Now showing items 381-400 of 869

  • Nasazení a propagace restauračního systému 

   Author: Samek Vít; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Macek Ondřej
   Aplikace Cashbob je pokladní systém pro restaurace a kavárny. Pro přípravu uvedení produktu na trh bylo nutné vyhodnotit výsledky testování v usability laboratoři a opravit nalezené chyby. Jedním z hlavních úkolů bylo ...
  • Nasazení a údržba restauračního systému 

   Author: Kubíček Jan; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nasazení IPv6 v síti poskytovatele obsahu 

   Author: Zajíc Radek; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Nasazení správy IP adres ve středně velké síti 

   Author: Jonáš Neuvirt; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Cílem práce je navrhnout a otestovat laboratoř pro správu IP adres ve středně velké síti použitím vybraného softwaru pro DHCP, DNS a IPAM služby. Dalším úkolem je navrhnout postup pro implementaci těchto služeb v rámci ...
  • Nasazení správy IP adres ve středně velké síti 

   Author: Jonáš Neuvirt; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Cílem práce je navrhnout a otestovat laboratoř pro správu IP adres ve středně velké síti použitím vybraného softwaru pro DHCP, DNS a IPAM služby. Dalším úkolem je navrhnout postup pro implementaci těchto služeb v rámci ...
  • Navigace pro vozíčkáře 

   Author: Nuc Martin; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Navigační software pro piloty bezmotorových letadel 

   Author: Mach Bohuslav; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Navigování vozidel pro ridesharing zohledňující poptávku 

   Author: Zdeněk Bouša; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Zemčík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   V této práci se zaměřujeme na spolujízdu a zlepšení čekacích dob na obsloužení. V hustě obydlenýchměstechnenívýhodnéprokaždéhoobyvatelevlastnitauto. Jetojedenzdůvodů, který vedl k rychlému růstu služeb jako je UberPool. ...
  • Navrhněte teplotní model prochládání lidského organismu 

   Author: Příkopa Zdeněk; Supervisor: Sieger Ladislav; Opponent: Jíra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nástroj na zobrazování interaktivních plánků budov ČVUT FEL 

   Author: Adam Kovář; Supervisor: Fryč Jiří; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Práce se zabývá návrhem a vývojem nástroje pro zobrazení interaktivních plánů hlavní budovy Fakulty elektrotechnické v Dejvicích. Tento nástroj je koncipován jako webová aplikace, která by měla být také použitelná pro ...
  • Nástroj pro generování High Fidelity prototypů ze zdrojových Low Fidelity prototypů 

   Author: Štěpán Otta; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   V mé bakalářské práci se budu zabývat prototypy grafických uživatelských rozhraní, jejich věrností a transformacemi. Popíšu rozdíly mezi jednotlivými prototypy dle jejich věrnosti, komponenty používaných v těchto prototypech. ...
  • Nástroj pro generování mobilních klientských aplikací pro tvůrce virtuálních naučných stezek v systému EduARd 

   Author: Dominik Prokš; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Begera Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Tato práce se zabývá analýzou a návrhem mobilní aplikace pro řešení virtuálních učebnic. Aplikace je vyvíjena pro školství, aby bylo možné učitelem již na existující webové stránce projektu EduARd vytvořit virtuální učebnici, ...
  • Nástroj pro hledání zadaných vzorů v uživatelském rozhraní webové aplikace 

   Author: Koula Ondřej; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a naimplementovat experimentální prototyp nástroje, který bude umět stáhnout webové stránky ze zadané webové adresy, uložit je do lokálního úložistě a dále umožňovat provádět analýzy ...
  • Nástroj pro inventuru skladu pro Android 

   Author: Arlt Tomáš; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Blaško Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Cílem práce bylo analyzovat a následně implementovat mobilní aplikaci pro systém Android. Aplikace je určená pro správu skladu a umožňuje provádět operace nad uskladněnými produkty včetně možnosti jejich rozšíření o dodatečné ...
  • Nástroj pro návrh adaptivních elektronických materiálů 

   Author: Vejvoda Petr; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Nástroj pro operativní monitoring výrobních procesů 

   Author: Moreno Luis; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Vrba Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nástroj pro ovládání virtuálních serverů 

   Author: Streibl David; Supervisor: Medvecký Michal; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nástroj pro řízení projektů 

   Author: Medek Jaroslav; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Nástroj pro sledování a analýzu změn uživatelského rozhraní webové aplikace 

   Author: Koháková Pavla; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Květenský Štěpán
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat nástroj, který bude schopen automaticky uložit zdrojový kód uživatelského rozhraní webové aplikace v několika časových verzích a tyto verze bude schopen porovnávat. Nástroj ...
  • Nástroj pro syntézu sekvenčních logických obvodů 

   Author: Kraus Petr; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)