Now showing items 1-20 of 364

  • 3D digitalizace a optimalizace výrobního systému 

   Author: Kavalír Tomáš; Supervisor: Zelenka Antonín; Opponent: Beránek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • 3D měření 

   Author: Vostrovský Jakub; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-24)
   Práce se zabývá problematikou souřadnicových měřicích strojů. Popisuje typy konstrukcí jednotlivých souřadnicových strojů, stručně jejich přednosti a nedostatky. Dále pojednává o principech snímání, a to jak pro dotykové ...
  • 3D tisk opticky transparentních dílů 

   Author: Petr Slatinský; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Němcová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na 3D tisk opticky transparentních dílů. V první části jsou vysvětleny jednotlivé technologie 3D tisku a jejich vhodnost pro tisk opticky transparentních dílů. Následně se v práci nachází ...
  • Aerodynamický vizualizační tunel 

   Author: Samuel Pavlík; Supervisor: Slaný Michal; Opponent: Pacoň Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce je zaměřena na popsání problematiky aerodynamických tunelů. V úvodní rešerši práce popisuje historii jejich vzniku a následný vývoj do dnešního dne. V další části práce přecházíme na návrh vlastního ...
  • Analýza délkových rozměrů plastových dílů v závislosti na teplotě a čase 

   Author: Svobodová Hana; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Jaša Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cílem této bakalářské práce je minimalizace doby stabilizace polyamidových výlisků víka a tělesa využívaných pro sestavu palivových filtrů MB 1179, vyráběných ve firmě Mann + Hummel (CZ). V úvodní části práce je přiblížena ...
  • Analýza frézování soudečkovými nástroji 

   Author: Pavel Vašek; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Šoul Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Bakalářská práce pojednává o problematice soudečkových nástrojů a vlivu nesousledného a sousledného obrábění na strukturu povrchu. První sekce teoretické části se zaměřuje na sousledné a nesousledné obrábění, strukturu ...
  • Analýza interních výpadků při výběru vymezovací podložky DRV6bar AE 

   Author: Maděra Vladek; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Škorpík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Bakalářská práce je zaměřena na jeden druh výpadku při montáži ventilů ve firmě Bosch Diesel s.r.o. Zabývá se analýzou linky, kde se ventily montují. Na základě analýzy je navrženo opatření. Součástí práce je také obecný ...
  • Analýza metod pro měření zbytkových napětí a vhodnost jejich použití 

   Author: Tomáš Burket; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce je zaměřena na rozbor metod používaných k měření zbytkových napětí. Práce obsahuje část věnovanou vzniku a důsledkům přítomnosti zbytkových napětí v materiálu. Další část se zabývá detailním popisem a ...
  • Analýza postupu kontroly obráběného dílu na CMM 

   Author: Erdinger Filip; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Boháč Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Cílem bakalářské práce je analýza postupu kontroly obráběného dílu na CMM. Práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část je věnována možnostem měření na CMM. Další část je zaměřena na způsoby upínání součásti při měření ...
  • Analýza procesu výroby řezače spár 

   Author: Dukát Martin; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Klíma Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cílem této Bakalářské práce je zanalyzovat výrobní proces řezače spár RK-10 ve firmě Huddy Diamonds s.r.o. První část práce se zabývá problematikou výrobních procesů. Další část je zaměřena na výrobní program DIAKAT a je ...
  • Analýza předobrábění závitu soustružnickým nástrojem 

   Author: Jan Kučera; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Náprstková Nataša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Hlavním tématem této bakalářské práce je analýza předobrábění závitu soustružnickým nástrojem. Práce se dělí na tři hlavní části. První část je věnována uvedení do problematiky soustružení závitu, trvanlivosti a živostnosti ...
  • Analýza přenosových formátů 3D CAD modelů 

   Author: Kršňák Jan; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tématem této práce je analýza převodových formátů 3D CAD formátů. Práce má dvě části. V teoretické části jsem se zaměřil na analýzu jednotlivých dostupných programů na Ú12134, poté na přenosové formáty, které budu používat, ...
  • Analýza rozměrové kontroly na CMM v sériové výrobě 

   Author: Marek Vaclík; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Každý větší strojírenský podnik disponuje měrovým střediskem, jehož cílem je sledování kvality výroby. Ke kontrole se zpravidla využívají souřadnicové měřicí stroje využívající různé konfigurace snímacích systémů. Pro ...
  • Analýza systému měření 

   Author: Rohlena Petr; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Tato bakalářská práce si pokládá za cíl seznámit Vás s pojmem analýza systému měření. Analýza systému měření v anglickém překladu Measurement System Analysis je známá technika sloužící pro posouzení systému měření s určitou ...
  • Analýza systému měření 

   Author: Strial David; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato bakalářská práce je věnována charakteristice analýzy systému měření MSA. Práce se skládá z části teoretické a části praktické. V teoretické části je vysvětlena hlavní problema-tika MSA a její účel. Následně jsou zde ...
  • Analýza systému měření (MSA) pro dílenská měřidla v automobilovém průmyslu 

   Author: Štěpán Knapp; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Bakalářská práce se zaměřuje na Analýzu systému měření (MSA) v automobilovém průmyslu, resp. v KYB Manufacturing Czech s.r.o. (KMCZ). Nejprve pojednává o metrologickém systému obecně, včetně teoretického zpracování základních ...
  • Analýza systému měření - vliv operátora 

   Author: Filip Čáp; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou systému měření neboli MSA (Measurement system analysis). V první části je obecně charakterizovaná metrologie a norma QS – 9000, z níž MSA vychází, a také řada podmínek práce při měření. ...
  • Analýza systému měření - volba měřidla 

   Author: Martin Šimeček; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku analýzy systému měření. Popisuje historii i princip analýzy systému měření. Zaměřuje se také na měřidla a metrologický systém. S tím souvisí i nejistoty měření a chyby měření, ...
  • Analýza systému měření v laboratoři ústavu 

   Author: Michal Preclík; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Hlavní náplní této bakalářské práce je charakteristika analýzy systému měření (MSA) a její aplikace v praxi. Proto v první části práce tuto metodu rozebírám, vysvětluji její účel a následně ukazuji možné postupy jejího ...
  • Analýza systému měření ve fakultní laboratoři metrologie 

   Author: Jan Procházka; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy systému měření dle metodiky MSA (Measurement Systém Analysis), zpracováním tématu délkoměrů a vlastním návrhem analýzy délkoměrů v duchu MSA. V teoretické části je zasazení ...