Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 118

  • Dokončování ozubených kol 

   Autor: Piskač Daniel; Vedoucí práce: Holešovský František; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Hlavním tématem této práce je dokončování ozubených kol. Práce je rozdělena na několik částí. První část je věnována výrobě ozubených kol a jednotlivým operacím. V druhé části se tato práce věnuje dokončování ozubených kol ...
  • Postup topologické optimalizace s využitím aditivních technologií 

   Autor: Soukup Filip; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Podsedník Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Tato bakalářská práce popisuje postup při výrobě dílů pomocí aditivních technologií. Zaměřuje se na historický vznik a vývoj těchto technologií. Jejich výhody a nevýhody. Dále jsou zahrnuty jednotlivé aspekty aditivní ...
  • Ověření postprocesoru pro SW FeatureCAM a stroj OKUMA Genos L200E-MY 

   Autor: Mikeš Miroslav; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Bakalářská práce se zaměřuje na ověření postprocesoru v SW FeatureCAM pro generování NC-kódu pro CNC soustruh OKUMA Genos L200E-MY. Ověření postprocesoru se provedlo na základě výroby konkrétní součástky. Úvodní část přináší ...
  • Integrita povrchu po broušení superslitin 

   Autor: Boháč Vladimír; Vedoucí práce: Kyncl Jiří; Oponent práce: Kolařík Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá broušením superslitin. V první části byla zpracována teorie zabývající se broušením, brusnými nástroji, problematikou superslitin, destruktivními a nedestruktivními analytickými metodami ...
  • Analýza systému měření 

   Autor: Strial David; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato bakalářská práce je věnována charakteristice analýzy systému měření MSA. Práce se skládá z části teoretické a části praktické. V teoretické části je vysvětlena hlavní problema-tika MSA a její účel. Následně jsou zde ...
  • Možnosti ověřování přesnosti frézovacích strojů 

   Autor: Svoboda Jakub; Vedoucí práce: Štajnochr Lubomír; Oponent práce: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi ověřování přesnosti frézovacích strojů. První část se zabývá aktuálními metodami ověřování přesnosti frézovacích strojů. Dále návrhem a vytvořením modelu obrobku pro ověření přesnosti ...
  • Návrh způsobu měření rovnoběžnosti válců tiskařského stroje 

   Autor: Skalický Ondřej; Vedoucí práce: Mikeš Petr; Oponent práce: Šulc Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-24)
   Cílem této bakalářské práce je rešerše možných metod měření rovnoběžnosti vodicích válců na flexotiskových strojích vyráběných ve firmě SOMA spol. s. r. o. Dalším cílem je výběr optimální metody měření, která odpovídá ...
  • Optimalizace výroby dopravního značení 

   Autor: Trajer Stanislav; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Cílem této bakalářské práce je shrnout a posoudit zejména ekonomickou stránku celého výrobního procesu svislého dopravního značení ve společnosti Reno Šumava a.s. Dále si dává za cíl navrhnout technicko-ekonomická opatření ...
  • Monitorování opotřebení a destrukce obráběcích nástrojů 

   Autor: Palán Michal; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Bakalářská práce se stručně zabývá samotným vznikem opotřebení obráběcího nástroje, jednotlivými druhy opotřebení, mechanismy opotřebení a také jeho důsledky. Je zaměřena na monitorování tohoto opotřebení, nebo dokonce ...
  • Monitorování řezného procesu 

   Autor: Veselý Jan; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
   Tato bakalářská práce se věnuje monitorování řezného procesu. První část práce je zaměřena na teoretický rozbor řezných materiálů, základy procesu řezání, řezné síly, třísky, plastické deformace, teploty při obrábění a ...
  • Frezování FRTC materiálů - vliv řezných podmínek na teplotu v řezu 

   Autor: Třešňák Adam; Vedoucí práce: Mašek Petr; Oponent práce: Zeman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tématem této práce je vliv řezných podmínek na teplotu v řezu při frézování FRTC materiálů. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je věnována úvodu do kompozitních materiálů, kde jsou pak více popsány materiály ...
  • Analýza systému měření 

   Autor: Rohlena Petr; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Tato bakalářská práce si pokládá za cíl seznámit Vás s pojmem analýza systému měření. Analýza systému měření v anglickém překladu Measurement System Analysis je známá technika sloužící pro posouzení systému měření s určitou ...
  • Analýza vlastností materiálu tisknutého pomocí technologie DMLS 

   Autor: Jarolímek Matěj; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato práce pojednává zprvu obecně o aditivní technologii 3D tisku, jako novém a moderním směru výroby komponent a její historii. Dále se zabývá jednotlivými metodami aditivní výroby pomocí různých materiálů, jejich principy ...
  • Strojírenská metrologie 

   Autor: Novotný Tomáš; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souřadnicových měřicích strojů. V první části ve své bakalářské práci se budu zaobírat historií souřadnicových měřicích strojů. V další části popíšu historii společnosti Mitutoyo, ...
  • Výroba ozubených kol 

   Autor: Šibík Jan; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   V předložené práci jsou shrnuty typy ozubených kol. Hlavní část práce se zabývá jednotlivými metodami výroby ozubených kol, především moderními technologiemi. Mezi moderní technologie výroby ozubených kol patří například ...
  • Současný vývoj obráběcích nástrojů 

   Autor: Trunčka Jan; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem řezného nástroje od počátku 20. století. První část je zaměřena na vývoj materiálů řezných nástrojů, včetně datace, jejich základních vlastností a případných vývojových změn, jako jsou ...
  • Hodnocení zbytkové výšky materiálu při frézování obecných ploch za použití CAM 

   Autor: Skoupý Pavel; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Hnátík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato práce se zabývá parametrem zbytkové výšky obrábění a jeho návazností na povrch součásti. Řeší problematiku jeho definice a použití v CAM systémech. Dále se zabývá povrchem obrobků, jakostními parametry a jejich měřením. ...
  • Obrobitelnost Al slitin 

   Autor: Přibyl Martin; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
   Tato práce pojednává o obrábění hliníku a hliníkových slitin. Jde především o vliv materiálu na obrobitelnost, okolnosti vzniku nárůstku na nástroji a stanovení optimálních řezných podmínek, při kterých bude obrábění ...
  • Technologické možnosti aditivních technologií 

   Autor: Dvořák Jan; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Bakalářská práce se zabývá technologickými možnostmi aditivních technologií. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy a definice, stručný popis jednotlivých technologií a hlubší rozebrání těch nejpoužívanějších. Dále ...
  • Technologie broušení titanových superslitin 

   Autor: Smola Vojtěch; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Tato bakalářská práce byla vytvořena formou literární rešerše. Z počátku se věnuje všeobecně známým informacím týkajících se technologie broušení, titanu a jeho slitin, brusiv a procesních kapalin. Následně byla provedena ...