Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 72

  • Čištění a úprava povrchů vyrobených 3D tiskem 

   Autor: Vávra Zbyněk; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním povrchů součástí vyrobených 3D tiskem a to zejména součástí tištěných z korozivzdorné oceli 316L. Udává představu o strukturách a drsnostech povrchů po různých dokončovacích ...
  • NAVAŘOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ PLAZMATEM 

   Autor: Boxanová Monika; Vedoucí práce: Rohan Pavel; Oponent práce: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou rychlořezných ocelí z hlediska navařování plazmatem. V teoretické části je proveden rozbor technologie navařování a rychlořezných ocelí. Experimentální část se zabývá určením ...
  • Využití odlitků v biomedicínském inženýrství 

   Autor: Vostatek Jakub; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   V rámci této bakalářské práce byla formou literární rešerše zpracována problematika využití odlitků v biomedicínském inženýrství. V úvodu práce je velmi stručně popsáno lidské tělo a technologie odlévání v obecném podání. ...
  • Korozní odolnost korozivzdorných ocelí pro potravinářský průmysl 

   Autor: Zajíc Milan; Vedoucí práce: Červený Jaroslav; Oponent práce: Brenner Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá druhy korozních dějů, korozivzdornými materiály v potravinářském průmyslu a důvody korozního napadení v kyselých roztocích. Experimentální část je věnována korozní zkoušce vybraných druhů ...
  • Porovnání MIG pájení a MAG svařování při spojování pozinkovaných plechů v automobilovém průmyslu 

   Autor: Mikula Martin; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Sahul Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   Cieľom tejto bakalárskej práce bolo oboznámiť o tom, aké problémy nastávajú pri MAG zváraní a MIG spájkovaní pozinkovaných plechov v automobilovom priemysle. Bolo nevyhnutné popísať a navzájom porovnať tieto dve metódy, ...
  • Vliv předkovací operace na vlastnosti zápustkového výkovku 

   Autor: Procházka Tom; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Starka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Předmětem bakalářské práce "Vliv předkovací operace na vlastnosti zápustkového výkovku" je v teoretické části rozdělení kování s důrazem na zápustkové kování a rozdělení a popis hliníkových slitin. V praktické části se ...
  • Analýza defektů 3D tištěného kovového produktu 

   Autor: Bürgerová Karla; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-09)
   Předmětem této bakalářské práce je analyzovat 3D defekty tištěného kovu a vyhodnotit kovové díly povrchy dílů i jejich vnitřní stavbu. Použité díly pochází z firmy Robert Bosch České Budějovice na stroji M1 cusing. Práce ...
  • Protikorozní ochrana pro prostředí se zvýšenou korozní agresivitou - offshore 

   Autor: Ferstel Dominik; Vedoucí práce: Drašnar Petr; Oponent práce: Pakosta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Cílem bakalářské práce je teoreticky seznámit s problematikou protikorozní ochrany v pobřežních vodách. V úvodu jsou uvedeny příčiny vzniku koroze a vlivy chemických látek a organismů na působení koroze v různých prostředích. ...
  • Hodnocení zasychání nátěrových hmot 

   Autor: Zasimenko Andrej; Vedoucí práce: Drašnar Petr; Oponent práce: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   Bakalářská práce je zaměřená na popis obecných znalostí nátěrových hmot, dále na principy předúprav povrchů, popis bezpečnosti a hygieny na pracovišti. Nedílnou součásti této bakalářské práce je laboratorní zkouška zasychání ...
  • Interaktivní nátěrové systémy 

   Autor: Heller Jakub; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Matas František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnocení a rozbor interaktivních nátěrových systémů a zhodnocení technologických vlastností teplocitlivého nátěrové hmoty vzhledem k interakci s okolním prostředím. Nátěrová hmota byla ...
  • Vliv předúpravy na přilnavost UV laků 

   Autor: Novák Jakub; Vedoucí práce: Drašnar Petr; Oponent práce: Schiller Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   V teoretické části bakalářské práce je popsána technologie laků vytvrditelných ultrafialovým světlem a jejich porovnáni s laky konvenčními, dále pak problematika povrchové úpravy plastů a s ní doporučené předúpravy před ...
  • Vlastnosti organických povlaků na žárově zinkovaném povlaku 

   Autor: Kožehuba Ján; Vedoucí práce: Drašnar Petr; Oponent práce: Kuklík Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   Táto práca sa zaoberá prípravou povrchu pozinkovaných vzoriek, ktoré sú použité k tvorbe duplexného systému. V teoretickej časti sú vysvetlené základné pojmy spájajúce sa s touto problematikou, ďalej sú predstavené rôzne ...
  • Svařování hliníkových slitin metodou TIG 

   Autor: Hartman Petr; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním rozdílů tvrdosti svarových spojů v závislosti na použitém přídavném materiálu. Pro nás experiment byly koutovým svarem spojeny dvě desky základního materiálu ze slitiny hliníku EN ...
  • Robotické aplikace UV vytvrditelných laků 

   Autor: Novák David; Vedoucí práce: Pakosta Michal; Oponent práce: Banýrová Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   V první části bakalářské práce jsou popsány průmyslové roboty, efektory a jejich aplikace při lakování UV laky a procesu vytvrzování. Dále pak samotné laky vytvrditelné ultrafialovým světlem, jejich porovnání s laky ...
  • Utěsnění anodicky oxidovaných vrstev Al a jeho slitin 

   Autor: Švorc Jan; Vedoucí práce: Pakosta Michal; Oponent práce: Hazdra Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
   V této práci je na základě literární rešerše rozebrána technologie anodické oxidace hliníku se zaměřením na utěsnění oxidické vrstvy. V rámci této práce byly také vytvořeny vzorky utěsněné v horké vodě, v horké vodě s ...
  • Korozní odolnost povlaků pro polygrafii 

   Autor: Tesaříková Pavla; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Miřejovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem korozní odolnosti povlaků a metodami pokovení povrchu. Cílem je určit povlaky s nejlepší odolností proti korozi. První část práce se zabývá problematikou koroze. Dále jsou popsány ...
  • Vliv navodíkování v technologii omílání 

   Autor: Gurkina Daria; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Valeš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-20)
   V teoretické části bakalářské práce jsou popsány obecné základy a principy technologie omílání a možnosti jejího využití. Dále následuje rozbor problematiky navodíkování v technologii omílání. Praktická část je zaměřena ...
  • Materiály vhodné pro anodickou oxidaci Al 

   Autor: Airapetian Levon; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Holeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Bakalářská práce se zaměřuje na anodickou oxidaci hliníku a jeho slitin. Jako experimentální materiály byly použity hliníkové materiály různych tříd, vyrobené tvářením. Práce obsahuje údaje o chemickém složení jednotlivých ...
  • Opotřebení nástroje pro výrobu ostré designové hrany výlisku 

   Autor: Holeček Matěj; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Hulín Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá opotřebením lisovacích forem v místě ostrých designových hran. Jedná se o poměrně mladou a neprozkoumanou problematiku. Se zvyšující se ostrostí těchto hran se zvyšuje jejich namáhání, a ...
  • Prototypová výroba pískových forem ve slévárenství 

   Autor: Schreier Dominik; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Horáček Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-09)
   Práce pojednává o významu prototypových forem. Jsou zmíněny nejčastější způsoby výroby prototypových forem, přičemž hlavním záměrem je představit divákovi technologii 3D tisku pískových forem.