Now showing items 295-300 of 300

  • Zavedení nového dílu do sériové výroby ve firmě MOTOR JIKOV Strojírenská 

   Author: Kašpar Štěpán; Supervisor: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Závitová spojení u dílů vyrobených metodou 3D tisku 

   Author: Luděk Hejhal; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tato práce se zabývá analýzou problému použití závitových spojení u plastových výtisků vyrobených metodou 3D tisku. Cílem práce je popsat jednotlivé druhy a vlastnosti závitových spojení, které lze použít na výtiscích při ...
  • Zkoušky vlastností vzorků vyrobených z plastu 3D tiskem 

   Author: Tomáš Zavadil; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá výrobou a následným testováním tahových vlastností vzorků z ABS, které jsou vyrobeny na 3D tiskárně. Vyhodnocení tahových vlastností je provedeno po pěti vzorcích pro různé způsoby postavení ...
  • Zkušební metody pro hodnocení kvality technologií 3D tisku 

   Author: Petr Hála; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Turinský Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce zabývající se technologiemi 3D tisku. Pojednává o principech, výhodách a nevýhodách a zkoušení přesnosti. Ve větší míře je zaměřena na vytvoření zkušebního artefaktu pro tiskárny technologií FDM a DLP. V ...
  • Zpětné soustružení v CAM systémech 

   Author: Vítězslav Vomáčka; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Náprstková Nataša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou zpětného soustružení, metodou PrimeTurning a porovnání několika softwarů využívaných k naprogramování a aplikaci v CNC obráběcích strojích. Teoretická část se zabývá podstatou ...
  • Způsoby vyrovnání součástí při měření na souřadnicových měřicích strojích 

   Author: Jana Jirásková; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Dufek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato bakalářská práce pojednává o vyrovnání součástí při měření na souřadnicových měřicích strojích. Popisuje, jak měření na souřadnicových měřicích strojích probíhá, jaké souřadnicové systémy existují, které stroje jich ...