• 3D digitalizace a optimalizace výrobního systému 

   Autor: Kavalír Tomáš; Vedoucí práce: Zelenka Antonín; Oponent práce: Beránek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • 3D měření 

   Autor: Vostrovský Jakub; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-24)
   Práce se zabývá problematikou souřadnicových měřicích strojů. Popisuje typy konstrukcí jednotlivých souřadnicových strojů, stručně jejich přednosti a nedostatky. Dále pojednává o principech snímání, a to jak pro dotykové ...
  • Analýza délkových rozměrů plastových dílů v závislosti na teplotě a čase 

   Autor: Svobodová Hana; Vedoucí práce: Mikeš Petr; Oponent práce: Jaša Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cílem této bakalářské práce je minimalizace doby stabilizace polyamidových výlisků víka a tělesa využívaných pro sestavu palivových filtrů MB 1179, vyráběných ve firmě Mann + Hummel (CZ). V úvodní části práce je přiblížena ...
  • Analýza interních výpadků při výběru vymezovací podložky DRV6bar AE 

   Autor: Maděra Vladek; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Škorpík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Bakalářská práce je zaměřena na jeden druh výpadku při montáži ventilů ve firmě Bosch Diesel s.r.o. Zabývá se analýzou linky, kde se ventily montují. Na základě analýzy je navrženo opatření. Součástí práce je také obecný ...
  • Analýza postupu kontroly obráběného dílu na CMM 

   Autor: Erdinger Filip; Vedoucí práce: Mikeš Petr; Oponent práce: Boháč Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Cílem bakalářské práce je analýza postupu kontroly obráběného dílu na CMM. Práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část je věnována možnostem měření na CMM. Další část je zaměřena na způsoby upínání součásti při měření ...
  • Analýza procesu výroby řezače spár 

   Autor: Dukát Martin; Vedoucí práce: Kyncl Jiří; Oponent práce: Klíma Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cílem této Bakalářské práce je zanalyzovat výrobní proces řezače spár RK-10 ve firmě Huddy Diamonds s.r.o. První část práce se zabývá problematikou výrobních procesů. Další část je zaměřena na výrobní program DIAKAT a je ...
  • Analýza přenosových formátů 3D CAD modelů 

   Autor: Kršňák Jan; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tématem této práce je analýza převodových formátů 3D CAD formátů. Práce má dvě části. V teoretické části jsem se zaměřil na analýzu jednotlivých dostupných programů na Ú12134, poté na přenosové formáty, které budu používat, ...
  • Analýza systému měření 

   Autor: Rohlena Petr; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Tato bakalářská práce si pokládá za cíl seznámit Vás s pojmem analýza systému měření. Analýza systému měření v anglickém překladu Measurement System Analysis je známá technika sloužící pro posouzení systému měření s určitou ...
  • Analýza systému měření 

   Autor: Strial David; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato bakalářská práce je věnována charakteristice analýzy systému měření MSA. Práce se skládá z části teoretické a části praktické. V teoretické části je vysvětlena hlavní problema-tika MSA a její účel. Následně jsou zde ...
  • Analýza technologických rozdílů mezi laserovým řezacím a vysekávacím strojem 

   Autor: Babák Marek; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Karpíšek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   Tato práce se zabývá metodami dělení materiálu. Její hlavní část je o metodách řezání laserovým paprskem a vysekávání. Tyto dvě metody patří k nejprogresivnějším metodám ve svých oborech, tedy nekonvenční technologie a ...
  • Analýza vlastností materiálu tisknutého pomocí technologie DMLS 

   Autor: Jarolímek Matěj; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato práce pojednává zprvu obecně o aditivní technologii 3D tisku, jako novém a moderním směru výroby komponent a její historii. Dále se zabývá jednotlivými metodami aditivní výroby pomocí různých materiálů, jejich principy ...
  • Analýza vlastností povrchů zpracovaných laserem 

   Autor: Štros Jan; Vedoucí práce: Zeman Pavel; Oponent práce: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním povrchu pomocí laseru a následným zbytkovým napětím, vyvolaným tímto zpracováním. Cílem práce bylo zjištění vlivu metody Laser Shock Peening (LSP) na zbytková napětí v povrchové ...
  • Analýza výrobního programu spojovacích součástí a jejich standardizace 

   Autor: Hronek Lukáš; Vedoucí práce: Preclík Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aplikace pro výpočet ukazatelů efektivity obráběcího procesu 

   Autor: Beneš Stanislav; Vedoucí práce: Zeman Pavel; Oponent práce: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-11)
   Práce řeší sestavení aplikace pro výpočet ukazatelů efektivity obráběcího procesu. Vychází ze základních vztahů mezi technologií obrábění - soustruţení, frézování, vrtání a nákladovými poloţkami pro výrobu jedné komponenty. ...
  • Aplikace reverse engineeringu na součást sportovního vybavení 

   Autor: Prečan Filip; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Obsahem práce je použití procesu reverzního inženýrství na součást sportovního vybavení. První část práce je zaměřena na seznámení se s obecným procesem reverzního inženýrství spolu s aplikacemi ve sportovní oblasti. V ...
  • Bezhroté broušení 

   Autor: Plánský Jiří; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-07)
   Tato bakalářská práce analyzuje technologii broušení a především se zabývá technologií bezhrotého broušení. Dále vyzdvihuje technologické možnosti a konkrétní využití bezhrotého broušení při výrobě KMCZ pístních tyčí v ...
  • Beztřískové obrábění materiálů 

   Autor: Horák Zdeněk; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá beztřískovou technologií obrábění, kterou je dělení materiálu kotoučovým nožem. Při řezání je kotoučový nůž nepoháněný, z čehož vyplývá, že se pouze odvaluje vlivem rotace děleného materiálu. ...
  • Brousicí nástroje 

   Autor: Zumr Filip; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce byla vytvořena jako rešeršní práce na téma brousicí nástroje. Nejprve se zabývá obecně základními znaky broušení, a poté základními typy brousicích nástrojů. Další část je věnována jednotlivým parametrům ...
  • Broušení kuželové plochy na ozubeném kole převodovky 

   Autor: Lelek Martin; Vedoucí práce: Holešovský František; Oponent práce: Zeman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
   Tato bakalářská práce shrnuje základní teoretické poznatky o broušení. V úvodu práce je identifikována technologie broušení. V další části je pak popsána integrita povrchu broušené vrstvy a metody jejího hodnocení. Na toto ...
  • Broušení neobvyklých strojírenských materiálů 

   Autor: Makarov Maxim; Vedoucí práce: Štajnochr Lubomír; Oponent práce: Havlíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato práce se zabývá rozborem a definováním problémů při broušení neobvyklých materiálů. Popisuje hlavní problémy s broušenim vybraných materiálu.