Now showing items 80-99 of 300

  • Mechanické parametry obráběcího stroje a jejich vliv na výpočet strojního času 

   Author: Hušek Jan; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Štajnochr Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá možnými příčinami nežádoucích vlivů na výpočet strojního času při obráběcím procesu v závislosti na mechanických parametrech a členech obráběcího stroje. Jsou zde popisovány metody a praktické ...
  • Metodika aplikace frézovácího soustružení při hrubování rotačních součástí 

   Author: Jindřich Štercl; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Zelenka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá perspektivní technologií frézovací soustružení. Jsou popsány 3 druhy frézovacího soustružení, síly pusobící na frézu a vznik tepla při obrábení. Je vysvětlen pojem excentricita, který je stěžejní pro ...
  • Metodika použití najížděcích pohybů při frézování 

   Author: Mohamad Ghaith Almasri; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Preis Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   S neustálým růstem metod navrhování a jejich přístupností je vždy nutné zvýšit efektivitu výrobních operací. Jedním z prostředků pro zvýšení účinnosti je optimalizace řezných sil, které jsou součástí obráběcího procesu. ...
  • Metodika sestavení partprogramu pro 4D frézování 

   Author: Tomšů Jan; Supervisor: Tomíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Metody a nástroje managementu kvality 

   Author: Mikschik Petr; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Zídková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Tato bakalářská práce se svým zaměřením snaží obsáhnout pojem významu slova kvalita, který ji provází v celém rozsahu. V samotném úvodu teoretické části se zabývá stručnou historií a základní terminologií. Na to dále ...
  • Metody měření geometrických tolerancí výrobků 

   Author: Kaňák Michal; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato bakalářská práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část informuje o problematice geometrických tolerancí (jak se zapisují, čím je jejich toleranční pole určeno, atd.). Druhá polovina teoretické části ...
  • Metody pro měření kmitání při obrábění 

   Author: Lukáš Bartoška; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Ulrych Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   V této práci je přiblížena problematika kmitání při obrábění způsobeného budící sílou. Vysvětleny jsou dopady tohoto kmitání na proces obrábění a možnosti jeho odstranění. Dále se práce zabývá možnostmi měření kmitání a ...
  • Metody pro stanovení výrobní přesnosti CNC frézky a aplikace vybrané metody 

   Author: Jana Kulichová; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Zeman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zaměřuje na měření přesnosti CNC frézky. V první části se zaměřuje na teorii zkoušek dle normy ISO 230 a na zkušební artefakty, které slouží též k měření přesnosti obráběcích strojů. V druhé části práce ...
  • Metody štíhlé výroby 

   Author: Jeřábek Jan; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Kellner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá metodami štíhlé výroby s cílem definovat její význam a seznámit čtenáře s jejím vznikem, historií a dále přesně popsat jednotlivé metody. V první části práce jednotlivé metody popisuji tak, aby ...
  • Metrologické možnosti ústavní laboratoře 

   Author: Popková Markéta; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou přístrojů a základních měřicích metod ve strojírenské metrologii. Cílem této práce bylo vytvořit podklady pro měření na laboratorních cvičeních z předmětu Strojírenská metrologie a zároveň ...
  • Metrologický systém výrobního podniku 

   Author: Janský Ondřej; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Tureček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-17)
   Bakalářská práce je zaměřena na metrologický systém ve výrobní společnosti KYB Manufacturing Czech s.r.o. (KMCZ) a zabývá se zavedením metrologického pořádku v organizaci. V teoretické části práce jsou shrnuty základní ...
  • Metrologie geometrických vlastností povrchu 

   Author: Zapolskikh Oleg; Supervisor: Dvořák Rudolf; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Předmětem této bakalářské práce je rešerše v oblasti měření geometrických vlastností povrchu. Práce obsahuje rozdělení tvarových úchylek na makrogeometrie a mikrogeometrie, definice jednotlivých parametru drsnosti a úchylek ...
  • Měření geometrických tolerancí 

   Author: Kus Jaroslav; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-09)
   Předmětem této bakalářské práce je rešerše v oblasti měření geometrických tolerancí. Práce obsahuje definice jednotlivých tolerancí a s tím související možnosti jejich měření. V práci se dále nachází výběr měřicích přístrojů ...
  • Měření na modernizovaném délkoměru Zeiss LLM 1000 

   Author: Gura Tomáš; Supervisor: Dvořák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Měření na profilprojektoru 

   Author: Žáčková Věra; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření na profilprojektoru. V teoretické části přináší úvod do metrologie a seznámení se základními pojmy. Dále popisuje možnosti měření ve dvou souřadnicích a princip měření ...
  • Měření ozubení 

   Author: Jágr Jan; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá měřením ozubení. Přináší přehledné informace o dělení ozubených kol a charakterizuje důležité parametry kol se zvláštním zaměřením na ty, které se v technické praxi proměřují. Dále se práce ...
  • Měření úchylek tvaru a polohy 

   Author: Havránek Adam; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
   Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti úchylek tvaru a polohy. V úvodní části se věnuji popisu a grafické interpretaci úchylek tvaru a polohy a parametrů , včetně jejich znázorňování ve výkresové dokumentaci. ...
  • Moderní design a obrábění tvarových ploch 

   Author: Lehký Antonín; Supervisor: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Moderní principy v metrologii - bezkontaktní měření 

   Author: Okénka Martin; Supervisor: Podaný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Modifikace Savoniovy větrné elektrárny 

   Author: Stanislav Vávra; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kašpárek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na rozbor problematiky větrných elektráren, návrh a optimalizaci modelu pro 3D tisk a následnou realizaci tisku. Závěr práce obsahuje souhrn teoretických a praktických poznatků realizace ...