Now showing items 115-134 of 300

  • Nástroje managementu kvality a jejich využití ve strojírenské praxi 

   Author: Svatoš Ondřej; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Zídková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Tato bakalářská práce je psána formou rešerše. Cílem je zmapovat nástroje a metody, které mají za úkol zlepšovat jakost a udržet ji na požadované úrovni. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnována ...
  • Nástroje pro mikrovrtání 

   Author: Václav Hořký; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá technologií mikrovrtání, která se v dnešní době stává velkým trendem. Práce se zaměřuje především na popis základních parametrů nástrojů pro mikrovrtání.
  • Nástroje pro technologii mikrofrézování 

   Author: Lukáš Flíček; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Kovalčík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá předběžným experimentálním stanovením vlivu řezných nástrojů nového typu na silové působení při procesu mikrofrézování. V rešeršní části jsou prezentovány řezné nástroje a mikronástroje pro ...
  • Návrh a realizace elektrického skateboardu s využitím technologie FDM 

   Author: Vojtěch Horák; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kosina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací elektrického skateboardu s využitím technologie Fused Deposition Modeling (FDM). V první části práce je definován pojem aditivní technologie a jsou zde stručně shrnuty ...
  • Návrh a realizace upínacího systému pro CT 

   Author: Lukáš Malý; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení čtenáře s problematikou upínání dílů při měření pomocí průmyslových tomografů, návrhem vlastního univerzálního upínacího systému, volbou vhodného materiálu pro výrobu upínacího ...
  • Návrh a výroba pažby sportovní malorážné pušky 

   Author: Jakub Burdych; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a výrobě pažby pro sportovní malorážnou pušku sovětské výroby Tajfun 3. Jejím cílem je vytvoření moderní pažby z hliníkových slitin, která bude odpovídat pravidlům mezinárodní střelby. ...
  • Návrh a výroba přípravku pro renovaci brzdových kotoučů 

   Author: Vrána Matěj; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Slaný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou přípravku pro renovaci brzdových kotoučů. V teoretické části je popsán brzdový systém a jeho součásti. Dále jsou zde popsány požadované vlastnosti brzdových kotoučů a ...
  • Návrh a výroba přípravku pro technologické zkoušky SPM leštění 

   Author: Dávid Mamrilla; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce popisuje lopatková kola, jejich využití v letectví a jejich dokončovací metody. V první kapitole je zpracován stručný přehled jejich úlohy v leteckém motoru. Následuje popis omílacích dokončovacích ...
  • Návrh a výroba upínacích přípravků 

   Author: Šimon Petrášek; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Slaný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou upínacích přípravků pro měření zbytkových napětí. Práce dále obsahuje rešerši technologie frézování použité při výrobě.
  • Návrh a výroba vrtacího přípravku 

   Author: Jonáš Budín; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Sommer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou vrtacího přípravku pro tvorbu spojů součástí z dřevěných materiálů. Práce dále obsahuje rešerši strojírenských technologií použitých k výrobě přípravku.
  • Návrh a výroba vysoce výkonné chladicí trysky pro hloubkové broušení 

   Author: Lazarov Alexandr; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   V následujíc bakalářské práci je stručně popsána problematika broušení lopatek z Inconelu 713 LC, jejich materiálové a mechanické vlastnosti. Dále je zmapována problematika, odlišnosti a možnosti chlazení jak při klasickém, ...
  • Návrh efektivní prototypové výroby forem pro vibrolité materiály 

   Author: Hájek Vít; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-22)
   Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je optimalizovat výrobu forem pro žárovzdorné vibrolité materiály, které se vyrábí ve společnosti P - D Refractories CZ a.s. V první části jsou shrnuty základní poznatky o technologiích ...
  • Návrh ergonomického pracoviště výroby elektromotorů 

   Author: Jakub Čechlovský; Supervisor: Kyncl Martin; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pracoviště navíjení cívek pro elektromotor. V úvodní části jsem popsal problematiku a rozdělení ergonomie práce. Dále jsem zpracoval rozdělení pracovních procesů. V druhé části jsem ...
  • Návrh fixačního přípravku pro únavové zkoušky svorek stabilizátoru 

   Author: Václav Čvančara; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Předmětem této bakalářské práce je navržení přípravku pro zjišťování únavových vlastností svorek stabilizátorů. Vzhledem k požadavku používání tohoto přípravku pro testování různých modelů svorek je nutné vybavit konstrukci ...
  • Návrh geometrie a technologie výroby uložení předního kola motocyklu 

   Author: Alexandr Ohrablo; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Sommer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technologie výroby uložení předního kola motocyklu. V rešeršní části jsou popsány nejrozšířenější metody třískového obrábění, funkce předního uložení, jeho funkční plochy a materiály ...
  • Návrh metrologického zajištění výrobních procesů ve společnosti BMD a.s. 

   Author: Zahálka Martin; Supervisor: Beránek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh modulárního podtlakového upínacího systému 

   Author: Jakub Kortus; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kosina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce popisuje návrh modulárního podtlakového upínacího systému navrženého pro CMM a pro manipulaci. Teoretická část práce obsahuje základní druhy upínacích systémů podle způsobu upínání. V praktické části jsou ...
  • Návrh montážní linky 

   Author: Jiří Falc; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Vittek Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem montážní linky s použitím koncepce One Piece Flow ve společnosti SOPO, s.r.o. Je zde představena problematika výrobního systému, jeho automatizace a optimalizace pomocí štíhlé výroby. V ...
  • Návrh opatření pro snížení chybových nákladů CP4 v Bosch Jihlava 

   Author: Král Jiří; Supervisor: Preclík Vratislav; Opponent: Klein Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou nejnákladnějších výpadků v procesu výroby vysokotlakého čerpadla CP4. Zahrnuje analýzu vzniku jednotlivých chyb na vybraných montážních pracovištích, sledování výpadků pomocí pareto ...
  • Návrh optimalizace montážního pracoviště 

   Author: Martin Vojtíšek; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Vittek Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce analyzuje současný stav procesu izolace rotorů ve společnosti SOPO s.r.o., která je zaměřena primárně na navíjení statorů a rotorů. Cílem bakalářské práce je identifikovat faktory ovlivňující neefektivitu ...