTG záznamů 

   Author: Pátková Darja; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Chudáček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Databaze a rozhrani pro modul automobilu pro system sdileni automobilu vice uzivateli 

   Author: Vachula Richard; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Jirovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou rozhrania pre komunikáciu modulu so serverovou jednotkou spolu s vhodne zvoleným spôsobom zabezpečenia. Súčasne si kladie za cieľ i návrh a implementáciu databázy pre perzistenciu ...
  • Databáze metapříznaků v prostředí Rapidminer 

   Author: Pankovčin Matej; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Databáze nukleárních dat v numerických simulacích fúzního plazmatu 

   Author: Svojtka Jiří; Supervisor: Řezáč Karel; Opponent: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Datová analýza studentského hodnocení výuky 

   Author: Nikola Sokolová; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Hrabák Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Cieľom našej práce bolo zanalyzovať dátové zdroje hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti, študijných výsledkov a študentského hodnotenia výuky, a na ich základe definovať hypotézy korelácie vedecko-výskumných výsledkov ...
  • Decentralizovaná výměnná síť pro pracovní skupiny 

   Author: Mužík Jan; Supervisor: Medvecký Michal; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Demonstrační aplikace pro podporu kurzu neuronových sítí 

   Author: Činčura Adam; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Desková hra v prostředí webu 

   Author: Hotovec Michal; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Poláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Detekce DNS tunelování 

   Author: Karsch Jan; Supervisor: Nikolaev Ivan; Opponent: Kohout Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce se soustředí na detekci DNS tunelování a obsahuje s tím spojený proces nutných kroků. Popisuje dostupné nástroje, které jsou vhodné pro realizaci DNS tunelů, jejich rozdíly a vliv na síťový provoz. Tyto nástroje ...
  • Detekce dominantní frekvence 

   Author: Lukáš Kotrbatý; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je teoreticky navrhnout a naprogramovat mobilní webovou aplikaci, která bude v reálném čase provádět analýzu zvukového signálu. Tato analýza je následně využita jako ladička na kytaru. ...
  • Detekce síťových útoků 

   Author: Korotvička Jiří; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Detekce škodlivých souborů pomocí metod statické analýzy 

   Author: Dvořák Štěpán; Supervisor: Stiborek Jan; Opponent: Tichý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Se sílícími kyberútoky a jejich roustoucím množstvím se detekce škodlivých souborů stává nezbytnou. Operační systém Windows je v současnosti nejrozšířenějším systémem, a proto je také nejčastějším terčem útoků. Zaměřujeme ...
  • Dispečerův kalkulátor 

   Author: Boušková Blanka; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Voráček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Distribuované úložiště dat 

   Author: Krátký Marek; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Distribuované úložiště dat - Java knihovna 

   Author: Bogdan Grigorian; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací knihovny v Javě, poskytující prostředky k uložení a načtení dat z distribuovaného datového serveru.
  • Distribuované úložiště dat - uživatelské rozhraní 

   Author: Artem Grigorian; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a následně implementovat grafické uživatelské rozhraní v podobě desktop aplikace, zajišťující přístup jednotlivých klientů k uloženým datům v distribuovaném úložišti. Výsledkem práce ...
  • Dokončení klientské části integračního portálu 

   Author: Blažek Jiří; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Votava Ondřej
   Cílem této práce je implementace všech požadovaných funkcionalit a dokončení klientské části integračního portálu. Práce navazuje na předchozí vývoj, ve kterém bylo vytvořeno uživatelské rozhraní. Klientská část je ...
  • Doplněk prohlížeče pro administraci nástroje Pi-hole 

   Author: Jan Kolovecký; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Veselý Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se zabývá platformou Pi-hole a vytvořením doplňku do prohlížeče, přes který by bylo možné spravovat lokální instanci Pi-hole. Kromě samotného návrhu a implementace doplňku tato práce obsahuje popis administrace ...
  • Dotykové ovládání v automobilu 

   Author: Malich Tomáš; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Macek Ondřej
   Práce se zaměřuje na možnosti využití dotykového ovládání pro systémy palubních počítaču v automobilech. Text obsahuje analýzu dostupných řešení na trhu a návrhem nového řešení. Cílem práce bylo vytvoření prototypu navrženého ...
  • Dynamická konfigurace serverů přes webové rozhraní 

   Author: Srna Tomáš; Supervisor: Flouri Tomáš; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)