Now showing items 1-20 of 193

  • 3D digitalizace a optimalizace výrobního systému 

   Author: Kavalír Tomáš; Supervisor: Zelenka Antonín; Opponent: Beránek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • 3D měření 

   Author: Vostrovský Jakub; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-24)
   Práce se zabývá problematikou souřadnicových měřicích strojů. Popisuje typy konstrukcí jednotlivých souřadnicových strojů, stručně jejich přednosti a nedostatky. Dále pojednává o principech snímání, a to jak pro dotykové ...
  • Analýza délkových rozměrů plastových dílů v závislosti na teplotě a čase 

   Author: Svobodová Hana; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Jaša Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cílem této bakalářské práce je minimalizace doby stabilizace polyamidových výlisků víka a tělesa využívaných pro sestavu palivových filtrů MB 1179, vyráběných ve firmě Mann + Hummel (CZ). V úvodní části práce je přiblížena ...
  • Analýza interních výpadků při výběru vymezovací podložky DRV6bar AE 

   Author: Maděra Vladek; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Škorpík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Bakalářská práce je zaměřena na jeden druh výpadku při montáži ventilů ve firmě Bosch Diesel s.r.o. Zabývá se analýzou linky, kde se ventily montují. Na základě analýzy je navrženo opatření. Součástí práce je také obecný ...
  • Analýza postupu kontroly obráběného dílu na CMM 

   Author: Erdinger Filip; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Boháč Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Cílem bakalářské práce je analýza postupu kontroly obráběného dílu na CMM. Práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část je věnována možnostem měření na CMM. Další část je zaměřena na způsoby upínání součásti při měření ...
  • Analýza procesu výroby řezače spár 

   Author: Dukát Martin; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Klíma Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cílem této Bakalářské práce je zanalyzovat výrobní proces řezače spár RK-10 ve firmě Huddy Diamonds s.r.o. První část práce se zabývá problematikou výrobních procesů. Další část je zaměřena na výrobní program DIAKAT a je ...
  • Analýza přenosových formátů 3D CAD modelů 

   Author: Kršňák Jan; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tématem této práce je analýza převodových formátů 3D CAD formátů. Práce má dvě části. V teoretické části jsem se zaměřil na analýzu jednotlivých dostupných programů na Ú12134, poté na přenosové formáty, které budu používat, ...
  • Analýza systému měření 

   Author: Rohlena Petr; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Tato bakalářská práce si pokládá za cíl seznámit Vás s pojmem analýza systému měření. Analýza systému měření v anglickém překladu Measurement System Analysis je známá technika sloužící pro posouzení systému měření s určitou ...
  • Analýza systému měření 

   Author: Strial David; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato bakalářská práce je věnována charakteristice analýzy systému měření MSA. Práce se skládá z části teoretické a části praktické. V teoretické části je vysvětlena hlavní problema-tika MSA a její účel. Následně jsou zde ...
  • Analýza technologických rozdílů mezi laserovým řezacím a vysekávacím strojem 

   Author: Babák Marek; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Karpíšek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   Tato práce se zabývá metodami dělení materiálu. Její hlavní část je o metodách řezání laserovým paprskem a vysekávání. Tyto dvě metody patří k nejprogresivnějším metodám ve svých oborech, tedy nekonvenční technologie a ...
  • Analýza vlastností materiálu tisknutého pomocí technologie DMLS 

   Author: Jarolímek Matěj; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato práce pojednává zprvu obecně o aditivní technologii 3D tisku, jako novém a moderním směru výroby komponent a její historii. Dále se zabývá jednotlivými metodami aditivní výroby pomocí různých materiálů, jejich principy ...
  • Analýza vlastností povrchů zpracovaných laserem 

   Author: Štros Jan; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním povrchu pomocí laseru a následným zbytkovým napětím, vyvolaným tímto zpracováním. Cílem práce bylo zjištění vlivu metody Laser Shock Peening (LSP) na zbytková napětí v povrchové ...
  • Analýza vlastností vzorků vytvořených metodou kovového 3D tisku 

   Author: Jan Folkman; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší technologie kovové aditivní výroby (3D tisku). Následně návrhem kritérií pro hodnocení vzorků vzniklých popsanými technologiemi a vyhodnocením dle navržených kritérií. Výsledky jsou poté ...
  • Analýza výrobního programu spojovacích součástí a jejich standardizace 

   Author: Hronek Lukáš; Supervisor: Preclík Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aplikace pro výpočet ukazatelů efektivity obráběcího procesu 

   Author: Beneš Stanislav; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-11)
   Práce řeší sestavení aplikace pro výpočet ukazatelů efektivity obráběcího procesu. Vychází ze základních vztahů mezi technologií obrábění - soustruţení, frézování, vrtání a nákladovými poloţkami pro výrobu jedné komponenty. ...
  • Aplikace reverse engineeringu na součást sportovního vybavení 

   Author: Prečan Filip; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Obsahem práce je použití procesu reverzního inženýrství na součást sportovního vybavení. První část práce je zaměřena na seznámení se s obecným procesem reverzního inženýrství spolu s aplikacemi ve sportovní oblasti. V ...
  • Bezhroté broušení 

   Author: Plánský Jiří; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-07)
   Tato bakalářská práce analyzuje technologii broušení a především se zabývá technologií bezhrotého broušení. Dále vyzdvihuje technologické možnosti a konkrétní využití bezhrotého broušení při výrobě KMCZ pístních tyčí v ...
  • Beztřískové obrábění materiálů 

   Author: Horák Zdeněk; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá beztřískovou technologií obrábění, kterou je dělení materiálu kotoučovým nožem. Při řezání je kotoučový nůž nepoháněný, z čehož vyplývá, že se pouze odvaluje vlivem rotace děleného materiálu. ...
  • Brousicí nástroje 

   Author: Zumr Filip; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce byla vytvořena jako rešeršní práce na téma brousicí nástroje. Nejprve se zabývá obecně základními znaky broušení, a poté základními typy brousicích nástrojů. Další část je věnována jednotlivým parametrům ...
  • Broušení kuželové plochy na ozubeném kole převodovky 

   Author: Lelek Martin; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Zeman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
   Tato bakalářská práce shrnuje základní teoretické poznatky o broušení. V úvodu práce je identifikována technologie broušení. V další části je pak popsána integrita povrchu broušené vrstvy a metody jejího hodnocení. Na toto ...