Now showing items 272-291 of 869

  • Kalendář pro nevidomé 

   Author: Bobisud Jan; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kalibrace multi-kamerového systému 

   Author: Kula Jiří; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kalibrační a ovládací software sítě částicových pixelových detektorů umístěných uvnitř experimentu ATLAS na LHC v CERN 

   Author: Begera Jakub; Supervisor: Polanský Štěpán; Opponent: Hrstka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V roce 2014 byla na různé pozice experimentu ATLAS na LHC v CERN nainstalována síť 16 hybridních částicových pixelových detektorů typu Timepix. Cílem této bakalářské práce je vyvinout software pro řízeni a energetickou ...
  • Kanban board pro Gitlab 

   Author: Chvála Michal; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Mazanec Martin
   Tato práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro správu a řízení vývoje softwarových projektů, propojenou s issue tracking systémem aplikace Gitlab. Aplikace využívá koncept Kanban, který pomáhá optimalizovat vývojové procesy.
  • Katalog refaktoringu frameworku MigDB 

   Author: Luksch David; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Strnad Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Klasifikace kosterních výrustků 

   Author: Doubek Andrej; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Čepek Miroslav
  • Klient pro posílání šifrovaných zpráv pomocí protokolu XMPP 

   Author: Netočný Adam; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Klient pro studijní informační systém KOS na platformě Android 

   Author: Šesták Martin; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Klient pro vzdálené čtení hodnot z jednotek Poseidon 

   Author: Hebík Karel; Supervisor: Hlaváč Josef; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Klientská aplikace typu Help Desk pro Android OS 

   Author: Petrus Martin; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Kolařík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Knihovna pro automatizaci testů založená na šablonách 

   Author: Kozlovský Marek; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Předmětem této práce je vytvoření Java frameworku pro vykonávání automatických testů na základě textových scénářů. Účelem je umožnit uživateli tohoto frameworku vytvářet testovací scénáře metodikou Behaviour Driven ...
  • Knihovna pro přenos dat okamžitého sledování polohy 

   Author: Bilka Marek; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Knihovna pro renderování dynamického textu do 2D grafiky v Ruby 

   Author: Mališ Dominik; Supervisor: Strnad Pavel; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Knihovna pro služby využívající lokalizaci pro Android OS 

   Author: Liška David; Supervisor: Votava Ondřej; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Kolekce her pro zrakově postižené děti 

   Author: Noga Daniel; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Hapala Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kompletní testování informačního systému e-bedynky 

   Author: Černil Milan; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunikační aplikace pro lokální síť 

   Author: Zeman Ondřej; Supervisor: Virius Miroslav; Opponent: Molhanec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunikační platforma pro web 

   Author: Macháček Michal; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Vořechovský Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komunitní informační systém 

   Author: Vaník Jakub; Supervisor: Molhanec Martin; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunitní web 

   Author: Novák Stanislav; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)