• Alternativní možnosti využití svařování a tepelného dělení pro umělecké účely 

   Autor: Šromová Simona; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza defektů 3D tištěného kovového produktu 

   Autor: Bürgerová Karla; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-09)
   Předmětem této bakalářské práce je analyzovat 3D defekty tištěného kovu a vyhodnotit kovové díly povrchy dílů i jejich vnitřní stavbu. Použité díly pochází z firmy Robert Bosch České Budějovice na stroji M1 cusing. Práce ...
  • Analýza chladnutí voskových modelů 

   Autor: Brathová Michaela; Vedoucí práce: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza defektů odlitků z LKG 

   Autor: Beneš Vojtěch; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-05)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vad u tří typových odlitků dodaných od firmy Seco Group a.s. Úvodem se práce zabývá litinami, jejich rozdělením, obecným popisem a strukturou. Dále se práce detailněji věnuje litině ...
  • Analýza vad při výrobě pojistných kroužků 

   Autor: Ečerová Pavlína; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Tato práce vznikla ve spolupráci s firmou Rotor Clip s.r.o., a proto všechny postupy a další věci jsou popsány tak, jak je tomu právě v této společnosti. V práci jsou popsány jednotlivé vady při výrobě pojistných kroužků ...
  • Anodická oxidace hliníkových slitin v leteckém průmyslu 

   Autor: Wasserbauer Jan; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Holeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Povrchová ochrana dílů v leteckém průmyslu je nedílnou součástí téměř každého dílu, který je montován na letoun. Jako jedna z mnohých povrchových ochran ze slitin hliníku je aplikována anodická oxidace. Tématem této ...
  • Aspekty výroby klínových řemenů 

   Autor: Lojda Jan; Vedoucí práce: Bryksí Stunová Barbora; Oponent práce: Holý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato práce je zaměřena na výrobu klínových řemenů ve firmě Rubena. Úvod přibližuje historii pryže i klínových řemenů. Následně díky spolupráci s firmou Rubena jsou vysvětleny procesy pro výrobu klínových řemenů. To zahrnuje ...
  • Čištění a úprava povrchů vyrobených 3D tiskem 

   Autor: Vávra Zbyněk; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním povrchů součástí vyrobených 3D tiskem a to zejména součástí tištěných z korozivzdorné oceli 316L. Udává představu o strukturách a drsnostech povrchů po různých dokončovacích ...
  • Čištění vnitřních povrchů teplosměnných systémů 

   Autor: Kuběnka Michal; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Agartanov Vladimir
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   První část bakalářské práce se zaměřuje na možnosti čištění vnitřních povrchů teplosměnných zařízení, jejich prostup tepla a porovnání různých teplosměnných kapalin. V druhé části se popisuje experiment, který zjišťoval ...
  • Detekce čistoty povrchu 

   Autor: Jakubec Adam; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Pacák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Detekce mastných nečistot na povrchu plastů 

   Autor: Avagjan Hrant; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou polymerních materiálů - plastů a možností detekce nečistot na jejich površích. V práci je zdůrazněno, z jakého důvodu je snaha nahrazení klasických materiálů (ocel, hliník) plasty. ...
  • Difuzní zinkování 

   Autor: Cimr Aleš; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Kuklík Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce je zaměřena na technologii difuzního zinkování. V první části je tato technologie a s ní související problematika difuze analyzována. Práce dále popisuje všeobecnou problematiku koroze, možnosti ochrany a ...
  • Dočasná protikorozní ochrana nátěrovými hmotami 

   Autor: Slovinec Miroslav; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Valeš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Tato práce se zabývá porovnáním různých nátěrů pro dočasnou korozní ochranu na základě jejich funkčních vlastností, mechanických vlastností a náročnosti jejich odstranění. Na nátěrech od několika výrobců byly provedeny ...
  • Emise při svařování elektrickým obloukem 

   Autor: Sýkora Lukáš; Vedoucí práce: Vondrouš Petr; Oponent práce: Szabová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-20)
   Tato práce pojednává o bezpečnosti práce a možnosti rizik při technologii svařování. Zaměření je na metodu svařování elektrickým obloukem, jelikož tato metoda je využívána nejvíce a produkuje mnoho škodlivých emisí. Práce ...
  • Energie v povrchových úpravách 

   Autor: Vítek Tomáš; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou zvyšujících se cen za energii a snižovaní zásob neobnovitelných zdrojů. Tato práce obsahuje využití obnovitelných zdrojů namísto neobnovitelných zdrojů. Dále obsahuje specifické ...
  • Experimentální elektrolyzér 

   Autor: Suchý Čestmír; Vedoucí práce: Drašnar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hodnocení jakosti odporových bodových svarových spojů pomocí termografie 

   Autor: Mach Pavel; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Bakalářská práce se věnuje hodnocení kvality odporových bodových svarových spojů pomocí termografického měření a porovnává ho s konvenčními způsoby kontroly. Práce je rozdělena do dvou částí. První část (teoretická) obsahuje ...
  • Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku 

   Autor: Leurich Tomáš; Vedoucí práce: Valeš Michal; Oponent práce: Horáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Předmětem bakalářské práce "Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku" je ověření vlivu mechanických vlastností na proces lisování vnitřního dílu předních dveří vozu ŠKODA Octavia III. Teoretická ...
  • Hodnocení zasychání nátěrových hmot 

   Autor: Zasimenko Andrej; Vedoucí práce: Drašnar Petr; Oponent práce: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   Bakalářská práce je zaměřená na popis obecných znalostí nátěrových hmot, dále na principy předúprav povrchů, popis bezpečnosti a hygieny na pracovišti. Nedílnou součásti této bakalářské práce je laboratorní zkouška zasychání ...
  • Interaktivní nátěrové systémy 

   Autor: Heller Jakub; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Matas František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnocení a rozbor interaktivních nátěrových systémů a zhodnocení technologických vlastností teplocitlivého nátěrové hmoty vzhledem k interakci s okolním prostředím. Nátěrová hmota byla ...