Now showing items 218-237 of 300

  • Simulace obrábění soustružnického centra OKUMA 

   Author: Krejčík Jan; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Beránek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tématem bakalářské práce je tvorba kinematického modelu stroje Okuma Genos L200E-MY pro simulaci obrábění. V prvních dvou kapitolách jsou uvedeny úrovně kontroly CL dat, nebo NC kódu a příklady softwarů, které poskytují ...
  • Sjednocení řezných kapalin ve Škoda Auto a.s. 

   Author: Andronov Vladislav; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Hnátík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řezných kapalin s cílem vytvoření návrhu na sjednocení, či redukci počtu řezných kapalin ve společnosti ŠKODA AUTO. Byla provedená analýza stavu všech řezných kapalin používaných ...
  • Sledování stability měřidel v kalibrační laboratoři 

   Author: Dennis Rottenborn; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Harčarík Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Bakalářská práce se zaměřuje na stanovení postupu pro sledování stability měřidel v kalibrační laboratoři výrobního podniku. Tento postup je následně aplikován na vybraná měřidla – mikrometr, výškoměr a multimetr. Práce ...
  • Současný vývoj obráběcích nástrojů 

   Author: Trunčka Jan; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem řezného nástroje od počátku 20. století. První část je zaměřena na vývoj materiálů řezných nástrojů, včetně datace, jejich základních vlastností a případných vývojových změn, jako jsou ...
  • Stabilita hlavních rozměrů obrobeného hliníkového odlitku na základě délky předehřívacího cyklu obráběcího stroje 

   Author: Daniel Frnka; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Sejval Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Cílem práce je stabilizace rozměrů obrobeného odlitku pomocí chlazení emulze. Realizovaná je dle návrhu částí chlazení a aplikace včetně experimentů. Stabilizace se podařila.
  • Stanovení vhodnosti měření pro prvovýrobu AAS Automotive s.r.o. 

   Author: Martin Peška; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Augusta Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá vhodností systému měření v automobilovém průmyslu ve firmě AAS Automotive s.r.o. Cílem bakalářské práce je zanalyzovat současný stav měřicího systému, vyzkoušet a navrhnout doporučení na zlepšení ...
  • Statistické metody vyhodnocení způsobilosti procesu 

   Author: Svoboda Jan; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Tato bakalářská práce pojednává o vyhodnocení způsobilosti procesu použitím statistických metod. Teoretická část rozebírá jednotlivé fáze metody SPC, s důrazem na témata regulační diagramy a hodnocení způsobilosti procesu. ...
  • Strategie extrahovaných bodů při měření na CMM 

   Author: Simeon Dragančev; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Zahradníček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Bakalářská práce je zaměřená na vliv strategií použitých při měření na souřadnicovém měřicím stroji. První část se věnuje popisu souřadnicových měřicích stojů, jejich rozdělením, přehledem používaných snímacích systémů a ...
  • Strojírenská metrologie 

   Author: Novotný Tomáš; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souřadnicových měřicích strojů. V první části ve své bakalářské práci se budu zaobírat historií souřadnicových měřicích strojů. V další části popíšu historii společnosti Mitutoyo, ...
  • Suché obrábění titanových slitin 

   Author: Zdeněk Tobiáš; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tato bakalářská práce pojednává o slitinách titanu, břitových destičkách užitých pro rovinné frézování a v celkovém pojetí suché obrábění titanu (bez použití strojního chlazení). V "rešerši" jsou uvedené některé vyměnitelné ...
  • Suché obrábění titanových slitin 

   Author: Brodský Petr; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Mikeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce shrnuje základní informace o titanu, jeho slitinách a specifika obrábění těchto slitin. Důraz je kladen především na frézování. Rešeršní část práce se zaměřuje na výrobu titanu a rozdělení titanových ...
  • Systém doporučování vhodných řezných nástrojů 

   Author: Petra Štruplová; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Trubelová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na popis základních obráběcích operací, z nichž se nejvíce věnuje technologii soustružení. U dané technologie je dále rozebrán popis soustružnických nožů, jejich geometrie, konstrukce, ...
  • Systém inovačního podnikání v ČR 

   Author: Denis Lom; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá systémem inovačního podnikání v ČR. V rámci této práce je popsána problematika teorie inovace a inovačního podnikání, etap vývoje systému inovací v ČR, současného stavu inovačního podnikání v ČR ...
  • Technologické možnosti 3D tisku metodou DLP 

   Author: Jiřina Turnovcová; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Andronov Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na technologii 3D tisku, její základní principy a zkoušení přesnosti. Zabývá se především technologickými možnostmi 3D tisku metodou DLP (Digital Light Processing), jednou z nejnovějších ...
  • Technologické možnosti aditivní výroby 

   Author: Knotek Václav; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Slaný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá aditivními technologiemi v oblasti polymerních materiálů. Teoretická část je zaměřena na vznik a vývoj této technologie. Dále popisuje princip nejrozšířenějších metod, jejich využití ve výrobě a ...
  • Technologické možnosti aditivních technologií 

   Author: Dvořák Jan; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Bakalářská práce se zabývá technologickými možnostmi aditivních technologií. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy a definice, stručný popis jednotlivých technologií a hlubší rozebrání těch nejpoužívanějších. Dále ...
  • Technologické možnosti dokončování slepých otvorů 

   Author: Josef Pojžárek; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Hušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné dokončovací technologie slepých otvorů. Teoretická část pojednává o dokončovacích technologiích vnitřních ploch. Z nich jsou následně vybrány technologie, které je možné použít ...
  • Technologické možnosti soustruhů s poháněnými nástroji 

   Author: Cejpek Marek; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologickými možnostmi využití soustruhů s poháněnými nástroji a jejich dílenskému programování. Jsou v ní stručně popsány hlavní aspekty čtyřosého soustružení, poháněné nástroje a strojní ...
  • Technologičnost konstrukce pro díly obráběné frézováním na CNC strojích 

   Author: Stanislav Šťovíček; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Náprstková Nataša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá zásadami technologičnosti konstrukce při obrábění se zaměřením na frézování na CNC frézkách. Tyto zásady dále rozšiřuji na tvorbu NC kódu v CAD/CAM softwarech. V praktické části se věnuji aplikaci ...
  • Technologičnost konstrukcí staveb kovového 3D tisku 

   Author: Monika Kostková; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Tatíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   V této bakalářské práci jsou nejdříve popsány důležité pojmy týkající se problematiky aditivních technologií kovů a je popsán samotný proces metody spékání kovového prášku (Powder Bed Fusion). Dále jsou uvedeny parametry ...