Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 111

  • Optimalizace výroby dopravního značení 

   Autor: Trajer Stanislav; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Cílem této bakalářské práce je shrnout a posoudit zejména ekonomickou stránku celého výrobního procesu svislého dopravního značení ve společnosti Reno Šumava a.s. Dále si dává za cíl navrhnout technicko-ekonomická opatření ...
  • Monitorování opotřebení a destrukce obráběcích nástrojů 

   Autor: Palán Michal; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Bakalářská práce se stručně zabývá samotným vznikem opotřebení obráběcího nástroje, jednotlivými druhy opotřebení, mechanismy opotřebení a také jeho důsledky. Je zaměřena na monitorování tohoto opotřebení, nebo dokonce ...
  • Monitorování řezného procesu 

   Autor: Veselý Jan; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
   Tato bakalářská práce se věnuje monitorování řezného procesu. První část práce je zaměřena na teoretický rozbor řezných materiálů, základy procesu řezání, řezné síly, třísky, plastické deformace, teploty při obrábění a ...
  • Frezování FRTC materiálů - vliv řezných podmínek na teplotu v řezu 

   Autor: Třešňák Adam; Vedoucí práce: Mašek Petr; Oponent práce: Zeman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tématem této práce je vliv řezných podmínek na teplotu v řezu při frézování FRTC materiálů. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je věnována úvodu do kompozitních materiálů, kde jsou pak více popsány materiály ...
  • Analýza systému měření 

   Autor: Rohlena Petr; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Tato bakalářská práce si pokládá za cíl seznámit Vás s pojmem analýza systému měření. Analýza systému měření v anglickém překladu Measurement System Analysis je známá technika sloužící pro posouzení systému měření s určitou ...
  • Analýza vlastností materiálu tisknutého pomocí technologie DMLS 

   Autor: Jarolímek Matěj; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato práce pojednává zprvu obecně o aditivní technologii 3D tisku, jako novém a moderním směru výroby komponent a její historii. Dále se zabývá jednotlivými metodami aditivní výroby pomocí různých materiálů, jejich principy ...
  • Strojírenská metrologie 

   Autor: Novotný Tomáš; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souřadnicových měřicích strojů. V první části ve své bakalářské práci se budu zaobírat historií souřadnicových měřicích strojů. V další části popíšu historii společnosti Mitutoyo, ...
  • Výroba ozubených kol 

   Autor: Šibík Jan; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   V předložené práci jsou shrnuty typy ozubených kol. Hlavní část práce se zabývá jednotlivými metodami výroby ozubených kol, především moderními technologiemi. Mezi moderní technologie výroby ozubených kol patří například ...
  • Současný vývoj obráběcích nástrojů 

   Autor: Trunčka Jan; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem řezného nástroje od počátku 20. století. První část je zaměřena na vývoj materiálů řezných nástrojů, včetně datace, jejich základních vlastností a případných vývojových změn, jako jsou ...
  • Hodnocení zbytkové výšky materiálu při frézování obecných ploch za použití CAM 

   Autor: Skoupý Pavel; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Hnátík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato práce se zabývá parametrem zbytkové výšky obrábění a jeho návazností na povrch součásti. Řeší problematiku jeho definice a použití v CAM systémech. Dále se zabývá povrchem obrobků, jakostními parametry a jejich měřením. ...
  • Obrobitelnost Al slitin 

   Autor: Přibyl Martin; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
   Tato práce pojednává o obrábění hliníku a hliníkových slitin. Jde především o vliv materiálu na obrobitelnost, okolnosti vzniku nárůstku na nástroji a stanovení optimálních řezných podmínek, při kterých bude obrábění ...
  • Technologické možnosti aditivních technologií 

   Autor: Dvořák Jan; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Bakalářská práce se zabývá technologickými možnostmi aditivních technologií. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy a definice, stručný popis jednotlivých technologií a hlubší rozebrání těch nejpoužívanějších. Dále ...
  • Technologie broušení titanových superslitin 

   Autor: Smola Vojtěch; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Tato bakalářská práce byla vytvořena formou literární rešerše. Z počátku se věnuje všeobecně známým informacím týkajících se technologie broušení, titanu a jeho slitin, brusiv a procesních kapalin. Následně byla provedena ...
  • Beztřískové obrábění materiálů 

   Autor: Horák Zdeněk; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá beztřískovou technologií obrábění, kterou je dělení materiálu kotoučovým nožem. Při řezání je kotoučový nůž nepoháněný, z čehož vyplývá, že se pouze odvaluje vlivem rotace děleného materiálu. ...
  • Personální management v systému managementu kvality 

   Autor: Poloch Adam; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se věnuje problematice propojení řízení lidských zdrojů se systémem managementu kvality. V práci je nastíněn vývoj a základní principy řízení lidských zdrojů, v podobném duchu je sepsán i systém managementu ...
  • Inovace rozměrového měření ve Škoda Auto 

   Autor: Řehořík Josef; Vedoucí práce: Dvořák Rudolf; Oponent práce: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Tato práce se zabývá měřením rozměrů modelů zařízení a konstrukcí pro zpracování karoserií vozů Škoda, také jednotlivých částí těchto karoserií, popisem inovace této činnosti a vyjádřením jejího přínosu ve společnosti Škoda ...
  • Kinematická simulace a verifikace s využitím NC Simul 

   Autor: Nečas Martin; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Preis Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Bakalářská práce je zaměřena na verifikaci a simulaci s využitím software NC SIMUL. V teoretické části jsou vysvětleny možnosti verifikace a simulace v moderních CAM software. Dále je popsán modulární systém NCSIMUL SOLUTIONS ...
  • Porovnání možností souřadnicových měřicích strojů 

   Autor: Starková Rebeka; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   V této bakalářské práci budu porovnávat souřadnicové měřicí stroje s manuálním pohonem se stroji s číslicovým řízením pohonu. Nejprve se zaměřím na popis souřadnicového stroje obecně, princip, na kterém pracuje a různé ...
  • Statistické metody vyhodnocení způsobilosti procesu 

   Autor: Svoboda Jan; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Tato bakalářská práce pojednává o vyhodnocení způsobilosti procesu použitím statistických metod. Teoretická část rozebírá jednotlivé fáze metody SPC, s důrazem na témata regulační diagramy a hodnocení způsobilosti procesu. ...
  • Optimalizace výroby dílu pomocí FDM technologie 

   Autor: Libenský Martin; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato bakalářská práce na základě literární rešerše rozebírá technologie 3D tisku a související konstrukce tiskáren spolu s užívanými materiály. Průřez těmito technologiemi je zakončen praktickou částí, ve které je po ...