Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 107

  • Technologie odlitků smykadel pro obráběcí stroje z litiny s kuličkovým grafitem 

   Autor: Bredl Jan; Vedoucí práce: Němec Milan; Oponent práce: Štourač František Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá technologií odlitků smykadel pro obráběcí stroje z litiny s kuličkovým grafitem, konkrétně úpravou stávající technologie na odlitku smykadlo WHR 13 (Q). Cílem práce je upravit původní technologii ...
  • Anodická oxidace hliníkových slitin v leteckém průmyslu 

   Autor: Wasserbauer Jan; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Holeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Povrchová ochrana dílů v leteckém průmyslu je nedílnou součástí téměř každého dílu, který je montován na letoun. Jako jedna z mnohých povrchových ochran ze slitin hliníku je aplikována anodická oxidace. Tématem této ...
  • Návrh postupu svařování součásti závodního automobilu za účelem minimální deformace 

   Autor: Hloušek Jan; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na deformace při svařování a opatření, která vedou k jejich snížení. V teoretické části je popsán vznik deformací a rozbor opatření vedoucí k minimalizaci těchto vad. Praktická část práce ...
  • Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu 

   Autor: Šilinger Martin; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Bakalářská práce se zabývá popisem technologie povrchových úprav, a to hlavně popisem technologického postupu povrchové úpravy karosérií automobilů. Popsány jsou jednotlivé složky protikorozní ochrany karosérií (předúpravy, ...
  • Vliv tryskání na korozní odolnost oceli 

   Autor: Rauch Martin; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. Teoretická část práce pojednává o charakteristice technologie tryskání a jeho rozdělení. Dále se práce zabývá volbou a rozdělením tryskacích prostředků ...
  • Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku 

   Autor: Leurich Tomáš; Vedoucí práce: Valeš Michal; Oponent práce: Horáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Předmětem bakalářské práce "Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku" je ověření vlivu mechanických vlastností na proces lisování vnitřního dílu předních dveří vozu ŠKODA Octavia III. Teoretická ...
  • Difuzní zinkování 

   Autor: Cimr Aleš; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Kuklík Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce je zaměřena na technologii difuzního zinkování. V první části je tato technologie a s ní související problematika difuze analyzována. Práce dále popisuje všeobecnou problematiku koroze, možnosti ochrany a ...
  • Čištění vnitřních povrchů teplosměnných systémů 

   Autor: Kuběnka Michal; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Agartanov Vladimir
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   První část bakalářské práce se zaměřuje na možnosti čištění vnitřních povrchů teplosměnných zařízení, jejich prostup tepla a porovnání různých teplosměnných kapalin. V druhé části se popisuje experiment, který zjišťoval ...
  • Vliv technologických parametrů na strukturu a vlastnosti návarů 

   Autor: Křížek Jakub; Vedoucí práce: Rohan Pavel; Oponent práce: Kovanda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-04)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou navařování kobaltové slitiny typu Stellite 6 plazmatem. V teoretické části je proveden rozbor technologie navařování. Experimentální část se zabývá určením účinnosti výsledných ...
  • Plazmové svařování korozivzdorných ocelových plechů malých tlouštěk 

   Autor: Langer Tomáš; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Vondrouš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Bakalářská práce zpracovává problematiku plazmového svařování a svařitelnost korozivzdorných ocelí. Cílem této práce je teoretický popis technologie svařování plazmatem, společně s dalšími souvisejícími principy. Experimentální ...
  • Problematika technologičnosti konstrukce 3D tisku metodou FDM 

   Autor: Matoušek Michal; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Česal Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-07)
   Bakalářská práce se zabývá stavbou konstrukce 3D tištěných předmětů z plastů, zejména návrhem konstrukcí tak, aby došlo k jejich optimálnímu a bezchybnému vytištění. V teoretické části jsou popsány jednotlivé technologie ...
  • Navařování otěruvzdorných materiálů 

   Autor: Hoffmann Martin; Vedoucí práce: Suchánek Jan; Oponent práce: Kuklík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Procesy opotřebení zahrnují široké spektrum případů snižování funkčnosti a spolehlivosti kovových i nekovových materiálů. Jejich studiu je věnována velká pozornost. Abrazivní opotřebení je jedním z nejvíce zkoumaných druhů ...
  • Svařování a jeho modelování v simulačním softwaru 

   Autor: Langr Marek; Vedoucí práce: Vondrouš Petr; Oponent práce: Veverka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Tématem, kterým se zabývá tato bakalářská práce, je simulace svařování a její přesnosti. Obsah práce je složen z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá fyzikálními jevy při svařování a také je zde podrobně ...
  • Vliv vybraných předúprav čištění povrchu na jeho vlastnosti 

   Autor: Vašínová Lucie; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Sedláček Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce vystihuje různé technologie předúprav povrchu materiálu. Práce obsahuje dvě části, a to teoretickou část a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na předúpravy povrchu a skládá se z technologie ...
  • Racionalizace technologie výroby ocelového odlitku čerpadla 

   Autor: Kabilka David; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Sýkora Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Tato práce se zabývá problematikou vad, které se vyskytují u ocelových odlitků. Začátek práce popisuje vývoj klasifikace vad odlitků, dále definuje klasifikaci vad odlitků a jejich dělení. V praktické části se zabývá ...
  • Kontrola laserových svarových spojů pomocí softwaru Weldwatcher 

   Autor: Harantová Alena; Vedoucí práce: Kolaříková Marie; Oponent práce: Vondrouš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Obsah této bakalářské práce popisuje problematiku laserového svařování, kontrolu laserových svarů a nedestruktivní kontrolu softwarem Weld watcher. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části ...
  • Zařízení pro hromadný způsob kataforetického lakování 

   Autor: Marusič Lukáš; Vedoucí práce: Drašnar Petr; Oponent práce: Matuška Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
   Bakalářská práce seznamuje s technologií elektroforetického povlakování, zejména kataforetického lakování známého jako KTL, CED nebo E-coat. V první části se práce zaměřuje na vysvětlení zmiňované technologie, její historii, ...
  • Porovnání vybraných materiálů při operacích hlubokého tažení 

   Autor: Hartych Tomáš; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Tatíčková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Tato bakalářská práce porovnává vybrané materiály z hlediska použití pro hluboké tažení povrchových dílů karoserie automobilů. Teoretická část pojednává o problematice tváření, druzích materiálů používaných pro stavbu ...
  • Normalizované zkoušky pájených spojů 

   Autor: Kubát Martin; Vedoucí práce: Vondrouš Petr; Oponent práce: Chábera Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
   Tématem, kterým se zabývá tato bakalářská práce, jsou normalizované zkoušky pájených spojů. Obsah práce je složen z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů tvrdého a měkkého ...
  • Analýza vad při výrobě pojistných kroužků 

   Autor: Ečerová Pavlína; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Tato práce vznikla ve spolupráci s firmou Rotor Clip s.r.o., a proto všechny postupy a další věci jsou popsány tak, jak je tomu právě v této společnosti. V práci jsou popsány jednotlivé vady při výrobě pojistných kroužků ...