Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 115

  • Materiály s mezí kluzu nad 500 MPa určené pro tváření 

   Autor: Hejnic Josef; Vedoucí práce: Valeš Michal; Oponent práce: Kubelka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce pojednává o problematice materiálů s mezí kluzu vyšší než 500 MPa určených pro tváření. Snaha o snížení hmotnosti dílu při zachování užitných vlastností vede k rostoucímu zájmu o materiály s vysokou mezí ...
  • Spojování nitinolu s korozivzdornou ocelí u medicínských katetrů. 

   Autor: Tauer Jan; Vedoucí práce: Kramár Tomáš; Oponent práce: Vondrouš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá experimentálním spojením nitinolu s korozivzdornou ocelí svazkem urychlených elektronů. Obsahuje rešerši EBW technologie, korozivzdorné oceli, niklu, titanu a jejich slitině zvané nitinol. V ...
  • Způsoby stanovení modulu pružnosti v tahu 

   Autor: Dvořák Petr; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Pilvousek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce pojednává o problematice způsobů a metod stanovení Youngova modulu pružnosti v tahu. Nejen ve strojírenství je potřeba znát deformační vlastnosti materiálů, a proto je důležité znát vhodné metody k jejich ...
  • Racionalizace odlitku rámu ze Zn slitin 

   Autor: Polanecký Petr; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Hendrych Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá teorií tlakového lití a optimalizací procesu výroby odlitku rámečku ze slitiny ZAMAK 5 pro firmu 2N Telekomunikace. Tento odlitek je náchylný na vznik vnitřních vad, především porezity, kvůli ...
  • Přehled možností nedestrukčního měření tloušťky dílů karoserie automobilu 

   Autor: Pospíšil Jan; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Předmětem bakalářské práce "Přehled možností nedestrukčního měření tloušťky dílů karoserie automobilu" je vytvoření a zhodnocení metod pro nedestrukční detekci tloušťky plechových dílů karoserie automobilu. Teoretická část ...
  • Verifikace metodiky měření na experimentálním zařízení 

   Autor: Špot Jan; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá možností zkoumání tvařitelnosti na experimentálním zařízení, které vzniklo na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Teoretická část je věnována tvyřitelnosti, faktorům které ji ovlivňují, jaké zkoušky ...
  • Využití laseru při výrobě vyřezávaných pohlednic 

   Autor: Bauer Karel; Vedoucí práce: Vondrouš Petr; Oponent práce: Dušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V rámci této bakalářské práce je formou literární rešerše popsána problematika technologie zpracování papíruvysekáváním a vyřezáváním. Tyto dvě technologie dělení materiálu jsou poté porovnány z několika základních hledisek ...
  • Verifikace odpružení tlustých ocelových plechů 

   Autor: Broumová Michaela; Vedoucí práce: Chrášťanský Lukáš; Oponent práce: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou technologie tváření ohybem a nežádoucích faktorech s ní spojené. V praktické části se věnuje verifikaci odpružení reálného vzorku vůči numerické simulaci.
  • Technologie odlitků smykadel pro obráběcí stroje z litiny s kuličkovým grafitem 

   Autor: Bredl Jan; Vedoucí práce: Němec Milan; Oponent práce: Štourač František Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá technologií odlitků smykadel pro obráběcí stroje z litiny s kuličkovým grafitem, konkrétně úpravou stávající technologie na odlitku smykadlo WHR 13 (Q). Cílem práce je upravit původní technologii ...
  • Anodická oxidace hliníkových slitin v leteckém průmyslu 

   Autor: Wasserbauer Jan; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Holeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Povrchová ochrana dílů v leteckém průmyslu je nedílnou součástí téměř každého dílu, který je montován na letoun. Jako jedna z mnohých povrchových ochran ze slitin hliníku je aplikována anodická oxidace. Tématem této ...
  • Návrh postupu svařování součásti závodního automobilu za účelem minimální deformace 

   Autor: Hloušek Jan; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na deformace při svařování a opatření, která vedou k jejich snížení. V teoretické části je popsán vznik deformací a rozbor opatření vedoucí k minimalizaci těchto vad. Praktická část práce ...
  • Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu 

   Autor: Šilinger Martin; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Bakalářská práce se zabývá popisem technologie povrchových úprav, a to hlavně popisem technologického postupu povrchové úpravy karosérií automobilů. Popsány jsou jednotlivé složky protikorozní ochrany karosérií (předúpravy, ...
  • Vliv tryskání na korozní odolnost oceli 

   Autor: Rauch Martin; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. Teoretická část práce pojednává o charakteristice technologie tryskání a jeho rozdělení. Dále se práce zabývá volbou a rozdělením tryskacích prostředků ...
  • Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku 

   Autor: Leurich Tomáš; Vedoucí práce: Valeš Michal; Oponent práce: Horáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Předmětem bakalářské práce "Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku" je ověření vlivu mechanických vlastností na proces lisování vnitřního dílu předních dveří vozu ŠKODA Octavia III. Teoretická ...
  • Difuzní zinkování 

   Autor: Cimr Aleš; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Kuklík Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce je zaměřena na technologii difuzního zinkování. V první části je tato technologie a s ní související problematika difuze analyzována. Práce dále popisuje všeobecnou problematiku koroze, možnosti ochrany a ...
  • Čištění vnitřních povrchů teplosměnných systémů 

   Autor: Kuběnka Michal; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Agartanov Vladimir
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   První část bakalářské práce se zaměřuje na možnosti čištění vnitřních povrchů teplosměnných zařízení, jejich prostup tepla a porovnání různých teplosměnných kapalin. V druhé části se popisuje experiment, který zjišťoval ...
  • Vliv technologických parametrů na strukturu a vlastnosti návarů 

   Autor: Křížek Jakub; Vedoucí práce: Rohan Pavel; Oponent práce: Kovanda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-04)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou navařování kobaltové slitiny typu Stellite 6 plazmatem. V teoretické části je proveden rozbor technologie navařování. Experimentální část se zabývá určením účinnosti výsledných ...
  • Plazmové svařování korozivzdorných ocelových plechů malých tlouštěk 

   Autor: Langer Tomáš; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Vondrouš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Bakalářská práce zpracovává problematiku plazmového svařování a svařitelnost korozivzdorných ocelí. Cílem této práce je teoretický popis technologie svařování plazmatem, společně s dalšími souvisejícími principy. Experimentální ...
  • Problematika technologičnosti konstrukce 3D tisku metodou FDM 

   Autor: Matoušek Michal; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Česal Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-07)
   Bakalářská práce se zabývá stavbou konstrukce 3D tištěných předmětů z plastů, zejména návrhem konstrukcí tak, aby došlo k jejich optimálnímu a bezchybnému vytištění. V teoretické části jsou popsány jednotlivé technologie ...
  • Navařování otěruvzdorných materiálů 

   Autor: Hoffmann Martin; Vedoucí práce: Suchánek Jan; Oponent práce: Kuklík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Procesy opotřebení zahrnují široké spektrum případů snižování funkčnosti a spolehlivosti kovových i nekovových materiálů. Jejich studiu je věnována velká pozornost. Abrazivní opotřebení je jedním z nejvíce zkoumaných druhů ...