Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 72

  • Obrábění titanových slitin 

   Autor: Padevět Václav; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce pojednává o slitinách titanu a jeho obrábění, především frézování. Jsou zde shrnuty obecné vlastnosti titanu a jeho slitin. V rešeršní části jsou uvedeny některé frézovací nástroje s doporučenými ...
  • Kvalita povrchu po obrábění 

   Autor: Bauer Tomáš; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   V práci jsou popsány základní parametry kvality povrchu, jejich vliv na životnost součástí, dosahované hodnoty těchto parametrů metodami obrábění a způsoby jejich měření. Dále jsou v práci uvedeny současné trendy pro ...
  • Ultrazvukové obrábění 

   Autor: Forman Vojtěch; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalářská práce se věnuje ultrazvukovému obrábění, jeho využití v praxi. Je v ní popsán mechanismus ultrazvukového obrábění, jeho výhody a nevýhody, oblasti a limity použití a přínos pro konvenční metody obrábění. ...
  • Ověřování NC programů pro frézování ve FeatureCAM 

   Autor: Tichý Matouš; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Hnátík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou postprocesoru a následnou kontrolou se simulací stroje. Práce obsahuje písemný návod k tvorbě postprogramu ve FeatureCAMu a postup pro vytvoření virtuálního stroje, pomocí importu ...
  • Měření na profilprojektoru 

   Autor: Žáčková Věra; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření na profilprojektoru. V teoretické části přináší úvod do metrologie a seznámení se základními pojmy. Dále popisuje možnosti měření ve dvou souřadnicích a princip měření ...
  • Využití počítačové tomografie v rámci kontroly kvality ve strojírenském průmyslu 

   Autor: Krejzek Ladislav; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Zábranský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Bakalářská práce je zaměřena k seznámení čtenáře s principy, využitím průmyslové počítačové tomografie a použitím softwaru k demonstraci jednotlivých analýz. V první části jsou uvedeny nedestruktivní metody testování a ...
  • KAIZEN - metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku 

   Autor: Marek Ryszard; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na vedení společnosti pomoci filozofie Kaizen, která se k nám dostala z automobilového průmyslu z Japonska. Zaměřuje se blíže na postavení této metody v systému managementu kvality, její ...
  • Experimentální zařízení pro hodnocení odolnosti náběžných hran lopatek 

   Autor: Antoš Jakub; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-13)
   V této práci je stručně popsán turbovrtulový motor GE H80, jehož lopatky z rotoru 1. stupně axiálního kompresoru jsou předmětem testování odolnosti náběžné hrany. Dále je zmapována problematika porušování lopatek v provozu ...
  • Optimalizace řezných podmínek u vybrané součásti 

   Autor: Kraus Jan; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá procesem optimalizace řezných podmínek konkrétní součásti vyráběné ve vybraném podniku. Cílem práce je vyhodnocení výroby a návrh ekonomického zlepšení parametrů výroby. V první části jsou popsány ...
  • Měření úchylek tvaru a polohy 

   Autor: Havránek Adam; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
   Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti úchylek tvaru a polohy. V úvodní části se věnuji popisu a grafické interpretaci úchylek tvaru a polohy a parametrů , včetně jejich znázorňování ve výkresové dokumentaci. ...
  • Neběžné brousicí postupy při rotačním broušení 

   Autor: Procházka František; Vedoucí práce: Štajnochr Lubomír; Oponent práce: Havlíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-16)
   Bakalářská práce se zabývá běžnými a neobvyklými metodami broušení rotačních obrobků. První část práce se věnuje podstatě broušení jako takové. V další části jsou přiblíženy běžné a neobvyklé metody broušení rotačních ...
  • Sjednocení řezných kapalin ve Škoda Auto a.s. 

   Autor: Andronov Vladislav; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Hnátík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řezných kapalin s cílem vytvoření návrhu na sjednocení, či redukci počtu řezných kapalin ve společnosti ŠKODA AUTO. Byla provedená analýza stavu všech řezných kapalin používaných ...
  • Problematika měření obecných tvarových ploch s využitím CMM 

   Autor: Hrbková Eliška; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku měření obecných tvarových ploch s využitím CMM. První část se zabývá obecným popisem souřadnicové měřicí techniky. Zvláště je zaměřena na možné konstrukce souřadnicových měřicích ...
  • Vliv řezných podmínek na drsnost povrchu při broušení vysoce výkonnými kotouči z materiálu Cubitron 

   Autor: Bartoš Martin; Vedoucí práce: Holešovský František; Oponent práce: Zeman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Má bakalářská práce je zaměřena na optimalizace parametrů brousicího procesu vysoce výkonnými brousicími koutouči Cubitron II. V první části se zabývám teoretickou průpravou. V praktické části jsem díky poznatkům z teorie ...
  • Inovace v malých a středních podnicích 

   Autor: Martinec Vladislav; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Haninger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato bakalářská práce pojednává o zavádění inovací v malých a středních podnicích. V úvodu mé práce je vysvětleno, co malý a střední podnik znamená. Dále jsou vysvětleny inovační teorie dle různých znalců na tuto problematiku. ...
  • Výroba kuželového ozubení 

   Autor: Liška Vlastimil; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
   Tato bakalářská práce se věnuje výrobě kuželového ozubení. Zabývá se typy kuželových ozubených kol. Dále práce stručně popisuje jednotlivé výrobní metody kuželových ozubených kol. V poslední kapitole je možné nalézt vybrané ...
  • Návrh systému periodických zkoušek souřadnicových měřicích strojů v RBCB 

   Autor: Vácha Vojtěch; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Šulc Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
   Tato práce se zabývá ověřováním způsobilosti souřadnicových měřicích strojů pomocí přejímacích, periodických zkoušek a návrhem periodické zkoušky pro laboratoř ve společnosti Robert Bosch v Českých Budějovicích. První část ...
  • Broušení kuželové plochy na ozubeném kole převodovky 

   Autor: Lelek Martin; Vedoucí práce: Holešovský František; Oponent práce: Zeman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
   Tato bakalářská práce shrnuje základní teoretické poznatky o broušení. V úvodu práce je identifikována technologie broušení. V další části je pak popsána integrita povrchu broušené vrstvy a metody jejího hodnocení. Na toto ...
  • Parametry řezného procesu 

   Autor: Netolická Eliška; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi monitorování průběhu řezání, jako jsou síly a teploty při řezání a opotřebení nástroje. Další náplní je hodnocení kvality povrchové vrstvy z hlediska drsnosti povrchu, tvorby třísek ...
  • Návrh opatření pro snížení chybových nákladů CP4 v Bosch Jihlava 

   Autor: Král Jiří; Vedoucí práce: Preclík Vratislav; Oponent práce: Klein Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou nejnákladnějších výpadků v procesu výroby vysokotlakého čerpadla CP4. Zahrnuje analýzu vzniku jednotlivých chyb na vybraných montážních pracovištích, sledování výpadků pomocí pareto ...