Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 101

  • NDT kontrola odporových bodových svarů 

   Autor: Holub Štěpán; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Práce se zabývá nedestruktivní kontrolou odporových bodových svarů při svařování plechů v automobilovém průmyslu. Podrobněji se věnuje zkoušení ultrazvukem a ověření použitelnosti v praktické části porovnáním s destruktivními ...
  • Analýza vad při výrobě pojistných kroužků 

   Autor: Ečerová Pavlína; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Tato práce vznikla ve spolupráci s firmou Rotor Clip s.r.o., a proto všechny postupy a další věci jsou popsány tak, jak je tomu právě v této společnosti. V práci jsou popsány jednotlivé vady při výrobě pojistných kroužků ...
  • Radiografické zkoušení svarů trubek malých průměrů 

   Autor: Petrů Aleš; Vedoucí práce: Zavadil Tomáš; Oponent práce: Havránek Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou při radiografickém zkoušení svarů trubek malých průměrů dle ČSN EN ISO 17 636-1. Jejím cílem je kvantifikovat faktory, které ovlivňují výslednou radiografickou jakost snímku s důrazem ...
  • Problematika technologičnosti konstrukce 3D tisku metodou FDM 

   Autor: Matoušek Michal; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Česal Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-07)
   Bakalářská práce se zabývá stavbou konstrukce 3D tištěných předmětů z plastů, zejména návrhem konstrukcí tak, aby došlo k jejich optimálnímu a bezchybnému vytištění. V teoretické části jsou popsány jednotlivé technologie ...
  • Plazmové svařování korozivzdorných ocelových plechů malých tlouštěk 

   Autor: Langer Tomáš; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Vondrouš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Bakalářská práce zpracovává problematiku plazmového svařování a svařitelnost korozivzdorných ocelí. Cílem této práce je teoretický popis technologie svařování plazmatem, společně s dalšími souvisejícími principy. Experimentální ...
  • Kontrola laserových svarových spojů pomocí softwaru Weldwatcher 

   Autor: Harantová Alena; Vedoucí práce: Kolaříková Marie; Oponent práce: Vondrouš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Obsah této bakalářské práce popisuje problematiku laserového svařování, kontrolu laserových svarů a nedestruktivní kontrolu softwarem Weld watcher. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části ...
  • Odpružení vysokopevnostních materiálů při ohýbání 

   Autor: Couf Josef; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Šanovec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-03)
   Teoretická část práce seznamuje čtenáře s problematikou tváření a zaměřuje se na jevy podstatné pro ohýbání. Pro výrobu velice podstatným jevem při ohýbání je odpružení. To je v práci podrobněji vysvětleno. Experimentální ...
  • Nátěrové hmoty s krátkou dobou zasychání 

   Autor: Malá Růžena; Vedoucí práce: Drašnar Petr; Oponent práce: Herrmann František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce se zabývá popisem obecných vlastností nátěrových hmot a jejich zasychání. Cílem experimentální části bylo porovnání doby zasychání, přilnavosti a v neposlední řadě ekonomičnosti šesti různých rychleschnoucích ...
  • Vliv vybraných předúprav čištění povrchu na jeho vlastnosti 

   Autor: Vašínová Lucie; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Sedláček Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce vystihuje různé technologie předúprav povrchu materiálu. Práce obsahuje dvě části, a to teoretickou část a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na předúpravy povrchu a skládá se z technologie ...
  • Energie v povrchových úpravách 

   Autor: Vítek Tomáš; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou zvyšujících se cen za energii a snižovaní zásob neobnovitelných zdrojů. Tato práce obsahuje využití obnovitelných zdrojů namísto neobnovitelných zdrojů. Dále obsahuje specifické ...
  • Porovnání vybraných materiálů při operacích hlubokého tažení 

   Autor: Hartych Tomáš; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Tatíčková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Tato bakalářská práce porovnává vybrané materiály z hlediska použití pro hluboké tažení povrchových dílů karoserie automobilů. Teoretická část pojednává o problematice tváření, druzích materiálů používaných pro stavbu ...
  • Difuzní zinkování 

   Autor: Cimr Aleš; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Kuklík Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce je zaměřena na technologii difuzního zinkování. V první části je tato technologie a s ní související problematika difuze analyzována. Práce dále popisuje všeobecnou problematiku koroze, možnosti ochrany a ...
  • Hodnocení jakosti odporových bodových svarových spojů pomocí termografie 

   Autor: Mach Pavel; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Bakalářská práce se věnuje hodnocení kvality odporových bodových svarových spojů pomocí termografického měření a porovnává ho s konvenčními způsoby kontroly. Práce je rozdělena do dvou částí. První část (teoretická) obsahuje ...
  • Svařování a jeho modelování v simulačním softwaru 

   Autor: Langr Marek; Vedoucí práce: Vondrouš Petr; Oponent práce: Veverka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Tématem, kterým se zabývá tato bakalářská práce, je simulace svařování a její přesnosti. Obsah práce je složen z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá fyzikálními jevy při svařování a také je zde podrobně ...
  • Navařování otěruvzdorných materiálů 

   Autor: Hoffmann Martin; Vedoucí práce: Suchánek Jan; Oponent práce: Kuklík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Procesy opotřebení zahrnují široké spektrum případů snižování funkčnosti a spolehlivosti kovových i nekovových materiálů. Jejich studiu je věnována velká pozornost. Abrazivní opotřebení je jedním z nejvíce zkoumaných druhů ...
  • Ovlivnění řezných hran při tepelném dělení plazmou 

   Autor: Šaćirović Alen; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Panáček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce se věnuje problematice ovlivnění řezných hran při tepelném dělení plazmou. Je zde popsána technologie řezání plazmou, historie, používaná zařízení a technické plyny. Praktická část zkoumá vliv řezné rychlosti ...
  • Vliv geometrie elektrody u TIG svařování 

   Autor: Švorc Jiří; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Pantůček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Bakalářská práce se zabývá způsoby broušení wolframových elektrod, běžnými i speciálními typy geometrií špiček wolframových elektrod, navazuje na diplomovou práci Ing. Ondřeje Slabého "Automatické svařování ocelových plechů ...
  • Racionalizace technologie výroby ocelového odlitku čerpadla 

   Autor: Kabilka David; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Sýkora Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Tato práce se zabývá problematikou vad, které se vyskytují u ocelových odlitků. Začátek práce popisuje vývoj klasifikace vad odlitků, dále definuje klasifikaci vad odlitků a jejich dělení. V praktické části se zabývá ...
  • Využití UV-VIS spektrometrie pro kriminalistickou praxi 

   Autor: Hovorková Vendula; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá detekcí daktyloskopických stop moderní nedestruktivní metodou UV-VIS spektroskopie. V první části je do hloubky prozkoumána problematika daktyloskopie. Je popsán proces identifikace pomocí ...
  • Dočasná protikorozní ochrana nátěrovými hmotami 

   Autor: Slovinec Miroslav; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Valeš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Tato práce se zabývá porovnáním různých nátěrů pro dočasnou korozní ochranu na základě jejich funkčních vlastností, mechanických vlastností a náročnosti jejich odstranění. Na nátěrech od několika výrobců byly provedeny ...