Now showing items 295-314 of 334

  • Vliv strategie měření a metodiky vyhodnocení na výsledek měření při kontrole rotačních součástí na CMM 

   Author: Ondřej Motl; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Kotrč Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na možnosti snímacích systémů používaných na souřadnicových měřicích strojích a prezentuje konkrétní produkty předních výrobců. Detailněji popisuje konstrukci a princip funkce dotykových snímacích ...
  • Vliv technologických parametrů na součásti vyrobené technologií DMLS 

   Author: Jirutka Jaroslav; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Hudec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá v teoretické části vybranými metodami technologie 3D tisku, jejich popisem a ukázkami možných výrobků daných technologií. Dále podává přehled o vlivu technologických parametrů tisku na ...
  • Vliv teploty prostředí v laboratoři na nejistoty měření při kalibraci. 

   Author: Lukáš Turek; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá kalibracemi a kalibračními laboratořemi. V práci je stručně popsána historie metrologie, vysvětluje pojmy jako je řízení kvality, metrologická návaznost, nejistoty měření a kalibrace. Tyto informace ...
  • Vliv vybraných parametrů 3D tisku metodou FDM na kvalitu dílu 

   Author: Lucie Hlavůňková; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Turinský Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá aditivními technologiemi pro zpracování polymerních materiálů, uvádí přehled a popis principů 3D tisku. Detailněji popisuje technologii FDM, používaná konstrukční řešení tiskáren a představuje ...
  • Vliv zvolené strategie měření na výslednou způsobilost kontroly na CMM 

   Author: Petřík Milan; Supervisor: Beránek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Volba parametrů drsnosti povrchu pro kvalitativní hodnocení leštěných titanových lopatek leteckého motoru 

   Author: Erik Bóna; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá měřením drsnosti a profilu povrchu leštěných titanových lopatek leteckého motoru. Měření je vyhodnoceno pomocí přístroje Mahr LD 120. Úvod práce slouží k přiblížení základní problematiky ...
  • Vyhodnocení způsobilosti výrobního procesu teflonování 

   Author: Hejkrlík Lukáš; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Tureček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení způsobilosti výrobního procesu teflonování pro společnost KYB Manufacturing Czech s.r.o. (KMCZ). Pro správné vyhodnocování způsobilosti procesu byly v praxi využity zpracované ...
  • Vysoce přesné frézování zrcadlových povrchů 

   Author: Jindřich Kristen; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá frézováním zrcadlových povrchů. Jak dosáhnout takových povrchů, návrhem optimálních řezných podmínek a technologického postupu pro dosažení zrcadlového povrchu
  • Vysokotlaké chlazení řezného procesu 

   Author: Kachnič Matej; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Vyroubal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou vysokotlakového chladenia procesnou kvapalinou pri obrábaní s cieľom kritického zhodnotenia účinkov na rezný proces. Prvá časť práce sa venuje teoretickému rozboru rezných ...
  • Vytvoření databáze nástrojů pro soustružení 

   Author: Veronika Kastnerová; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Volba konkrétního způsobu obrábění závisí na mnoho faktorech. Vytvoření jakékoliv součásti je tak možné mnoho způsoby. Bakalářská práce se zabývá soustružnickými nástroji a jejich databází. Teoretická část je zaměřena na ...
  • Vytvoření plánu měření pro kontrolu kvality vybrané součásti 

   Author: Homoláč Václav; Supervisor: Beránek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Využitelnost CAD modelů obsahující PMI data v procesu rozměrové kontroly kvality na CMM 

   Author: Jan Eichler; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předložená bakalářská práce je zaměřena na inovativní práci s CAD modely v rámci tvorby programů pro přesné měření na CMM strojích. Právě CAD modely, které obsahují rozměrové informace, jsou jedním z důležitých nástrojů ...
  • Využitelnost optického měření v hromadné výrobě 

   Author: Jan Dvořák; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Strolený Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Cílem práce je posouzení aplikovatelnosti bezdotykových měřících zařízení v hromadné výrobě, ve které se neustále zvyšují nároky na rychlost a efektivnost měření. Tato práce analyzuje problematiku a možné aplikace kamerových ...
  • Využití GR&R analýzy rozměrové kontroly k optimalizaci plánů měření CMM strojů 

   Author: Miroslav Nekolný; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci měřícího plánu pro měření vložek válců motoru. V první části se práce zabývá základy souřadnicového měření, dále druhy souřadnicových měřících strojů, systémy pro dotykové měření ...
  • Využití počítačové tomografie pro komplexní kontrolu dílů 

   Author: Bureš Lukáš; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce je zaměřena na seznámení čtenáře s počítačovou tomografií a procesem získávání dat. Zabývá se použitím softwaru VGStudio Max ke komplexní kontrole dat získaných skenováním zkušebního artefaktu vyrobeného ...
  • Využití počítačové tomografie v rámci kontroly kvality ve strojírenském průmyslu 

   Author: Krejzek Ladislav; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Zábranský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Bakalářská práce je zaměřena k seznámení čtenáře s principy, využitím průmyslové počítačové tomografie a použitím softwaru k demonstraci jednotlivých analýz. V první části jsou uvedeny nedestruktivní metody testování a ...
  • Využití přípravku MCG k ověřování přesnosti souřadnicových měřicích strojů 

   Author: Koptiš Michal; Supervisor: Macháček Pavel; Opponent: Toul Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Využití přípravků v CAM software 

   Author: Adam Škrobánek; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Náprstková Nataša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá využitím přípravků v prostředí CAM softwarů. Jejím cílem je ukázat, že užití přípravků v CAM softwarech je praktické a přináší mnoho výhod. Na začátku budou popsány přípravky a jejich vlastnosti, ...
  • Využití reverzního inženýrství pro optimalizaci dílů 

   Author: David Kučera; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kosina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá optimalizací výroby dílu použitím technik reverzního inženýrství. Úvodní část se zabývá principy technologií, využívaných v reverzním inženýrství. Konkrétně možností digitalizace, zpracování mraku ...
  • Využití souřadnicové měřicí techniky v oblasti kontroly kvality 

   Author: Purkart Martin; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Pelikán Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Práce se týká využití kartézských souřadnicových měřicích strojů v procesu kontroly kvality. První část obsahuje stručnou rešerši týkající se kvality. Práce uvádí rozdělení CMM a jejich konkrétní příklady. Dále je uvedeno ...