Now showing items 275-294 of 300

  • Využitelnost CAD modelů obsahující PMI data v procesu rozměrové kontroly kvality na CMM 

   Author: Jan Eichler; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předložená bakalářská práce je zaměřena na inovativní práci s CAD modely v rámci tvorby programů pro přesné měření na CMM strojích. Právě CAD modely, které obsahují rozměrové informace, jsou jedním z důležitých nástrojů ...
  • Využití GR&R analýzy rozměrové kontroly k optimalizaci plánů měření CMM strojů 

   Author: Miroslav Nekolný; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci měřícího plánu pro měření vložek válců motoru. V první části se práce zabývá základy souřadnicového měření, dále druhy souřadnicových měřících strojů, systémy pro dotykové měření ...
  • Využití počítačové tomografie pro komplexní kontrolu dílů 

   Author: Bureš Lukáš; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce je zaměřena na seznámení čtenáře s počítačovou tomografií a procesem získávání dat. Zabývá se použitím softwaru VGStudio Max ke komplexní kontrole dat získaných skenováním zkušebního artefaktu vyrobeného ...
  • Využití počítačové tomografie v rámci kontroly kvality ve strojírenském průmyslu 

   Author: Krejzek Ladislav; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Zábranský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Bakalářská práce je zaměřena k seznámení čtenáře s principy, využitím průmyslové počítačové tomografie a použitím softwaru k demonstraci jednotlivých analýz. V první části jsou uvedeny nedestruktivní metody testování a ...
  • Využití přípravku MCG k ověřování přesnosti souřadnicových měřicích strojů 

   Author: Koptiš Michal; Supervisor: Macháček Pavel; Opponent: Toul Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Využití přípravků v CAM software 

   Author: Adam Škrobánek; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Náprstková Nataša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá využitím přípravků v prostředí CAM softwarů. Jejím cílem je ukázat, že užití přípravků v CAM softwarech je praktické a přináší mnoho výhod. Na začátku budou popsány přípravky a jejich vlastnosti, ...
  • Využití reverzního inženýrství pro optimalizaci dílů 

   Author: David Kučera; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kosina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá optimalizací výroby dílu použitím technik reverzního inženýrství. Úvodní část se zabývá principy technologií, využívaných v reverzním inženýrství. Konkrétně možností digitalizace, zpracování mraku ...
  • Využití souřadnicové měřicí techniky v oblasti kontroly kvality 

   Author: Purkart Martin; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Pelikán Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Práce se týká využití kartézských souřadnicových měřicích strojů v procesu kontroly kvality. První část obsahuje stručnou rešerši týkající se kvality. Práce uvádí rozdělení CMM a jejich konkrétní příklady. Dále je uvedeno ...
  • Využití souřadnicové měřicí techniky v oblasti kontroly kvality strojních součástí 

   Author: Miloslav Kuntoš; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Práce se týká využití kartézských souřadnicových měřicích strojů ve výrobním procesu. První část uvádí rozdělení CMM a jejich konkrétní příklady. Dále je uveden přehled snímacích systémů, kterých se při měřeních na CMM ...
  • Výroba kuželového ozubení 

   Author: Liška Vlastimil; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
   Tato bakalářská práce se věnuje výrobě kuželového ozubení. Zabývá se typy kuželových ozubených kol. Dále práce stručně popisuje jednotlivé výrobní metody kuželových ozubených kol. V poslední kapitole je možné nalézt vybrané ...
  • Výroba ozubení pilových pásů 

   Author: Michal Jiří; Supervisor: Štajnochr Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Výroba ozubených kol 

   Author: Šibík Jan; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   V předložené práci jsou shrnuty typy ozubených kol. Hlavní část práce se zabývá jednotlivými metodami výroby ozubených kol, především moderními technologiemi. Mezi moderní technologie výroby ozubených kol patří například ...
  • Výroba tvrdokovových nástrojů 

   Author: Zelinka Zbyněk; Supervisor: Štajnochr Lubomír; Opponent: Zemene Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá výrobou tvrdokovových nástrojů. V teoretické části je uvedeno zmapování procesu broušení se zaměřením na volbu brousicích kotoučů. Dále jsou popsány převážně brusiva, pojiva, zrnitosti brousicích ...
  • Vývoj a výroba systému vakuového upínání 

   Author: Vít Kumprecht; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a výrobou vakuové upínací desky. V první části se práce věnuje zmapování různých možností upínání pro technologii frézování, a to jak upínání obrobků rotačních, nerotačních, magnetických ...
  • Vývoj metodiky a zkušebního artefaktu pro realizaci periodických zkoušek CMM 

   Author: Jindřich Schreiber; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Zábranský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato práce se zaměřuje na kontrolu měření a přesnosti souřadnicových měřicích strojů. Náplní práce je popis systému norem ISO 10360 a artefaktů používaných k testování a kalibraci těchto strojů pomocí těchto norem. Hlavním ...
  • Vývoj přípravku pro kontrolu kvality na opticko-dotykových CMM 

   Author: Müller Marek; Supervisor: Beránek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vývoj upínacího přípravku pro měření přesných komponentů pro optické zařízení 

   Author: Hai Minh Do; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh jednoúčelového upínacího přípravku, který je určen pro upínání součástí do souřadnicového měřícího stroje. V teoretické části jsou představeny základní informace o souřadnicových ...
  • Vývoj zařízení pro vibrační zpevňování dílů 

   Author: Nestával Jan; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce je zaměřena na technologie zpevňování, které se nejčastěji používají v praxi. Především se zabývá metodami zpevňování lopatkových kol. Mezi nejrozšířenější metody nepochybně patří shot peening a laser ...
  • Vývojové trendy software CAM 

   Author: Rajal Jan; Supervisor: Vrabec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Výzkum vhodných materiálů lisovacích nástrojů pro lisování abrazivních materiálů 

   Author: Milota Kamil; Supervisor: Beránek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)