Now showing items 305-324 of 515

  • Optimalizace rekonstrukce/výstavby rodinného/bytového domu 

   Author: David Kecek; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Mercel Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Pojednáním této práce je prozkoumání možných variant energetických úspor při rekonstrukci rodinného domu v Lojovicích, jejich technicko – ekonomického hodnocení a následného doporučení optimální varianty řešení na základě ...
  • Optimalizace skladových kapacit logistického řetězce 

   Author: Janda Jakub; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Šiška Jindřich
   Cílem této práce je podat souhrnné informace o lokalizaci skladových objektů. V první části je vysvětlen princip lokalizace, ukázka lokalizačních faktorů a vysvětlení jednotlivých lokalizačních modelů. Ve druhé části práce ...
  • Optimalizace spotřeby elektřiny v energetické výrobě (teplárně) 

   Author: Dobiáš Pavel; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Optimalizace spotřeby energie v rodinných domech 

   Author: Žoha Jakub; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace tarifu při odběru elektřiny 

   Author: Kavalír Jan; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Starý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace teplárenské soustavy 

   Author: Adam Kubín; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou teplárenství. Úvodní kapitoly se věnují popisu současného stavu teplárenství v ČR a EU, včetně aktuálně platných regulatorních a environmentálních aspektů teplárenství. Důraz ...
  • Optimalizace výrobního procesu pomocí automatického monitorování provozu 

   Author: Pavel Chalupianský; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Polan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace podpůrného procesu kontroly podmínek v akvaponickém systému. Optimalizace je zaměřena na automatizaci doposud manuálně prováděných činností. Na začátku práce je uvedena ...
  • Optimalizace zásobování teplem rodinného domku 

   Author: Füzy Peter; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace zdrojů elektrické energie pro obchodní společnost 

   Author: Jan Hájek; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Chadim Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   V dnešní době je v ČR poměrně dobře rozvinutá elektrizační soustava. Přesto se stále najdou jednotky případů, kdy se firmy potýkají při výstavbě nových výrobních hal a logistických center s problémem možnosti rezervovat ...
  • Optimalizace způsobu zásobování rodinného domu energií 

   Author: Foitl Petr; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Šimůnek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Nejdůležitějším hlediskem při výběru vhodného topného systému je jeho ekonomická efektivita. Cílem této práce je tedy poskytnout investorovi návrh vhodných variant, provést jejich ekonomické zhodnocení a doporučit nejvhodnější ...
  • Optimální business model pro internetový start-up projekt 

   Author: Šmejkal Pavel; Supervisor: Janiš Petr; Opponent: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimální dimenzování malých a středních energetických systémů s OZE 

   Author: Ondřej Kasl; Supervisor: Votava Jan; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Práce se zabývá návrhem a implementací modelu pro optimální dimenzování malých a středních energetických systémů s obnovitelnými zdroji energie. Řešení úlohy je dekomponováno na tři klíčové podúlohy, a to řešení přípravy ...
  • Optimální rekonstrukce rodinného domu do pasivního (nízkoenergetického) standardu 

   Author: Martin Kulštejn; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi rekonstrukcí starších budov v souladu se současnými legislativními podmínkami a možnostmi využití dotačních titulů. Jako první je analyzována současná spotřeba energií za elektřinu ...
  • Optimální varianta přestavby automobilu na elektromobil 

   Author: Filip Smrčka; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Buhr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem této diplomové práce je popis vybraných možných způsobů řešení situace, kdy je v automobilu nefunkční spalovací motor nahrazen elektromotorem. Popsány jsou možné varianty pohonu, tj. použitelné druhy motorů a způsoby ...
  • Optimization of Hybrid Power Supply Systems 

   Author: Demina Oxana; Supervisor: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ostrovní provoz fotovoltaické a větrné elektrárny 

   Author: Vaniš Marek; Supervisor: König Michal; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Práce se zabývá problematikou ostrovního provozu kombinace fotovoltaické a větrné elektrárny na příkladu vybraného objektu. Teoretická část se věnuje ostrovnímu systému a jeho komponentům, popisuje jejich princip práce a ...
  • Outsourcing managementu firmy 

   Author: Nohál Michal; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Šiška Jindřich
  • Overvoltage Protection of Power Supply Facilities 

   Author: Vladimir Konusarov; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   The goal of this work is to develop an optimal overvoltage protection for an indoor transformer substation 10/0,4 kV of city electrical power distribution network. Lightning strikes and fault currents can pose a serious ...
  • Ověření efektivnosti zavedení Smart Meteringu v České republice 

   Author: Hartman Jiří; Supervisor: Voříšek Tomáš; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • OZE a využití baterií pro zvýšení kvality dodávky elektřiny ze sítě 

   Author: Kroneisl Jan; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se věnuje možnosti využití bateriových systémů pro zlepšení kvality dodávky elektřiny. V první části je popsána situace OZE v ČR, souvislost OZE a kvality sítě. Dále je popsána legislativa nových výroben elektřiny ...