Now showing items 51-70 of 235

  • Laboratorní zařízení pro žárové pokovení 

   Author: Krejčík Ondřej; Supervisor: Kreibich Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Laserové svařování otěruvzdorných ocelových plechů 

   Author: Šoukal Robin; Supervisor: Kolařík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Likvidace odpadních vod z průmyslových procesů 

   Author: Skupník Jan; Supervisor: Červený Jaroslav; Opponent: Banýrová Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Bakalářská práce popisuje druhy odpadních vod se zaměřením na vody z elektrochemických pokovovacích procesů. V práci jsou uvedeny způsoby čištění a je věnována pozornost moderním progresivním metodám. V praktické části ...
  • Materiály a povrchové úpravy aplikované v leteckém průmyslu a jejich korozní odolnost 

   Author: Danis Bikmeev; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Balcárek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá materiály a povrchovými úpravami používanými v leteckém průmyslu. Zabývá se korozní odolností hliníkových a hořčíkových slitin. Dále řeší problematiku korozní odolnosti povrchových úprav používaných v ...
  • Materiály s mezí kluzu nad 500 MPa určené pro tváření 

   Author: Hejnic Josef; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Kubelka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce pojednává o problematice materiálů s mezí kluzu vyšší než 500 MPa určených pro tváření. Snaha o snížení hmotnosti dílu při zachování užitných vlastností vede k rostoucímu zájmu o materiály s vysokou mezí ...
  • Materiály vhodné pro anodickou oxidaci Al 

   Author: Airapetian Levon; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Holeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Bakalářská práce se zaměřuje na anodickou oxidaci hliníku a jeho slitin. Jako experimentální materiály byly použity hliníkové materiály různych tříd, vyrobené tvářením. Práce obsahuje údaje o chemickém složení jednotlivých ...
  • Metalografická analýza svarových spojů turbodmychadel z niklových slitin 

   Author: Staňková Petra; Supervisor: Kramár Tomáš; Opponent: Kolaříková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Práce je zaměřena na metalografickou analýzu svarových spojů dvou různých turbín turbodmýchadel, vzniklých svařováním elektronovým paprskem. Lopatky první turbíny jsou vyrobeny z niklové super slitiny Inconel 713C a stopka ...
  • Metody výroby lopatek vodní turbíny 

   Author: Belobrad Jan; Supervisor: Chrášťanský Lukáš; Opponent: Kubelka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výroby lopatek vodní turbíny. Předmětem práce je vytvoření souhrnu možných metod výroby lopatek a na základě určitých kritérií vybrat nejvhodnější metody. Teoretická část ...
  • Měření emisí prachových částic při svařování elektrickým obloukem dle platných norem 

   Author: Vítek Tomáš; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Vojtíšek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem svářečských dýmů, které vznikají při obloukovém svařování. Obsah práce je rozdělen do dvou částí. Teoretická část se zabývá emisemi částic, podrobným postupem pro měření osobní ...
  • Měření teplotních cyklů při svařování 

   Author: Radvan Lukáš; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Kolařík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku měření teplotních cyklů při svařování. V práci jsou popsány teplotní cykly, metody měření teplot při svařování a metoda svařování MAG. Dále je zde popsán experiment, pomocí ...
  • Měření závislosti emisivity na polotovarech za vysokých teplot 

   Author: Crkal Martin; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Svoboda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem teplotní závislosti koeficientu emisivity při bezkontaktním měření. V úvodu práce jsou velmi stručně popsány fyzikální zákony, na jejichž principu bezkontaktní měření teploty funguje. ...
  • Mobilní zařízení pro nanášení práškových plastů 

   Author: Zeman Václav; Supervisor: Kreibich Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Moderní materiály v automobilovém průmyslu a jejich vlastnosti z hlediska tváření 

   Author: Havelka Jan; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce poskytuje náhled do problematiky materiálů užívaných v automobilovém průmyslu a důvodů jejich dalšího vývoje z hlediska redukce hmotnosti. Snaha snížit celkovou hmotnost automobilů vede k rostoucí poptávce ...
  • Moderní trendy a vývojové směry v oblasti anodické oxidace a jejich užití v leteckém průmyslu 

   Author: Lucie Hudíková; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Zumr Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice anodické oxidace, jejím využití v letectví a hledání nových metod pro anodickou oxidaci. V experimentální části se tato práce zabývá adhezními zkouškami na hliníkových vzorcích. ...
  • Moderní trendy materiálů pro střižné nástroje 

   Author: Jiří Dvořáček; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Horník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá volbou vhodného materiálu pro extrémně namáhané střižné nástroje, pracující za studena. Teoretická část popisuje značení, výrobu a tepelné zpracování těchto materiálů. Experimentální část ...
  • Nanomateriály v galvanotechnice 

   Author: Chvojka Martin; Supervisor: Kudláček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Navařování 3D struktur metodou WAAM 

   Author: Borodin Evgenij; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Borodin Evgenij: Navařování 3D struktur metodou WAAM Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia ukazuje možnosti 3D navařování pro robotizované svařování. Hlavní část práce se věnuje rozboru metody svařování ...
  • Navařování otěruvzdorných materiálů 

   Author: Hoffmann Martin; Supervisor: Suchánek Jan; Opponent: Kuklík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Procesy opotřebení zahrnují široké spektrum případů snižování funkčnosti a spolehlivosti kovových i nekovových materiálů. Jejich studiu je věnována velká pozornost. Abrazivní opotřebení je jedním z nejvíce zkoumaných druhů ...
  • NAVAŘOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ PLAZMATEM 

   Author: Boxanová Monika; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou rychlořezných ocelí z hlediska navařování plazmatem. V teoretické části je proveden rozbor technologie navařování a rychlořezných ocelí. Experimentální část se zabývá určením ...
  • Náhrada dekorativního chromu 

   Author: Jan Lancinger; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Schiller Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na dekorativní chromování a jeho budoucí nahrazení. V teoretické části této práce je vysvětlena technologie dekorativního chromování a technologie Chromepaint. Jsou v ní rozebrány ...