Now showing items 1-20 of 244

   Subject
   3D print,methods of 3D printing,DMLS,mechanical properties of sample3D print,mechanical properties of samples [1]
   3D printing optimization of the model 3D printing technology [1]
   3D printing, sand mould, casting, prototyping [1]
   3D printing, sintering, laser sintering, roughness, porosity [1]
   3D printing,additive technology,additive process,postprocessing,Industry 4.0,smart factory,application of additive technology,metal powder,powder recycling [1]
   3D printing,additive technology,turboexpander,surface finishing [1]
   3D printing,supports,3D model,CAD,reprap [1]
   3D technologie,drsnost povrchu,dokončovací operace [1]
   3D technology,surface roughness,finishing process [1]
   3D tisk optimalizace modelu technologie 3D tisku [1]
   3D tisk, pískové formy, slévárenství, prototypová výroba [1]
   3D tisk, sintrování, laserové spékání, drsnost, pórovitost [1]
   3D tisk,aditivní technologie,aditivní proces,postprocessing,Průmysl 4.0,chytrá továrna,aplikace aditivních technologií,kovový prášek,recyklace prášku [1]
   3D tisk,aditivní technologie,turboexpandér,povrchové úpravy [1]
   3D tisk,metody 3D tisku,DMLS,mechanické vlastnosti díl3D tisk,mechanické vlastnosti dílů [1]
   3D tisk,podpory,3D model,CAD,RepRap [1]
   Additive manufacturing,electric arc,clad bead,current,voltage,heat,stability of geometry [1]
   Aditivní výroba,elektrický oblouk,návarová housenka,proud,napětí,teplo,stabilita geometrie [1]
   advanced high strength steels,weight reduction,heat treatment,formability,automotive industry [1]
   aluminum alloys [1]