Now showing items 26-45 of 235

  • Eliminace problémů při ohýbání a ohraňování 

   Author: Jan Hospodka; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Körber Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Bakalářská práce se zabývá technologií tváření, především pak technologií ohýbání. Vznikla ve spolupráci s firmou DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. za účelem eliminace problémů při ohraňování. V práci je vysvětlen dosavadní ...
  • Emise při svařování elektrickým obloukem 

   Author: Sýkora Lukáš; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Szabová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-20)
   Tato práce pojednává o bezpečnosti práce a možnosti rizik při technologii svařování. Zaměření je na metodu svařování elektrickým obloukem, jelikož tato metoda je využívána nejvíce a produkuje mnoho škodlivých emisí. Práce ...
  • Energie v povrchových úpravách 

   Author: Vítek Tomáš; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou zvyšujících se cen za energii a snižovaní zásob neobnovitelných zdrojů. Tato práce obsahuje využití obnovitelných zdrojů namísto neobnovitelných zdrojů. Dále obsahuje specifické ...
  • Experimentální elektrolyzér 

   Author: Suchý Čestmír; Supervisor: Drašnar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Experimentální ověření ultrazvukových systémů pro nedestruktivní zkoušení 

   Author: Huu Petr Pham; Supervisor: Suchánek Jan; Opponent: Jandura Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním defektoskopických metod vhodných pro zkoušení kompozitních materiálů. V rešeršní části jsou popsány kompozitní materiály s polymerní matricí, vady vznikající při výrobě a provozu ...
  • Faktory ovlivňující kvalitu tlakově litých odlitků 

   Author: Tomáš Sopr; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Rulcová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií vysokotlakého lití odlitků ze slitin hliníku a optimalizací licích parametrů a geometrií, které ovlivňují výslednou kvalitu dílů. Teoretická část popisuje základní rozdělení metod ...
  • Fyzikální vlastnosti kataforetického povlaku 

   Author: Jan Barborka; Supervisor: Hylák Kamil; Opponent: Matuška Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá kataforetickým lakováním, jeho principem, využitím a technologiemi s ním úzce souvisejícími, jako je například fosfátování. Navazuje na práci, jež se zabývala hromadným kataforetickým ...
  • Hodnocení jakosti odporových bodových svarových spojů pomocí termografie 

   Author: Mach Pavel; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Bakalářská práce se věnuje hodnocení kvality odporových bodových svarových spojů pomocí termografického měření a porovnává ho s konvenčními způsoby kontroly. Práce je rozdělena do dvou částí. První část (teoretická) obsahuje ...
  • Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku 

   Author: Leurich Tomáš; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Horáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Předmětem bakalářské práce "Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku" je ověření vlivu mechanických vlastností na proces lisování vnitřního dílu předních dveří vozu ŠKODA Octavia III. Teoretická ...
  • Hodnocení zasychání nátěrových hmot 

   Author: Zasimenko Andrej; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   Bakalářská práce je zaměřená na popis obecných znalostí nátěrových hmot, dále na principy předúprav povrchů, popis bezpečnosti a hygieny na pracovišti. Nedílnou součásti této bakalářské práce je laboratorní zkouška zasychání ...
  • Interaktivní nátěrové systémy 

   Author: Heller Jakub; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Matas František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnocení a rozbor interaktivních nátěrových systémů a zhodnocení technologických vlastností teplocitlivého nátěrové hmoty vzhledem k interakci s okolním prostředím. Nátěrová hmota byla ...
  • Kataforetické lakování vysokopevnostních šroubů hromadným způsobem 

   Author: Václav Veverka; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Matuška Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Cílem bakalářské práce je výběr vhodných parametrů kataforetického procesu při hromadném povlakování vysokopevnostních šroubů, zvolení vhodných předúprav povrchu pod kataforetické lakování (KTL) a poté ověření korozní ...
  • Kompozitní povlak ZnNi 

   Author: Kšiňanová Sofia; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Pazderová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou povrchových úprav galvanickým kompozitním pokovením. Zaměřuje se na vývoj nového kompozitního povlaku se slitinovou matricí a na jeho funkční vlastnosti. Teoretická část je ...
  • Konstrukce ohýbacího nástroje pro díly 'chytré zárubně' 

   Author: Jan Petr; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Novák Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Teoretická část této práce se zabývá technologií plošného tváření se zaměřením na ohýbání a hluboké tažení. Praktická část se věnuje návrhu ohybového nástroje pro díly 'chytré zárubně' pro firmu Kerval a.s. s cílem vytvořit ...
  • Konstrukce střižného nástroje pro díly 'chytré zárubně' 

   Author: Lukáš Kostrunek; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem práce je provedení konstrukčního řešení nástroje pro vybrané díly. V teoretické části se zabývám problematikou stříhání materiálu, pravidly pro návrh polotovaru a nástřihových plánů. Zvoleným dílem je sestava 2 ...
  • Konstrukční řešení přípravku pro zkoušky ocelových dveřních zárubní 

   Author: Filip Kettner; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Bakalářská práce pojednává o konstrukci a o mechanickém namáhání zkušebního přípravku, který slouží pro montáž svařovaných ocelových dveřní zárubní. Smyslem tohoto řešení je minimalizace nákladů na přepravu (více převezených ...
  • Kontinuální měření vnitřního napětí v galvanotechnice 

   Author: Svoboda Martin; Supervisor: Pakosta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kontrola laserových svarových spojů pomocí softwaru Weldwatcher 

   Author: Harantová Alena; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Vondrouš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Obsah této bakalářské práce popisuje problematiku laserového svařování, kontrolu laserových svarů a nedestruktivní kontrolu softwarem Weld watcher. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části ...
  • Korozní odolnost korozivzdorných ocelí pro potravinářský průmysl 

   Author: Zajíc Milan; Supervisor: Červený Jaroslav; Opponent: Brenner Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá druhy korozních dějů, korozivzdornými materiály v potravinářském průmyslu a důvody korozního napadení v kyselých roztocích. Experimentální část je věnována korozní zkoušce vybraných druhů ...
  • Korozní odolnost moderních předúprav povrchu zinkového povlaku v závislosti na přilnavost organických povlaků 

   Author: Sedláčková Eva Michelle; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Benešová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   První část této bakalářské práce se věnuje problematice duplexních povlaků, včetně jejich předúprav povrchu, druhům zinkování a aplikaci organických povlaků, dále popisuje vlastnosti těchto systémů a jejich vliv na kvalitu ...