Now showing items 84-103 of 235

  • Odolnost proti opotřebení vybraných žárově stříkaných povlaků 

   Author: Martin Kubový; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Lencová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Teoretická část práce popisuje problematiku žárového nástřiku , konkrétně metody žárových nástřiků, vznik vrstev, vlastnosti povlaků a materiál povlaků. Dále se teoretická část zabývá tribologií, druhy opotřebení a ...
  • Odolnost proti otěru žárově zinkovaných povlaků 

   Author: Koudelková Lenka; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Kuklík Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   V teoretické části této práce je popsán proces žárového zinkování a charakteristika zinkového povlaku. Dále jsou uvedeny vlivy některých prvků v oceli nebo v zinkové lázni na vlastnosti a strukturu vytvořeného povlaku. ...
  • Odporové svařování povrchově upravených plechů v automobilovém průmyslu 

   Author: Malkov Artem; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kroupová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu speciální povrchové úpravy NIT (New Inorganic Treatment) na životnost svařovacích elektrod (bodovacích čepiček) při svařování plechů používaných v automobilovém průmyslu. ...
  • Odpružení vysokopevnostních materiálů při ohýbání 

   Author: Couf Josef; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Šanovec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-03)
   Teoretická část práce seznamuje čtenáře s problematikou tváření a zaměřuje se na jevy podstatné pro ohýbání. Pro výrobu velice podstatným jevem při ohýbání je odpružení. To je v práci podrobněji vysvětleno. Experimentální ...
  • Opotřebení nástroje pro výrobu ostré designové hrany výlisku 

   Author: Holeček Matěj; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Hulín Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá opotřebením lisovacích forem v místě ostrých designových hran. Jedná se o poměrně mladou a neprozkoumanou problematiku. Se zvyšující se ostrostí těchto hran se zvyšuje jejich namáhání, a ...
  • Opravy odlitků pro letecký průmysl 

   Author: Dennis Zděnek Strnad; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem této bakalářské práce je provést nestandardní opravu prasklin odlitků klikových skříní leteckých motorů metodami prováděnými za studena. Následně tuto metodu ověřit v praxi.
  • Opravy svařovaných tlakových nádob z hliníkových slitin 

   Author: Pertlík Matěj; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kuklík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou svařování tlakových nádob z hliníkových slitin. V teoretické části bakalářské práce je vytvořen přehled metod vhodných pro svařování hliníkových slitin se zaměřením na konvenční ...
  • Optimalizace laserového svařování automatické převodovky DQ 200 

   Author: Nikola Klárová; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Dušek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se v první části zabývá historií závodu ŠKODA AUTO a.s. ve Vrchlabí a zmapování výroby převodovek na trhu. Dále se bakalářská práce teoreticky věnuje problematice laserového svařování a analýze svařovací ...
  • Optimalizace modelu pro technologii 3D tisku 

   Author: Drašnar Martin; Supervisor: Zikmund Petr; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato práce se zabývá možnostmi efektivního převodu trojrozměrného počítačového modelu do hmotné podoby s využitím technologie 3D tisku. Cílem je dosáhnout úspory materiálu a omezit chyby během celého procesu. V řešení byla ...
  • Optimalizace ocelového svařovaného rámu kapoty hutnícího válce ARS 

   Author: Jiří Jakubský; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kovanda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Cílem této práce je navrhnout optimalizaci konstrukčního řešení rámu kapoty s ohledem na výrobní technologie firmy Ammann. Důraz je kladen především na snížení nákladů. Snažíme se tedy určit dílce, které by mohly být ...
  • Optimalizace procesu výroby Al odlitku 

   Author: Vojtěch Židlík; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Hugo Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem optimalizace procesu výroby Al odlitku pro potravinářský průmysl a je rozdělena na dvě části, teoretickou a experimentální. V teoretické části se řeší zejména problematika metalurgie ...
  • Optimalizace výroby transportní a skladovací palety 

   Author: Michal Šperňák; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Suchánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nové transportní palety, přizpůsobené výrobním technologiím a výrobním procesům společnosti Doosan Bobcat EMEA. Součástí této práce je i zhodnocení stávajícího řešení transportních ...
  • Otěruvzdorné materiály pro metací jednotky tryskacích zařízení 

   Author: Votava Pavel; Supervisor: Kudláček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Ověření koeficientu účinnosti procesu MAG svařování 

   Author: Matyáš Bursa; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kolaříková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Práce pojednává o problematice určení koeficientu tepelné účinnosti procesu MAG svařování v režimu pulsního přenosu svarového kovu. Cílem práce je definovat hodnotu koeficientu tepelné účinnosti s různým nastavením svařovacích ...
  • Ověření metodiky pro měření drsnosti povrchu na konfokálním mikroskopu Olympus LEXT 

   Author: Serbus David; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Petr-Soini Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dotykové a bezdotykové (konfokální) metody měření drsnosti povrchu a porovnání jejich hodnot mezi sebou, zda jsou stejné, nebo se k sobě blíží. V první části práce je teoretické ...
  • Ověření nastavení velikosti svařovacího proudu při odporovém svařování na zařízení s adaptabilním řízením velikosti vnesené energie 

   Author: Vít Janouch; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Neumann Heinz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na ověření nastavení velikosti svařovacího proudu, respektive parametru W02 [%], při odporovém svařování na zařízení s adaptivním řízením vnesené energie. Práce obsahuje popis odporového ...
  • Ověření velikosti deformace při svařování ocelových nosníků 

   Author: Pavel Drda; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Ježek Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou vzniku pnutí a deformací ve svarových spojích, zmiňuje faktory ovlivňující jejich velikost a popisuje možnosti používané k jejich zmenšení. Náplní teoretické části je posouzení této ...
  • Ovlivnění řezných hran při tepelném dělení plazmou 

   Author: Šaćirović Alen; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Panáček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce se věnuje problematice ovlivnění řezných hran při tepelném dělení plazmou. Je zde popsána technologie řezání plazmou, historie, používaná zařízení a technické plyny. Praktická část zkoumá vliv řezné rychlosti ...
  • Plazmové navařování wolframu na kovovou podložku 

   Author: Karolína Výletová; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Matějíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Práce se zaměřuje na problematiku nanášení wolframu, jako perspektivního materiálu na první stěnu fúzního reaktoru typu tokamak na vysoce tepelně vodivý měděný základní materiál. Teoretická část je věnována přiblížení ...
  • Plazmové svařování korozivzdorných ocelových plechů malých tlouštěk 

   Author: Langer Tomáš; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Vondrouš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Bakalářská práce zpracovává problematiku plazmového svařování a svařitelnost korozivzdorných ocelí. Cílem této práce je teoretický popis technologie svařování plazmatem, společně s dalšími souvisejícími principy. Experimentální ...