Now showing items 58-77 of 334

  • Geometrické specifikace produktů - tolerování rozměrů 

   Author: Kala Jakub; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Zábranský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Cílem této bakalářské práce je přehledné a srozumitelné zpracování nejdůležitějších bodů normy ČNS EN ISO 14405 s názvem Geometrické specifikace produktů (GPS) - Tolerování rozměrů a následné zpracování modelových úloh ...
  • Geometrické specifikace produktů - tolerování rozměrů - základny a soustavy základen 

   Author: Mahovský David; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Dufek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Cílem bakalářské práce je analýza normy ČSN EN ISO 5459 a ukázka praktického použití této normy na modelových příkladech s poukázáním na chybu při nevhodném zvolení základen. Modelové příklady budou řešeny teoretickým ...
  • Geometrické tolerance tvaru, orientace, směru a házení 

   Author: Kunc David; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Boháč Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce analyzuje normu ČSN EN ISO 1101. Cílem analýzy je stručné vysvětlení základních bodů normy se speciálním zaměřením na změny oproti starším vydáním. Další část této práce obsahuje vytvoření modelových ...
  • Havarijní plány a eskalační procedury podle normy IATF 16 949 ve výrobním podniku 

   Author: Jiří Kümmel; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Cílem této bakalářské práce je provedení rozdílové analýzy mezi zavedenými systémy ve společnosti KMCZ a normou IATF 16 949 a dále také návrh řešení nedostatků ve způsobu řešení rizik ve společnosti KMCZ. V úvodu vysvětluji ...
  • Hluboké vrtání 

   Author: Martin Buršík; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku vrtání, konkrétně vrtání hlubokých děr. Zabývá se hlubokým vrtáním dělovými a dvoubřitými vrtáky. Dále pojednává o nástrojových materiálech, přesněji se zaměřuje na materiály ...
  • Hodnocení vrtáků 

   Author: Marek Vančata; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Slaný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení vrtáků. Rešeršní část je věnována popisu principu vrtání, uvedení dělení vrtáků a zmínění významných nástrojových materiálů. V praktické části je proveden experiment ...
  • Hodnocení zbytkové výšky materiálu při frézování obecných ploch za použití CAM 

   Author: Skoupý Pavel; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Hnátík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato práce se zabývá parametrem zbytkové výšky obrábění a jeho návazností na povrch součásti. Řeší problematiku jeho definice a použití v CAM systémech. Dále se zabývá povrchem obrobků, jakostními parametry a jejich měřením. ...
  • Hrubovací strategie v CAM softwarech 

   Author: Tomáš Volák; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Preis Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá hrubovacími strategiemi v CAM softwarech. Jejím cílem je sestavení přehledu dostupných hrubovacích strategií pro frézování v prostředí CAM softwarů. Na začátku práce je stručně popsán princip ...
  • Hybridní technologie obrábění 

   Author: Chyle Roman; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hybridních technologií obrábění. V první, nejrozsáhlejší části práce, je uvedeno rozdělení hybridních technologií. U každé technologie je detailně popsán její princip, vlastnosti, ...
  • Hybridní technologie výroby dílců s vnitřní strukturou 

   Author: Ondřej Košťál; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Kubina Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem bakalářské práce bylo ověření možnosti použití aditivní technologie 3D tisku kovu pro výrobu hybridní hřídele pro testovací zařízení na ozubená kola a ověření funkčnosti hydraulického upínání. Hlavním cílem byla ...
  • Inovace rozměrového měření ve Škoda Auto 

   Author: Řehořík Josef; Supervisor: Dvořák Rudolf; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Tato práce se zabývá měřením rozměrů modelů zařízení a konstrukcí pro zpracování karoserií vozů Škoda, také jednotlivých částí těchto karoserií, popisem inovace této činnosti a vyjádřením jejího přínosu ve společnosti Škoda ...
  • Inovace technologie výroby vybraných dílců 

   Author: Tichý Aleš; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilček Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Předmětem této bakalářské práce je inovace stávající, již nedostačující, výrobní technologie vybraných dílů. V práci jsou uvedeny výhody CNC obrábění proti konvenčnímu způsobu a využití CAD/CAM systémů. Dále je zde obsažen ...
  • Inovace technologie výroby zadaného dílce 

   Author: Kašpar David; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Havel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-20)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvoření způsobu výroby vybraného dílce a následné navržení inovace. V práci jsou rozebrány technologické postupy, volba strojů a nástrojů potřebná k výrobě součásti. Ve stávajícím způsobu ...
  • Inovace v malých a středních podnicích 

   Author: Martinec Vladislav; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Haninger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato bakalářská práce pojednává o zavádění inovací v malých a středních podnicích. V úvodu mé práce je vysvětleno, co malý a střední podnik znamená. Dále jsou vysvětleny inovační teorie dle různých znalců na tuto problematiku. ...
  • Integrita obrobeného povrchu se zaměřením na analýzu průběhu jeho zpevnění u rotačních dílců 

   Author: Matouš Uhlík; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Mašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tématem předložené bakalářské práce jsou změny mechanických vlastností v povrchových vrstvách ovlivněných technologií obrábění. Významnou změnou, kterou obrábění v povrchu vyvolává, je zpevnění. Tento jev významně ovlivňuje ...
  • Integrita povrchu a měření zbytkových napětí 

   Author: Holeš Daniel; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato bakalářská práce je věnována integritě povrchu. V rešeršní části je detailně rozpracován rozbor jednotlivých složek integrity povrchu, metody jejich měření a hodnocení. Samostatná kapitola je věnována metodám měření ...
  • Integrita povrchu po broušení superslitin 

   Author: Boháč Vladimír; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Kolařík Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá broušením superslitin. V první části byla zpracována teorie zabývající se broušením, brusnými nástroji, problematikou superslitin, destruktivními a nedestruktivními analytickými metodami ...
  • Integrita povrchu po obrábění 

   Author: Gordeyko Diana; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilček Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Bakalářská práce se zabývá charakteristikou integrity povrchu, a posuzuje vlivy jednotlivých složek na stav obrobené plochy. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy a definice. V rámci této práce jsou charakterizovány ...
  • KAIZEN - metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku 

   Author: Marek Ryszard; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na vedení společnosti pomoci filozofie Kaizen, která se k nám dostala z automobilového průmyslu z Japonska. Zaměřuje se blíže na postavení této metody v systému managementu kvality, její ...
  • KAIZEN - metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku 

   Author: Kašpárková Lucie; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na Japonskou metodu Kaizen, která pomáhá podniku k úspěchu. Práce se zaměřuje především na vztah mezi Kaizen a kvalitou, na postavení této metody v systémech managementu kvality a na to, ...