Now showing items 330-349 of 355

  • Vliv krystalizačních přísad na samohojení betonu 

   Author: Kovář Jan; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Veselý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce je zaměřena na otestování vlivu krystalizační přísady do betonu na jeho samohojení. Jejím obsahem je úvod, ve kterém je podrobněji popsána motivace k realizaci tohoto experimentu a také stručný přehled ...
  • Vliv odvětrávání uvažovaného při výpočtu požárního rizika a numerické simulaci požáru 

   Author: Marks Viktor; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Král Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce se zabývá vlivem odvětrání při výpočtu požárního rizika a numerické simulaci požáru. V rámci rešerše této práce je shrnut výpočet požárního zatížení pro nevýrobní objekty (dle ČSN 73 0802 [1]) a ekvivalentní ...
  • Vliv okolního prostředí na výsledné vlastnosti betonů různého složení 

   Author: Malá Dagmar; Supervisor: Kohoutková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Vliv příměsí betonu na smršťování cementové matrice 

   Author: Vích Michal; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Coufal Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem této diplomové práce je analýza vlivu různých příměsí do betonu na smršťování od vysychání. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části, první část se zabývá obecnou teorií úzce související se smršťováním, část ...
  • Vliv reologických vlastností materiálů na dlouhodobé chování předpjatých betonových konstrukcí 

   Author: Bartoš Ondřej; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Vliv teplotního cyklu na napjatost bezstykové koleje 

   Author: Psotka Petr; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Vlasák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Tato práce je zaměřena na zkoumání kombinované odezvy bezstykové koleje a nosné konstrukce mostu na působící zatížení. V první části je shrnuta dostupná literatura zabývající se touto problematikou včetně platných návrhových ...
  • Vliv tuhosti injektáže na namáháni prefabrikovaného tunelového ostění 

   Author: Krotil Lukáš; Supervisor: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Vodonepropustné definitivní tunelové ostění 

   Author: Staš Martin; Supervisor: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vyhodnocení provozního měření bezstykové koleje na železničním mostě přes D8 v Chabařovicích 

   Author: Chrásková Patricie; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vyšetřování vlivu tepelné izolace na průběh hydratace v zimním období 

   Author: Teplý Jakub; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Využití betonu pro městský mobiliář 

   Author: Anna Riedlová; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Coufal Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Diplomová práce se zabývá návrhem městského mobiliáře z ultravysokohodnotného betonu. První část diplomové práce obsahuje rešerši o vysokohodnotném betonu – jeho vlastnostech, složení a metodách návrhu směsi, kroky pro ...
  • Využití mechanicky aktivovaného recyklátu z dopravních staveb 

   Author: Hercigová Kristýna; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Využití UHPC v konstrukcích pozemních staveb 

   Author: Jan Kostka; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Coufal Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-01)
   Diplomová práce se zabývá problematikou ultra-vysokohodnotných betonů. Ultra-vysokohodnotné betony se v současnosti používají v omezené míře pro speciální aplikace, zejména v mostních konstrukcích. V České republice je v ...
  • Výměna nosné konstrukce Hlávkova mostu 

   Author: Vodseďálek David; Supervisor: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-02)
  • Výrobní hala s mostovými jeřáby 

   Author: Vysušil Michal; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Vývoj výpočetního nástroje pro stanovení požárního rizika ve výrobních objektech 

   Author: Musil Jan; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Král Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce je zaměřena na požární riziko ve výrobních objektech ve vazbě na požární bezpečnost staveb dle ČSN 73 0804 a rámcový pohled na požární riziko v zahraničí. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit výpočetní ...
  • Vývoj výpočetního nástroje pro stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a posouzení betonových konstrukcí 

   Author: Čermák Jan; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce je zaměřena na problematiku požárního rizika ve vazbě na požární bezpečnost nevýrobních objektů řešených podle ČSN 73 0802 [1] a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit program ...
  • Vznik a rozvoj trhlin ve vláknobetonových prvcích 

   Author: Vacek Jakub; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zatížitelnost silničních mostů z nosníků I-73 podle ČSN 73 6222 

   Author: Borový Jan; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zatřešení haly letiště Cheb 

   Author: Pěchoučková Simona; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Chmelík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce se zabývá kompletním návrhem zastřešení letištní haly střechou ve tvaru hyperbolického paraboloidu. Návrh postupuje systematicky od teorie skořepin a matematického popisu, na jehož základě byly odvozeny a ...