Now showing items 21-40 of 1015

  • Alokace nákladů a what-if analýzy ve velkých firmách 

   Author: Chovanec Jakub; Supervisor: Hruška Zdeněk; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Alternativní možnosti ve využití bioplynu v ČR 

   Author: Karel Andrle; Supervisor: Honzík Miroslav; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Diplomová práce se zabývá problematikou bioplynových stanic, zejména na území České republiky. Analyzuje situaci týkající se dotační podpory tepla a elektřiny v nich vyrobených. Popisuje vývoj a aktuální stav souvisejících ...
  • Alternatívne možnosti napájania mestských koľajových vozidiel (MKV) v Prahe a hodnotenie ekonomickej efektivity 

   Author: Sihlovec Daniel; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Šlegr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cieľom tejto práce je obsiahnuť v prípadovej štúdii technickú a ekonomickú analýzu využitia alternatívnych zdrojov energie v mestskej koľajovej doprave v Prahe na konkrétnom type vozidla. Práca sa zaoberá technickou analýzou, ...
  • Analysis of development and economic effectiveness of E-mobility 

   Author: Belskiy Iakov; Supervisor: Chmelík Tomáš; Opponent: Hrochová Michaela
   This work is dedicated to electric vehicles sphere current and future state analysis as in EU in general as in individual countries such as Czech Republic, Austria, Germany, Slovakia and Ireland based on legislation and ...
  • Analysis of energy savings measures in public building in Russian Federation 

   Author: Chernaya Anastassiya; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Srdečný Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Present diploma thesis focuses on the concept of energy efficiency. The main purpose of the research is development of energy saving measures and increasing of the level of energy efficiency in the educational building. ...
  • Analysis of installation of small wind turbine on premises 

   Author: Perez Maroto Luis; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Chmelík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   This project has three different ways of study, which explain the current situation of low wind power turbines. The first target is to explain one of the newest technologies in this sector called Vortex Wind collector, ...
  • Analysis of the effectiveness of the use of positioning systems in solar photovoltaic installations 

   Author: Daria Kirillova; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Bagin Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Currently, there is a need to create an efficient and inexpensive installation that could use alternative energy sources to produce electricity. One of the promising areas of renewable energy - solar energy. To convert the ...
  • Analysis of the Reduction of Emissions from Ships in Europe 

   Author: Gökhan Yegnidemir; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Gerstberger Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   An essential part of the world’s energy consumption is facilitated by the burning of fossil fuels or their synthetic derivatives, which result in the emissions of harmful gases in the atmosphere. The maritime industry ...
  • Analytické metody stanovení pravděpodobného místa zásahu objektu bleskovým výbojem 

   Author: Stökl Tibor; Supervisor: Mikeš Jan; Opponent: Hanuš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato práce se zabývá problematikou vnějších ochran před bleskem. V úvodní části je popsán fyzikální jev charakterizující bleskové výboje. V návazné části práce jsou analyzovány současně používané metody určené k prevenci ...
  • Analytické možnosti MS Excel 

   Author: Málik Emil; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a možnosti predikce rozdílů cen českého a německého denního trhu s elektřinou 

   Author: Václavek Ondřej; Supervisor: Kratochvíl Štěpán; Opponent: Vinkler Karel
  • Analýza a návrh optimalizace logistického systému vybrané firmy 

   Author: Záliš Zbyšek; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a optimalizace diagramu spotřeby u odběrného místa na hladině VN 

   Author: Vančura Jakub; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Analýza a optimalizace procesů FEL 

   Author: Kubera Ondřej; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza a predikce ceny futures na elektřinu 

   Author: Zágora Martin; Supervisor: Kratochvíl Štěpán; Opponent: Knára Jan
   Práce se zabývá analýzou a predikcí ceny futures na elektřinu. V práci je popsána historie trhů s elektřinou, stejně tak jako jejich současný stav se zaměřením na futures kontrakty. Dále jsou zde rozpracovány vlivy složení ...
  • Analýza a predikce ceny systémové odchylky v diagramu zatížení 

   Author: Tůma Ladislav; Supervisor: Karajica Mirza; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza a výběr komunikačních technologií pro Smart grid 

   Author: Štajner Dan; Supervisor: Tupý Onřej; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s pojmem energetických sítí Smart grid a s koncepty a prvky, které jej utvářejí. Práce si klade za cíl na základě analýzy užšího výběru komunikačních technologií, ve spojení s ...
  • Analýza aktuální situace v podporách OZE v České republice 

   Author: Barbora Kopalová; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá podporami obnovitelných zdrojů v České republice. Teoretická část shrnuje enviromentální politiku v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie na úrovni Evropské unie, její vývoj a současný ...
  • Analýza aktuální situace v podporách OZE v Evropě 

   Author: Patrik Šimůnek; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší ekonomických podpor pro obnovitelné zdroje elektrické energie v Evropské unii. Bakalářská práce se skládá z jednotlivých částí, v první části jsou uvedeny mezinárodní cíle, důvody a dohody ...
  • Analýza akumulace přebytků elektřiny 

   Author: Štěpán Otépka; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá akumulací přebytků elektrické energie zelektrizační soustavy. Na začátku popisuje vývoj intermitentních zdrojů energie VTE a FVE a jejich vliv na cenu elektřiny na denním a spotovém trhu. V ...