Now showing items 148-167 of 235

  • Senzory v robotizovaném svařování 

   Author: Jan Kroupa; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Pantůček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Hlavním tématem bakalářské práce jsou druhy senzorických systémů a jejich principy a využití při robotizovaném svařování. Jsou zde uvedeny typy robotů a metody svařování vhodné pro robotizaci. Praktická část se zaměřuje ...
  • Simulace vstřikovaných dílů 

   Author: Flek Jan; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Gabriel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   V rámci této bakalářské práce byla formou rešerše zpracována problematika numerické simulace vstřikování polymerních dílů. V úvodu práce je nastíněna základní teorie reologie materiálů, ze které následně vycházejí simulační ...
  • Slévárenské pěny 

   Author: Jan Voneš; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou slévárenských pěn. Rešeršní část se zaměřuje na popis vlastností kovových pěnových materiálů, popis výroby tohoto materiálu a možnosti jeho využití. V praktické části je provedeno ...
  • Snižování třecích ztrát ve strojírenství 

   Author: Miroslav Bláha; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Chvojka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi snižování tření ve strojírenství. První část shrnuje teoretické poznatky týkající se tření. V jejím rámci jsou popsány jednotlivé druhy tření a faktory, které je ovlivňují. Dále ...
  • Snížení výskytu slévárenských vad na hlavové přírubě bloku motoru 

   Author: Vaňková Barbora; Supervisor: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Spojování nitinolu s korozivzdornou ocelí u medicínských katetrů. 

   Author: Tauer Jan; Supervisor: Kramár Tomáš; Opponent: Vondrouš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá experimentálním spojením nitinolu s korozivzdornou ocelí svazkem urychlených elektronů. Obsahuje rešerši EBW technologie, korozivzdorné oceli, niklu, titanu a jejich slitině zvané nitinol. V ...
  • Srovnání vybraných vlastností ocelí vyrobených technologií MIM a jinými technologiemi s ohledem na tepelné zpracování a strukturu 

   Author: Václav Lípa; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Kašík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Cílem bakalářské práce je charakterizovat technologii injekčního vstřikování kovů (MIM). Popis technologie zahrnuje používané materiály, přípravu kovového prášku, typy pojiva, používané stroje a zařízení, proces odstraňování ...
  • Stanovení korozní agresivity v okolí dálničních mostů 

   Author: Jonáš Hajný; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Svoboda Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Teoretická část této bakalářské práce přibližuje problematiku koroze, korozní agresivity atmosfér a jejího stanovení. Popisuje základní typy protikorozní ochrany a uvádí obecné zásady pro navrhování konstrukce. Dále se ...
  • Stanovení pevnosti různých typů plastů pomocí vstřikovaných těles. 

   Author: Minařík Tomáš; Supervisor: Krebs Stefan; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá vstřikováním zkušebních těles ze 3 různých materiálů. Je zde popsán proces vstřikovaných zkušebních těles a určení mechanických vlastností vstřikovaných těles pomocí zkoušky tahem. Práce ...
  • Stanovení podmínek pro šetrné sweepování 

   Author: Hylák Kamil; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Němec Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   První část bakalářské práce je zaměřena na problematiku lehkého tryskání povrchu a hlavní využití této technologie. Obsahuje základní podmínky lehkého tryskání a obecné informace o abrazivních prostředcích. Druhá část se ...
  • Stanovení závislosti emisivity na úhlu měření pro různé teploty povrchu materiálů 

   Author: Tomáš Němec; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Sova Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Bakalářská práce se zabývá relacemi mezi emisivitou a úhlem natočení termokamery vzhledem k normále povrchu měřeného objektu. V teoretické části je stručně popsána problematika bezdotykového měření teploty, včetně základních ...
  • Svařování a jeho modelování v simulačním softwaru 

   Author: Langr Marek; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Veverka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Tématem, kterým se zabývá tato bakalářská práce, je simulace svařování a její přesnosti. Obsah práce je složen z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá fyzikálními jevy při svařování a také je zde podrobně ...
  • Svařování austenitických ocelí plazmatem 

   Author: Štěpán Krise; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Kovanda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce zpracovává problematiku plazmového svařování korozivzdorných austenitických ocelí. Cílem této práce je teoretický popis metod svařování s vysokou hustotou energie se zaměřením na plazmové svařování metodou ...
  • Svařování hliníkových slitin metodou MIG-AC 

   Author: Kryštof Urban; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Gurčík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Teoretická část bakalářské práce pojednává o problematice svařování hliníkových slitin, jejich svařitelnosti, mechanických vlastnostech a metodách svařování. Konkrétním zaměřením práce je svařování hliníkových slitin metodou ...
  • Svařování hliníkových slitin metodou MIG-AC 

   Author: Adam Novotný; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kovanda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá svařováním hliníkových slitin metodou MIG AC a porovnáním této metody s metodou MIG DC+. Teoretická část obecně popisuje problematiku svařování slitin hliníku, shrnuje normalizované značení ...
  • Svařování hliníkových slitin metodou TIG 

   Author: Hartman Petr; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním rozdílů tvrdosti svarových spojů v závislosti na použitém přídavném materiálu. Pro nás experiment byly koutovým svarem spojeny dvě desky základního materiálu ze slitiny hliníku EN ...
  • Svařování otěruvzdorné oceli Hardox 

   Author: Sedláček Alexander; Supervisor: Suchánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Svařování otěruvzorných ocelí plněnou elektrodou 

   Author: Mládek Miroslav; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Holub Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na svařování otěruvzdorného materiálu Hardox 450 metodou FCAW, konkrétně pak na volbu přídavného materiálu, technologických podmínek a jejich vliv na výsledné mechanické vlastnosti svaru. ...
  • Svařování termočlánků mikroplazmou 

   Author: Bittner Jaromír; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Vondrouš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
   termočlánků používaných při svařování a tepelném zpracování. Následuje teorie svařování
  • Svařování titanu metodou TIG 

   Author: Matzke Martin; Supervisor: Kolařík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)