Now showing items 232-235 of 235

  • Zařízení pro hromadný způsob kataforetického lakování 

   Author: Marusič Lukáš; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Matuška Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
   Bakalářská práce seznamuje s technologií elektroforetického povlakování, zejména kataforetického lakování známého jako KTL, CED nebo E-coat. V první části se práce zaměřuje na vysvětlení zmiňované technologie, její historii, ...
  • Závislost tvrdosti odlitků z vybraných Al slitin na době stárnutí a tepelném zpracování 

   Author: Kopecký Jakub; Supervisor: Herman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Způsoby stanovení modulu pružnosti v tahu 

   Author: Dvořák Petr; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Pilvousek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce pojednává o problematice způsobů a metod stanovení Youngova modulu pružnosti v tahu. Nejen ve strojírenství je potřeba znát deformační vlastnosti materiálů, a proto je důležité znát vhodné metody k jejich ...
  • Žárové nástřiky ve strojírenství 

   Author: Zahradníček Lukáš; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Sedláček Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Teoretická část této bakalářské práce se zabývá rozborem problematiky žárových nástřiků, kde jsou uceleně popsány vlastnosti žárových nástřiku, jejich princip a struktura. Dále se práce věnuje porovnání vybraných metod ...