Now showing items 284-303 of 362

   Subject
   radiofarmaka,radioaktivní odpad,radiační ochrana,nukleární medicína [1]
   radiopharmaceuticals,radioactive waste,radiation protection,nuclear medicine [1]
   Radioterapie,karcinom prostaty,verifikace,fixační pomůcka,toxicita léčby [1]
   Radioterapie,nádory hlavy a krku,mukozitidu dutiny ústní,nežádoucí účinky,léčba [1]
   Radiotherapy,head and neck cancer,oral mucositis,side effects,treatment [1]
   Radiotherapy,prostate cancer,verification,fixation aid,toxicity of the treatment [1]
   Ramenní kloub,bolestivé rameno,Redcord,S-E-T,terapie,cvičební jednotka [1]
   ramenní kloub,plavecké rameno,kompenzační cvičení,přetížení ramenního kloubu,prevence bolesti ramene [1]
   Rectal cancer,carcinoma,treatment,radiotherapy,chemoradiotherapy,surgery,chemotherapy [1]
   Rehabilitace,roztroušená skleróza,trénink rovnováhy,prevence pádů,vizuální zpětná vazba,stabilometrická plošina,Homebalance [1]
   Rehabilitation,multiple sclerosis,balance training,fall prevention,visual feedback,stabilometric platform,Homebalance [1]
   Rescue of the citizens,The Constitution of the Czech Republic,Article 43,special operations,comparison,analysis [1]
   Respirační fyzioterapie,dechová gymnastika,freediving,děti,astma bronchiale,vitální kapacita plic [1]
   Respirační insuficience,přednemocniční neodkladná péči,umělá plicní ventilace,zdravotnický záchranář,ventilátory [1]
   Respirační insuficience,respirační selhání,dušnost,přednemocniční neodkladná péče,zdravotnická záchranná služba [1]
   Respiration physiotherapy,breathing gymnastic,freediving,children,asthma bronchiale,the vital lungs capacity [1]
   Respiratory insufficiency,pre-hospital emergency care,artificial pulmonary ventilation,paramedic,ventilators [1]
   Respiratory insufficiency,respiratory failure,dyspnoea,prehospital emergency care,emergency medical services [1]
   rhytmic gymnastic,deep stabilization system,posture,compensation exercises,stabilization,therapy [1]
   Risk analysis,measures,threat,Ceva Logistics,risk,Riskan [1]