Now showing items 14-33 of 235

  • Bezkontaktní vyhledávání daktyloskopických stop 

   Author: David Albrecht; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Bakalářská práce má za cíl vysvětlení základů daktyloskopie, principy zjišťování daktyloskopických stop a zajišťování zejména stop latentních. Teoretická část práce vysvětluje pojmy a základy daktyloskopie. Věnuje se ...
  • Chemické předúpravy povrchu pro zvýšení přilnavosti a korozní odolnosti organických povlaků 

   Author: David Čepek; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Szelag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   V teoretické části bakalářské práce se pojednává všeobecně o problematice koroze, předúprav povrchu, chemických předúprav povrchu žárově pozinkovaného povrchu a vlivu moderních konverzních vrstev na přilnavost organických ...
  • Chování výšepevných materiálů s ohledem na rychlost deformace 

   Author: Jiří Martínek; Supervisor: Novák Vít; Opponent: Sagner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Bakalářská práce se v teoretické části zabývá tvářením a s ním související rychlostí deformace. Dále je zde popisován princip digitální korelace obrazu. Tuto problematiku je třeba znát pro vyhodnocení experimentu, jehož ...
  • Čištění a úprava povrchů vyrobených 3D tiskem 

   Author: Vávra Zbyněk; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním povrchů součástí vyrobených 3D tiskem a to zejména součástí tištěných z korozivzdorné oceli 316L. Udává představu o strukturách a drsnostech povrchů po různých dokončovacích ...
  • Čištění vnitřních povrchů 

   Author: Jakub Skřivánek; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Franče Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá čištěním vnitřních povrchů energetických zařízení. Teoretická část popisuje základní rozdělení metod čištění energetických zařízení, ekologickou likvidaci odpadů z čištění a kontrolu kvality ...
  • Čištění vnitřních povrchů teplosměnných systémů 

   Author: Kuběnka Michal; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Agartanov Vladimir
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   První část bakalářské práce se zaměřuje na možnosti čištění vnitřních povrchů teplosměnných zařízení, jejich prostup tepla a porovnání různých teplosměnných kapalin. V druhé části se popisuje experiment, který zjišťoval ...
  • Detekce čistoty povrchu 

   Author: Jakubec Adam; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Pacák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Detekce mastných nečistot na povrchu plastů 

   Author: Avagjan Hrant; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou polymerních materiálů - plastů a možností detekce nečistot na jejich površích. V práci je zdůrazněno, z jakého důvodu je snaha nahrazení klasických materiálů (ocel, hliník) plasty. ...
  • Diagnostika vad materiálů vodních turbin a jejich oprava 

   Author: Martin Dolanský; Supervisor: Suchánek Jan; Opponent: Pešek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá diagnostikou vad materiálů vodních turbín a jejich opravou. Téma bylo zvoleno z důvodu mého zájmu o tuto technickou problematiku, jelikož je součástí náplně mého zaměstnání. Práce je rozdělena ...
  • Difuzní zinkování 

   Author: Cimr Aleš; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Kuklík Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce je zaměřena na technologii difuzního zinkování. V první části je tato technologie a s ní související problematika difuze analyzována. Práce dále popisuje všeobecnou problematiku koroze, možnosti ochrany a ...
  • Dočasná protikorozní ochrana nátěrovými hmotami 

   Author: Slovinec Miroslav; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Valeš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Tato práce se zabývá porovnáním různých nátěrů pro dočasnou korozní ochranu na základě jejich funkčních vlastností, mechanických vlastností a náročnosti jejich odstranění. Na nátěrech od několika výrobců byly provedeny ...
  • Dokončování a kvalita povrchu FDM tištěných dílů 

   Author: Aneta Kirschová; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Heczko Nikodem
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na vizuální porovnání kvality povrchu tištěných modelů na základě různých parametrů. V teoretické části se věnuje 3D tisku a jeho technologickým možnostem. Dále technologiím dokončování ...
  • Eliminace problémů při ohýbání a ohraňování 

   Author: Jan Hospodka; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Körber Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Bakalářská práce se zabývá technologií tváření, především pak technologií ohýbání. Vznikla ve spolupráci s firmou DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. za účelem eliminace problémů při ohraňování. V práci je vysvětlen dosavadní ...
  • Emise při svařování elektrickým obloukem 

   Author: Sýkora Lukáš; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Szabová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-20)
   Tato práce pojednává o bezpečnosti práce a možnosti rizik při technologii svařování. Zaměření je na metodu svařování elektrickým obloukem, jelikož tato metoda je využívána nejvíce a produkuje mnoho škodlivých emisí. Práce ...
  • Energie v povrchových úpravách 

   Author: Vítek Tomáš; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou zvyšujících se cen za energii a snižovaní zásob neobnovitelných zdrojů. Tato práce obsahuje využití obnovitelných zdrojů namísto neobnovitelných zdrojů. Dále obsahuje specifické ...
  • Experimentální elektrolyzér 

   Author: Suchý Čestmír; Supervisor: Drašnar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Experimentální ověření ultrazvukových systémů pro nedestruktivní zkoušení 

   Author: Huu Petr Pham; Supervisor: Suchánek Jan; Opponent: Jandura Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním defektoskopických metod vhodných pro zkoušení kompozitních materiálů. V rešeršní části jsou popsány kompozitní materiály s polymerní matricí, vady vznikající při výrobě a provozu ...
  • Faktory ovlivňující kvalitu tlakově litých odlitků 

   Author: Tomáš Sopr; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Rulcová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií vysokotlakého lití odlitků ze slitin hliníku a optimalizací licích parametrů a geometrií, které ovlivňují výslednou kvalitu dílů. Teoretická část popisuje základní rozdělení metod ...
  • Fyzikální vlastnosti kataforetického povlaku 

   Author: Jan Barborka; Supervisor: Hylák Kamil; Opponent: Matuška Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá kataforetickým lakováním, jeho principem, využitím a technologiemi s ním úzce souvisejícími, jako je například fosfátování. Navazuje na práci, jež se zabývala hromadným kataforetickým ...
  • Hodnocení jakosti odporových bodových svarových spojů pomocí termografie 

   Author: Mach Pavel; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Bakalářská práce se věnuje hodnocení kvality odporových bodových svarových spojů pomocí termografického měření a porovnává ho s konvenčními způsoby kontroly. Práce je rozdělena do dvou částí. První část (teoretická) obsahuje ...