Now showing items 66-85 of 235

  • Nanomateriály v galvanotechnice 

   Author: Chvojka Martin; Supervisor: Kudláček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Navařování 3D struktur metodou WAAM 

   Author: Borodin Evgenij; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Borodin Evgenij: Navařování 3D struktur metodou WAAM Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia ukazuje možnosti 3D navařování pro robotizované svařování. Hlavní část práce se věnuje rozboru metody svařování ...
  • Navařování otěruvzdorných materiálů 

   Author: Hoffmann Martin; Supervisor: Suchánek Jan; Opponent: Kuklík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Procesy opotřebení zahrnují široké spektrum případů snižování funkčnosti a spolehlivosti kovových i nekovových materiálů. Jejich studiu je věnována velká pozornost. Abrazivní opotřebení je jedním z nejvíce zkoumaných druhů ...
  • NAVAŘOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ PLAZMATEM 

   Author: Boxanová Monika; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou rychlořezných ocelí z hlediska navařování plazmatem. V teoretické části je proveden rozbor technologie navařování a rychlořezných ocelí. Experimentální část se zabývá určením ...
  • Náhrada dekorativního chromu 

   Author: Jan Lancinger; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Schiller Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na dekorativní chromování a jeho budoucí nahrazení. V teoretické části této práce je vysvětlena technologie dekorativního chromování a technologie Chromepaint. Jsou v ní rozebrány ...
  • Nátěrové hmoty s krátkou dobou zasychání 

   Author: Malá Růžena; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Herrmann František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce se zabývá popisem obecných vlastností nátěrových hmot a jejich zasychání. Cílem experimentální části bylo porovnání doby zasychání, přilnavosti a v neposlední řadě ekonomičnosti šesti různých rychleschnoucích ...
  • Nátěrové hmoty z práškových plastů 

   Author: Nikol Bachurová; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Herrmann František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce na téma aplikace práškových hmot se zabývá porovnáváním a ověřováním vlastností dvou používaných typů práškových barev RAL 9006, SILVER4, určených pro povrchovou úpravu výrobků od firmy IKEA a LINET. ...
  • Návrh konstrukce násobné formy pro technologii lití pod tlakem 

   Author: Jelínek David; Supervisor: Herman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh postupu svařování součásti závodního automobilu za účelem minimální deformace 

   Author: Hloušek Jan; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na deformace při svařování a opatření, která vedou k jejich snížení. V teoretické části je popsán vznik deformací a rozbor opatření vedoucí k minimalizaci těchto vad. Praktická část práce ...
  • Návrh střižného přípravku 

   Author: Lukáš Landa; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Šrot Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Bakalářská práce se zabývá primárně technologií plošného tváření, konkrétně stříháním. Pro uvedení do problematiky je v prvních několika stranách rozebrána také teorie týkající se technologie tváření obecně, včetně objemového ...
  • Návrh svařovacího přípravku pro výrobu mostního zábradlí 

   Author: Vender Bohumil; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kovanda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Práce je zaměřená na výrobu svařovaných ocelových zábradlí. V teoretické části se zabývá rozborem tavné svařovací metody MAG a možnosti její robotizace. V praktické části je rozebrána problematika výroby mostního zábradlí, ...
  • Návrh technologie kování táhla parní lokomotivy 

   Author: Stejskal Ondřej; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Machka Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Cílem bakalářské práce Návrh technologie kování táhla parní lokomotivy je navrhnout technologii výroby, popsat teorii volného kování, metody použité při volném kování, návrh materiálu a polotovaru, použitých strojů a ...
  • Návrh trysky pro vysokotlaké tryskání 

   Author: Viktor Šinágl; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem trysky pro vysokotlaké tryskání, zejména pro tryskání úzkých štěrbin mostních konstrukcí. Teoretická část popisuje základní druhy předúpravy povrchu, podrobněji se zabývá mechanickou ...
  • NDT kontrola odporových bodových svarů 

   Author: Holub Štěpán; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Práce se zabývá nedestruktivní kontrolou odporových bodových svarů při svařování plechů v automobilovém průmyslu. Podrobněji se věnuje zkoušení ultrazvukem a ověření použitelnosti v praktické části porovnáním s destruktivními ...
  • Nedestruktivní zkoušení kvality povrchu a povrchových úprav 

   Author: Klára Harazimová; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Puchnin Maxim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá nedestruktivním zkoušením kvality povrchu a povrchových úprav. V teoretické části je vysvětleno, co je nedestruktivní zkoušení, jaké vady materiálů se mohou vyskytovat a jejich možný vznik. V ...
  • Normalizované zkoušky pájených spojů 

   Author: Kubát Martin; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Chábera Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
   Tématem, kterým se zabývá tato bakalářská práce, jsou normalizované zkoušky pájených spojů. Obsah práce je složen z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů tvrdého a měkkého ...
  • Nové materiály pro technologie povlaků z práškových plastů 

   Author: Lukáš Majer; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Sedláčková Eva Michelle
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce je zaměřena na technologii povrchových úprav práškovými plasty. V práci jsou popsány a shrnuty hlavní požadavky na úspěšnou aplikaci práškových plastů, vyhodnoceny hlavní funkce a vlastnosti těchto povlaků. ...
  • Nové typy obalených elektrod 

   Author: Kupka Jakub; Supervisor: Kolařík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Odolnost proti opotřebení vybraných žárově stříkaných povlaků 

   Author: Martin Kubový; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Lencová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Teoretická část práce popisuje problematiku žárového nástřiku , konkrétně metody žárových nástřiků, vznik vrstev, vlastnosti povlaků a materiál povlaků. Dále se teoretická část zabývá tribologií, druhy opotřebení a ...
  • Odolnost proti otěru žárově zinkovaných povlaků 

   Author: Koudelková Lenka; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Kuklík Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   V teoretické části této práce je popsán proces žárového zinkování a charakteristika zinkového povlaku. Dále jsou uvedeny vlivy některých prvků v oceli nebo v zinkové lázni na vlastnosti a strukturu vytvořeného povlaku. ...