Now showing items 178-197 of 300

  • Parametrické programování CNC strojů 

   Author: Ondřej Novotný; Supervisor: Štajnochr Lubomír; Opponent: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou parametrického programování na CNC strojích. V první části shrnuje dosavadní možné postupy parametrického programování u jednotlivých světově známých řídících systémů CNC strojů, ...
  • Parametry frézovacích operací ve výrobě spol. Hettich 

   Author: Kliment Ondřej; Supervisor: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Parametry řezného procesu 

   Author: Netolická Eliška; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi monitorování průběhu řezání, jako jsou síly a teploty při řezání a opotřebení nástroje. Další náplní je hodnocení kvality povrchové vrstvy z hlediska drsnosti povrchu, tvorby třísek ...
  • PDI a systém sledovatelnosti v automotive 

   Author: Hana Šrejmová; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Markalous Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   V této bakalářské práci porovnám MES systémy PBD a PRIME. V první části se zaměřím na všeobecný popis MES a jeho aplikace v podobě PDB a PRIME ve firmě Continental Automotive Czech Republic s.r.o. v Brandýse nad Labem – ...
  • Personální management v systému managementu kvality 

   Author: Poloch Adam; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se věnuje problematice propojení řízení lidských zdrojů se systémem managementu kvality. V práci je nastíněn vývoj a základní principy řízení lidských zdrojů, v podobném duchu je sepsán i systém managementu ...
  • Perspektivní nástrojové materiály pro třískové obrábění 

   Author: Tomáš Grznárik; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Slaný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce pojednává o nástrojových materiálech pro třískové obrábění (soustružení), jejich vlastnostech a rozsahu použití. Dále se zabývá především obráběním těžkoobrobitelných materiálů, řeznými podmínkami, ...
  • Plánování projektů údržby ve Škoda Auto a.s. 

   Author: Vokřál David; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Kellner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-06)
   Cílem této práce je analýza plánování projektů údržby ve Škoda Auto a.s.. Úvodní část obsahuje popsání problematiky plánování údržby v průmyslu a následně základní rozdělení, jak k údržbě přistupovat. Poté je popsán průběh ...
  • Počítačová podpora pro hodnocení výrobního procesu ve firmě AXIS 

   Author: Balabánová Sandra; Supervisor: Preclík Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Podpora pevných strojních cyklů v CAM software 

   Author: Lukáš Linhart; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Starková Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá možností přidání pevných soustružnických cyklů do CAM software. Pro extrahování dat parametrů pevných cyklů byly využity řídící systémy SINUMERIK 840D a MANUALplus 620. V praktické části ...
  • Pokročilé technologie strojního dokončování titanových komponent 

   Author: Tadeáš Šerhant; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice broušení a leštění titanových lopatkových kol. V teoretické části bakalářské práce popisuji různé technologie strojního dokončování povrchů lopatek. Dále popisuji ...
  • Popis technologie frézování a možnosti programování CNC strojů 

   Author: Hejhalová Jitka; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Sommer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá třískovou technologií obrábění, konkrétně frézováním. Technologie frézování má v dnešní době široké možnosti využití, je však důležité znát, jak ji správně použít. Právě proto se práce ...
  • Porovnání kontaktních a bezkontaktních metod při měření obecných tvarových ploch 

   Author: Jiří Vaněček; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na porovnání kontaktních a bezkontaktní metod měření obecných tvarových ploch. První část se zabývá popisem dotykové souřadnicové měřicí techniky. Pozornost je zaměřena na rozdělení, možnostech ...
  • Porovnání laserového a plasmového dělení plechových polotovarů 

   Author: Jiří Pudil; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Staněk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání laserového a plasmatického dělení plechových materiálů. Podává přehled o metodách dělení materiálu laserem, plasmatem a vodním paprskem. V experimentální části se nachází ...
  • Porovnání metod frézování drážek 

   Author: Jan Jindra; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Náprstková Nataša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato bakalářská práce obecně popisuje frézování drážek. Řeší problematiku řezných sil během frézování, kvalitu a rychlost tvorby drážek. Dále popisuje měření sil a drsnosti povrchu po obrábění. Pro praktickou část byl ...
  • Porovnání metod výroby vícehranných prvků na víceosém soustruhu 

   Author: Jiří Veverka; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Preis Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá výrobou šestihranného prvku a porovnání metod výroby. Zaměřuje se na výběr nejoptimálnější metody výroby. Dále se zabývá zhodnocením rychlosti postupu výroby, kvalitou výsledného povrchu a ...
  • Porovnání metrologických možností souřadnicových měřicích strojů 

   Author: Petra Šrejmová; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Markalous Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   V této práci budu porovnávat souřadnicové měřicí stroje s optickým a dotykovým senzorem. Nejprve se zaměřím na princip souřadnicového měření a druhy konstrukcí souřadnicových strojů. Dále jednotlivě popíši druhy optických ...
  • Porovnání možností souřadnicových měřicích strojů 

   Author: Starková Rebeka; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   V této bakalářské práci budu porovnávat souřadnicové měřicí stroje s manuálním pohonem se stroji s číslicovým řízením pohonu. Nejprve se zaměřím na popis souřadnicového stroje obecně, princip, na kterém pracuje a různé ...
  • Porovnání přesnosti CMM stroje s pevnou a otočnou hlavou 

   Author: Jiří Maryt; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se bude věnovat porovnáním přesnosti měření na CMM s pevnou a s otočnou hlavou. Ve velkých průmyslových podnicích jako je ŠKODA AUTO se uplatňuje sériová výroba, z toho důvodu se vylepšují výrobní ...
  • Porovnání různých nástřiků pro laserové skenování 

   Author: Jiří Hála; Supervisor: Koptiš Michal; Opponent: Opat Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá problematikou využívání antireflexních nástřiků pro 3D skenování pomocí laser skenerů. V praxi se dnes využívají antireflexní nástřiky jakožto běžná součást skenovacího procesu. Antireflexní nástřiky ...
  • Postprocesing CL dat 

   Author: Jiří Mandinec; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Kunzo Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá zavedením vrtacích cyklů do již existujícího postprocesoru, na úrovni běžného uživatele, pro stroj OKUMA Genos L200E-MY a jejich následné ověření na stroji.