Now showing items 1-20 of 293

  • Údržba strojního vybavení jako součást řízení kvality 

   Author: Matěj Gregor; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Zimčík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá vytvořením návrhu nového systému údržby vybraného podniku na příkladu konkrétního stroje s vazbou na systém řízení kvality. Celý návrh je zasazen do prostředí průmyslového podniku, který se věnuje ...
  • Návrh optimalizace montážního pracoviště 

   Author: Martin Vojtíšek; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Vittek Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce analyzuje současný stav procesu izolace rotorů ve společnosti SOPO s.r.o., která je zaměřena primárně na navíjení statorů a rotorů. Cílem bakalářské práce je identifikovat faktory ovlivňující neefektivitu ...
  • Broušení slitin titanu 

   Author: Ondřej Posnar; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem slitin titanu a jejich broušení. V první rešeršní části se zabývá titanem, jeho slitinami a strojírenským zpracováním. Následuje rozbor problémů při obrábění slitin titanu a poté ...
  • Návrh modulárního podtlakového upínacího systému 

   Author: Jakub Kortus; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kosina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce popisuje návrh modulárního podtlakového upínacího systému navrženého pro CMM a pro manipulaci. Teoretická část práce obsahuje základní druhy upínacích systémů podle způsobu upínání. V praktické části jsou ...
  • Porovnání různých nástřiků pro laserové skenování 

   Author: Jiří Hála; Supervisor: Koptiš Michal; Opponent: Opat Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá problematikou využívání antireflexních nástřiků pro 3D skenování pomocí laser skenerů. V praxi se dnes využívají antireflexní nástřiky jakožto běžná součást skenovacího procesu. Antireflexní nástřiky ...
  • Elektroerozivní obrábění 

   Author: Jan Novotný; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá problematikou elektroerozivního obrábění. Práce je koncipována do dvou větších celků. V první části je podrobně popsán princip dané technologie počínaje historií vzniku až po nejnovější trendy. V druhé ...
  • Metody pro stanovení výrobní přesnosti CNC frézky a aplikace vybrané metody 

   Author: Jana Kulichová; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Zeman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zaměřuje na měření přesnosti CNC frézky. V první části se zaměřuje na teorii zkoušek dle normy ISO 230 a na zkušební artefakty, které slouží též k měření přesnosti obráběcích strojů. V druhé části práce ...
  • Nástroje pro technologii mikrofrézování 

   Author: Lukáš Flíček; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Kovalčík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá předběžným experimentálním stanovením vlivu řezných nástrojů nového typu na silové působení při procesu mikrofrézování. V rešeršní části jsou prezentovány řezné nástroje a mikronástroje pro ...
  • Tepelné jevy při obrábění 

   Author: Václav Pícha; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Sommer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První rešeršní část popisuje základní problémy teploty, která vzniká při obrábění, její zdroje, vliv na obrobek i nástroj. Součástí jsou i způsoby měření tepla a jednotlivé měření ...
  • Úprava a ověření postprocesoru pro SW PowerMill a frézku VMC500 

   Author: Tomáš Vágner; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Vavruška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem této bakalářské práce je úprava a ověření postprocesoru pro software Autodesk PowerMill 2020 a řídící systém Siemens Acramatic 2100. Hlavním cílem je doplnění vrtacích a závitovacích cyklů. Práce zahrnuje podrobný ...
  • Optimalizace plánů měření při kontrole dílů s využitím CMM 

   Author: Jan Černý; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Práce se týká problematiky měření na souřadnicových měřicích strojích s dotykovým snímacím systémem. Krátce popisuje rozdělení konstrukcí souřadnicových měřicích strojů, senzoriku a postup při měření na těchto strojích. V ...
  • Návrh výrobního postupu klapkového sání motoru malého motocyklu 

   Author: Tomáš Derner; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Šoul Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce popisuje výrobní postup klapkového sání na závodní moped Babetta 210 od jeho návrhu až po montáž. Zabývá se především tvorbou partprogramu v CAM softwaru Fusion 360, výrobní technologií a následnou výrobou. Vše ...
  • Hodnocení vrtáků 

   Author: Marek Vančata; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Slaný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení vrtáků. Rešeršní část je věnována popisu principu vrtání, uvedení dělení vrtáků a zmínění významných nástrojových materiálů. V praktické části je proveden experiment ...
  • Optimalizace geometrie dílců pro potřeby aditivních technologií 

   Author: František Truhlář; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Kubina Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce je zaměřena na technologii 3D tisku, konkrétně na nejpoužívanější technologie na výrobu mřížkových struktur (SLM, EBM a FDM). V teoretické části je popsán základní princip topologické optimalizace, konkrétní ...
  • Analýza rozměrové kontroly na CMM v sériové výrobě 

   Author: Marek Vaclík; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Každý větší strojírenský podnik disponuje měrovým střediskem, jehož cílem je sledování kvality výroby. Ke kontrole se zpravidla využívají souřadnicové měřicí stroje využívající různé konfigurace snímacích systémů. Pro ...
  • Návrh a realizace upínacího systému pro CT 

   Author: Lukáš Malý; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení čtenáře s problematikou upínání dílů při měření pomocí průmyslových tomografů, návrhem vlastního univerzálního upínacího systému, volbou vhodného materiálu pro výrobu upínacího ...
  • Podpora pevných strojních cyklů v CAM software 

   Author: Lukáš Linhart; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Starková Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá možností přidání pevných soustružnických cyklů do CAM software. Pro extrahování dat parametrů pevných cyklů byly využity řídící systémy SINUMERIK 840D a MANUALplus 620. V praktické části ...
  • Optimalizace hrubování při soustružení 

   Author: Jan Drška; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Preis Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá zmapováním možností a metod optimalizace hrubovací části soustružení s využitím CAM softwarů a jejich experimentálního ověření. Úvod práce se věnuje obecnému popisu problematiky soustružení a ...
  • Návrh pracoviště montáže 

   Author: Petr Sádovský; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Vittek Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce s názvem „Návrh pracoviště montáže“ se zabývá problematikou navrhování pracovišť. Práce je rozdělena na rešeršní a praktickou část. Rešeršní část popisuje problematiku technologického projektování, ...
  • Technologičnost konstrukce pro díly obráběné frézováním na CNC strojích 

   Author: Stanislav Šťovíček; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Náprstková Nataša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá zásadami technologičnosti konstrukce při obrábění se zaměřením na frézování na CNC frézkách. Tyto zásady dále rozšiřuji na tvorbu NC kódu v CAD/CAM softwarech. V praktické části se věnuji aplikaci ...