Now showing items 102-121 of 235

  • Plazmové navařování wolframu na kovovou podložku 

   Author: Karolína Výletová; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Matějíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Práce se zaměřuje na problematiku nanášení wolframu, jako perspektivního materiálu na první stěnu fúzního reaktoru typu tokamak na vysoce tepelně vodivý měděný základní materiál. Teoretická část je věnována přiblížení ...
  • Plazmové svařování korozivzdorných ocelových plechů malých tlouštěk 

   Author: Langer Tomáš; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Vondrouš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Bakalářská práce zpracovává problematiku plazmového svařování a svařitelnost korozivzdorných ocelí. Cílem této práce je teoretický popis technologie svařování plazmatem, společně s dalšími souvisejícími principy. Experimentální ...
  • Plazmové zpracování povrchu wolframu - ohřev, natavení 

   Author: Sára Přádková; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Matějíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na plazmové přetavení plazmového nástřiku wolframu, jako perspektivního materiálu pro první stěnu fúzních reaktorů typu tokamak. V rešeršní části práce je stručně shrnut princip termonukleární ...
  • Pokovení a renovace v extrémních podmínkách 

   Author: Martin Lamač; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Franče Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána problematika galvanotechniky a konkrétně galvanického tampónového pokovení. Dále jsou rozebrány vlivy elektrických zdrojů na ...
  • Popisování korozivzdorných ocelí laserem 

   Author: Vazač Jan; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Mlích Andrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-05)
   Práce je zaměřena na popisování korozivzdorných ocelí pomocí laserového svazku a využití této technologie pro barevné grafické motivy. V teoretické části se zabývá vývojem a historií laserů, jejich rozdělením a bezpečností ...
  • Porovnání doby zasychání nátěrových hmot 

   Author: Natálie Dolanová; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Vavřík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor obecných znalostí o nátěrových hmotách a informací spojených s touto problematikou. V praktické části jsou na vybraných nátěrových hmotách provedeny zkoušky zasychání a přilnavosti, ...
  • Porovnání MIG pájení a MAG svařování při spojování pozinkovaných plechů v automobilovém průmyslu 

   Author: Mikula Martin; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Sahul Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   Cieľom tejto bakalárskej práce bolo oboznámiť o tom, aké problémy nastávajú pri MAG zváraní a MIG spájkovaní pozinkovaných plechov v automobilovom priemysle. Bolo nevyhnutné popísať a navzájom porovnať tieto dve metódy, ...
  • Porovnání ochranných plynů při TIG svařování 

   Author: Syrový Petr; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Bakalářská práce se zabývá oblastí TIG svařování korozivzdorných ocelí, konkrétně ochrannými plyny. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části seznamuje s korozivzdornými ocelemi, principy TIG svařování, ...
  • Porovnání procesů plazmového řezání 

   Author: Jan Horáček; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kovanda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou plazmového řezání. V práci je dále popsána historie, princip plazmového řezání, sestavení hořáků, další metody řezání a technické plyny. Experimentální část se zabývá porovnáním ...
  • Porovnání stávajících a nových metod chemických předúprav povrchů pozinkovaných součástí a volba optimální předúpravy povrchu před aplikací organických povlaků. 

   Author: Natálie Martínková; Supervisor: Svoboda Jakub; Opponent: Strzyž Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním stávajících a nových metod předúprav pozinkovaných materiálů před aplikací organických povlaků. Primárně je tato bakalářská práce zaměřena na porovnání přilnavosti nátěrových hmot ...
  • Porovnání účinnosti odmašťovacích prostředků 

   Author: Kopřiva Andreas; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá sledováním a porovnáním účinnosti vybraných odmašťovacích prostředků. Bakalářská práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na základní informace o procesu ...
  • Porovnání vhodnosti systému Crepex v protikorozních nátěrových systémech 

   Author: Anna Hanušová; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Fótyiová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   V chemickém průmyslu se po celém světě již několik let vyrábí nesčetné množství nátěrových hmot. Cílem nátěrových hmot je zlepšit konkrétní vlastnosti materiálu při interakci s okolím. V současné době pokrok v oblasti ...
  • Porovnání vlastností oceli S355J2 a S355NL po svařování 

   Author: Jiří Chábera; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kolaříková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání vlastností ocelí S355J2+AR a S355NL vhodných pro svařování. V práci je popsána problematika svařitelnosti jemnozrnných a uhlíkových ocelí, a jejich značení a dělení dle evropských ...
  • Porovnání vlastností ocelových tyčí S355J2 a S355NL po svařování 

   Author: Martin Hnilica; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Ježek Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním vlastností konstrukčních ocelí S355J2 a S355NL po svařování. V práci jsou popsány vybrané stavy ocelí a jejich značení, problematika svařitelnosti a metody kontroly a zkoušení svarových ...
  • Porovnání vybraných materiálů při operacích hlubokého tažení 

   Author: Hartych Tomáš; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Tatíčková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Tato bakalářská práce porovnává vybrané materiály z hlediska použití pro hluboké tažení povrchových dílů karoserie automobilů. Teoretická část pojednává o problematice tváření, druzích materiálů používaných pro stavbu ...
  • Posouzení příčin praskání funkčních částí střižného nástroje 

   Author: Hák Ondřej; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Valeš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou životnosti funkčních částí střižného nástroje. Teoretická část je zaměřena na principy plošného tváření a konstrukci střižného nástroje. Cílem praktické části je vyhodnotit ...
  • Použití aditivních technologií při výrobě dílů pro energetiku 

   Author: Schastlivtseva Elizaveta; Supervisor: Bryksí Stunová Barbora; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   V první teoretické části bakalářské práce jsou popsány obecné základy a principy metod aditivní výroby z kovů. Dále následuje rešeršní část, která je věnovaná realizovaným projektům aditivních technologií v energetice. ...
  • Povlaky z termoplastických práškových hmot 

   Author: Tomáš Padevět; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Hylák Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce je zaměřena na povlaky z termoplastických hmot, rozdělování termoplastů do skupin, popisování jednotlivých plastů a na představení vlastností, které mají oproti jiným plastům. Dalším tématem je samotná aplikace ...
  • Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu 

   Author: Šilinger Martin; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Bakalářská práce se zabývá popisem technologie povrchových úprav, a to hlavně popisem technologického postupu povrchové úpravy karosérií automobilů. Popsány jsou jednotlivé složky protikorozní ochrany karosérií (předúpravy, ...
  • Povrchové úpravy z pohledu průmyslového designu 

   Author: Tomáš Martoch; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Hazdra Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato bakalářská práce pojednává o průmyslovém designu, jeho historii a důležitosti pro společnost. O smaltování i uměleckém smaltu, dnes již méně známé povrchové úpravě, kterou využívají umělci, řemeslníci i designéři. V ...