Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 70

  • Ultrazvukové obrábění 

   Autor: Forman Vojtěch; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalářská práce se věnuje ultrazvukovému obrábění, jeho využití v praxi. Je v ní popsán mechanismus ultrazvukového obrábění, jeho výhody a nevýhody, oblasti a limity použití a přínos pro konvenční metody obrábění. ...
  • Ověřování NC programů pro frézování ve FeatureCAM 

   Autor: Tichý Matouš; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Hnátík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou postprocesoru a následnou kontrolou se simulací stroje. Práce obsahuje písemný návod k tvorbě postprogramu ve FeatureCAMu a postup pro vytvoření virtuálního stroje, pomocí importu ...
  • Měření na profilprojektoru 

   Autor: Žáčková Věra; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření na profilprojektoru. V teoretické části přináší úvod do metrologie a seznámení se základními pojmy. Dále popisuje možnosti měření ve dvou souřadnicích a princip měření ...
  • Využití počítačové tomografie v rámci kontroly kvality ve strojírenském průmyslu 

   Autor: Krejzek Ladislav; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Zábranský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Bakalářská práce je zaměřena k seznámení čtenáře s principy, využitím průmyslové počítačové tomografie a použitím softwaru k demonstraci jednotlivých analýz. V první části jsou uvedeny nedestruktivní metody testování a ...
  • KAIZEN - metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku 

   Autor: Marek Ryszard; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na vedení společnosti pomoci filozofie Kaizen, která se k nám dostala z automobilového průmyslu z Japonska. Zaměřuje se blíže na postavení této metody v systému managementu kvality, její ...
  • Experimentální zařízení pro hodnocení odolnosti náběžných hran lopatek 

   Autor: Antoš Jakub; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-13)
   V této práci je stručně popsán turbovrtulový motor GE H80, jehož lopatky z rotoru 1. stupně axiálního kompresoru jsou předmětem testování odolnosti náběžné hrany. Dále je zmapována problematika porušování lopatek v provozu ...
  • Optimalizace řezných podmínek u vybrané součásti 

   Autor: Kraus Jan; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá procesem optimalizace řezných podmínek konkrétní součásti vyráběné ve vybraném podniku. Cílem práce je vyhodnocení výroby a návrh ekonomického zlepšení parametrů výroby. V první části jsou popsány ...
  • Měření úchylek tvaru a polohy 

   Autor: Havránek Adam; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
   Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti úchylek tvaru a polohy. V úvodní části se věnuji popisu a grafické interpretaci úchylek tvaru a polohy a parametrů , včetně jejich znázorňování ve výkresové dokumentaci. ...
  • Neběžné brousicí postupy při rotačním broušení 

   Autor: Procházka František; Vedoucí práce: Štajnochr Lubomír; Oponent práce: Havlíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-16)
   Bakalářská práce se zabývá běžnými a neobvyklými metodami broušení rotačních obrobků. První část práce se věnuje podstatě broušení jako takové. V další části jsou přiblíženy běžné a neobvyklé metody broušení rotačních ...
  • Sjednocení řezných kapalin ve Škoda Auto a.s. 

   Autor: Andronov Vladislav; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Hnátík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řezných kapalin s cílem vytvoření návrhu na sjednocení, či redukci počtu řezných kapalin ve společnosti ŠKODA AUTO. Byla provedená analýza stavu všech řezných kapalin používaných ...
  • Problematika měření obecných tvarových ploch s využitím CMM 

   Autor: Hrbková Eliška; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku měření obecných tvarových ploch s využitím CMM. První část se zabývá obecným popisem souřadnicové měřicí techniky. Zvláště je zaměřena na možné konstrukce souřadnicových měřicích ...
  • Vliv řezných podmínek na drsnost povrchu při broušení vysoce výkonnými kotouči z materiálu Cubitron 

   Autor: Bartoš Martin; Vedoucí práce: Holešovský František; Oponent práce: Zeman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Má bakalářská práce je zaměřena na optimalizace parametrů brousicího procesu vysoce výkonnými brousicími koutouči Cubitron II. V první části se zabývám teoretickou průpravou. V praktické části jsem díky poznatkům z teorie ...
  • Inovace v malých a středních podnicích 

   Autor: Martinec Vladislav; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Haninger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato bakalářská práce pojednává o zavádění inovací v malých a středních podnicích. V úvodu mé práce je vysvětleno, co malý a střední podnik znamená. Dále jsou vysvětleny inovační teorie dle různých znalců na tuto problematiku. ...
  • Výroba kuželového ozubení 

   Autor: Liška Vlastimil; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
   Tato bakalářská práce se věnuje výrobě kuželového ozubení. Zabývá se typy kuželových ozubených kol. Dále práce stručně popisuje jednotlivé výrobní metody kuželových ozubených kol. V poslední kapitole je možné nalézt vybrané ...
  • Návrh systému periodických zkoušek souřadnicových měřicích strojů v RBCB 

   Autor: Vácha Vojtěch; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Šulc Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
   Tato práce se zabývá ověřováním způsobilosti souřadnicových měřicích strojů pomocí přejímacích, periodických zkoušek a návrhem periodické zkoušky pro laboratoř ve společnosti Robert Bosch v Českých Budějovicích. První část ...
  • Broušení kuželové plochy na ozubeném kole převodovky 

   Autor: Lelek Martin; Vedoucí práce: Holešovský František; Oponent práce: Zeman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
   Tato bakalářská práce shrnuje základní teoretické poznatky o broušení. V úvodu práce je identifikována technologie broušení. V další části je pak popsána integrita povrchu broušené vrstvy a metody jejího hodnocení. Na toto ...
  • Parametry řezného procesu 

   Autor: Netolická Eliška; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi monitorování průběhu řezání, jako jsou síly a teploty při řezání a opotřebení nástroje. Další náplní je hodnocení kvality povrchové vrstvy z hlediska drsnosti povrchu, tvorby třísek ...
  • Návrh opatření pro snížení chybových nákladů CP4 v Bosch Jihlava 

   Autor: Král Jiří; Vedoucí práce: Preclík Vratislav; Oponent práce: Klein Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou nejnákladnějších výpadků v procesu výroby vysokotlakého čerpadla CP4. Zahrnuje analýzu vzniku jednotlivých chyb na vybraných montážních pracovištích, sledování výpadků pomocí pareto ...
  • Optimalizace výroby PLV (tlakového hraničního ventilu) 

   Autor: Svoboda Václav; Vedoucí práce: Preclík Vratislav; Oponent práce: Vlček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Abstrakt Bakalářská práce se zabývá optimalizací výroby (montáže) Tlakového hraničního ventilu PLV z hlediska optimalizace rozmístění strojů a pracovišť "Layout" a optimalizace materiálového toku. V práci je postupováno ...
  • Analýza interních výpadků při výběru vymezovací podložky DRV6bar AE 

   Autor: Maděra Vladek; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Škorpík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Bakalářská práce je zaměřena na jeden druh výpadku při montáži ventilů ve firmě Bosch Diesel s.r.o. Zabývá se analýzou linky, kde se ventily montují. Na základě analýzy je navrženo opatření. Součástí práce je také obecný ...