Now showing items 1-20 of 364

  • Soustružení niklových a CoCr slitin 

   Author: Adam Kleprlík; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Doležal Bedřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku soustružení niklových a kobaltových superslitin, konkrétně na monitorování silových projevů při podélném soustružení. V první části bakalářské práce jsou popsány vlastnosti ...
  • Analýza systému měření - vliv operátora 

   Author: Filip Čáp; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou systému měření neboli MSA (Measurement system analysis). V první části je obecně charakterizovaná metrologie a norma QS – 9000, z níž MSA vychází, a také řada podmínek práce při měření. ...
  • Analýza systému měření - volba měřidla 

   Author: Martin Šimeček; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku analýzy systému měření. Popisuje historii i princip analýzy systému měření. Zaměřuje se také na měřidla a metrologický systém. S tím souvisí i nejistoty měření a chyby měření, ...
  • Kvalita povrchu po obrábění 

   Author: Jiří Kraus; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem parametrů řezného procesu na výslednou integritu povrchu. V teoretické části byly popsány vybrané dokončovací metody, typy zatížení materiálu při obrábění a atributy integrity povrchu. ...
  • Mechanické zpevňování povrchu 

   Author: Lukáš Novotný; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce s názvem „Mechanické zpevňování povrchu“ pojednává o technologii tryskání, metod tryskání a zpevňování materiálu pomocí technologie tryskání. V další části se práce zaměřuje na charakteristiky povrchu ...
  • Využití aditivní výroby pro upínání obrobku 

   Author: Ondřej Pešula; Supervisor: Sommer Jiří; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématikou využívání 3D tištěných přípravků sloužících k upínání tvarově složitých dílů v procesu frézování. V části první se práce věnuje zmapování možností upínání součástí s tvarově složitými ...
  • Možnosti recyklace filamentu 

   Author: Vojtěch Janeček; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Strolený Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou 3D tisku a recyklací spojenou s odpadním materiálem vznikajícím v procesu technologie FDM. V úvodní části práce je cílem představit 3D tisk samotný a přiblížit jednotlivé ...
  • Návrh a výroba desky pro modulární upínání 

   Author: Matěj Bareš; Supervisor: Sommer Jiří; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se v první části zabývá představením možností upínání obrobků při aplikaci technologie frézování, především rozebírá modulární systémy a částečně i některé konvenční metody. Dále představuje některé ...
  • Návrh montážního pracoviště čerpadel 

   Author: Matěj Paur; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Hradecký Milan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Cílem bakalářská práce je analýza současného pracoviště montáže zubových čerpadel v modelové společnosti a návrh optimalizovaného řešení. V úvodní části práce je rešerše montáže a jejího projektování. Rešerše se zabývá ...
  • Optimalizace technologičnosti konstrukce 

   Author: Marek Fogl; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Dukát Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací technologičnosti konstrukce ve spolupráci s firmou Huddy Diamonds s.r.o. za účelem snížení celkových nákladů a pracnosti výroby. První část práce je věnována rešerši, týkající ...
  • CNC výroba kalených součástí 

   Author: Radek Vorbach; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Mikeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výroby kalených součástí. Zaměřuje se na využití tvrdého soustružení. Pojednává o principu této technologie, o jejích výhodách, řezných materiálech a strojích. V dalších ...
  • Prototypová výroba nosných částí kolové skupiny 

   Author: Pavel Zahradník; Supervisor: Slaný Michal; Opponent: Zacpal Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Práce se zabývá volbou celého výrobního procesu zadních nábojů kol a příslušných matic pro studentskou formuli týmy CTU CarTech z pohledu technologa. Část práce je zaměřena na optimalizaci technologičnosti konstrukce. A ...
  • Soustružení kalených ocelí 

   Author: Jan Krátký; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Mikeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   První část této bakalářské práce se zabývá popisem procesu soustružení a jeho jednotlivých technologických částí. Dále řeší charakteristické znaky tvrdého soustružení. Zejména vlastnosti materiálů skupiny H a používaných ...
  • Měření drsnosti povrchu obráběných free-form ploch 

   Author: Tomáš Havránek; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Vacek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato práce se zabývá měřením drsnosti povrchu free-form ploch po obrábění. Cílem je zjistit vhodnou metodu měření těchto ploch. Byla provedena rešerše na téma výroby free-form ploch a měření drsnosti na těchto plochách. ...
  • Prototypová výroba tvrdým soustružením 

   Author: Marek Mrha; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Sommer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem postupu výroby kladky z kalené oceli tvrdým soustružením. Teoretická část obsahuje zásady tvrdého soustružení, požadavky kladené na stroje pro tvrdé soustružení a materiály, které ...
  • Materiály pro technologii FDM 

   Author: Vojtěch Fiala; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Stránský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou materiálů pro technologii Fused Deposition Modeling (FDM) v rámci 3D tisku plastových materiálů. FDM je stále více rozšířenou aditivní technologií, která nachází široké využití ...
  • Návrh a optimalizace pracoviště 3D tisku 

   Author: Pavlína Salabová; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Strolený Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá především návrhem a optimalizací pracoviště 3D tisku. Jsou zde detailně popsány dvě vybrané technologie 3D tisku, jedná se o technologie FDM a SLA. V textu se nachází nejen princip tisku, ...
  • Možnosti snižování vnitřních pnutí u Ti-slitin 

   Author: Aneta Crhanová; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti, jak docílit snižování vnitřních pnutí u titanových slitin. V první části práce dochází k seznámení se s fakty týkající se titanových slitin, vnitřního pnutí a jeho rozdělení a ...
  • Návrh systému logistiky 

   Author: Vojtěch Lubas; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Kotouček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem logistiky výrobních systémů pro společnost P‑D Refractories CZ a.s. První část práce je věnována rešerši problematiky logistiky výrobních systémů a rešerši problematiky skladování a ...
  • Progresivní způsoby broušení 

   Author: Eduard Balloš; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Práce pojednává o metodě obrábění materiálu broušením. V první teoretické části je zpracovaná obecná teorie k této metodě. Jsou zde zmíněny jednotlivé druhy brusek a druhy broušení. Dále jsou rozebrány brousicí materiály, ...