Now showing items 123-142 of 362

   Subject
   fantom,kvalita obrazu,kvalitativní parametry,ultrazvuk,ultrazvukové sondy [1]
   Female Infertility,karyotype analysis,low level gonosome mosaicism,chromosomal aberration,X chromosome abnormalities,X chromosome loss [1]
   feochromocytom,nadledvinky,neuroendokrinní nádory,paragangliom,PCR,PD-1 [1]
   Filter,Aircraft,Air-condition,Bacteria,Microbial contamination,Disease,Passenger,Service,Micropore [1]
   Filtr,Letoun,Bakterie,Mikrobiální kontaminace,Nemoc,Cestující,Servisní výměna,Mikroporový [1]
   Fire Protection Unit,Volunteer Fire Brigades,Special Training,Special Competence [1]
   First aid,circulatory arrest,immediate resuscitation,automated external defibrillator,Integrated rescue systém [1]
   first aid,primary school,education,pedagogy,steps during the first aid [1]
   First aid,teachers,medical rescue service,cardiopulmonary resuscitation,physiological functions,unconsciousness [1]
   Fitness,compensatory exercises,functional disorders of the muskuloskeletal system,therapy [1]
   Fitness,kompenzační cvičení,funkční poruchy pohybového systému,terapie [1]
   Flat feet,foot arch,barefoot shoes,walking,physiotherapy [1]
   Flatfoot,school age,child,flexible flatfoot,prevetion of flatfoot development [1]
   FlexiGuard,Hasičský záchranný sbor,Integrovaný záchranný systém,tělesná teplota,tepová frekvence,telemetrie,fyziologické parametry [1]
   FlexiGuard,skin temperature,telemetry,fire department,pulse rate [1]
   Flood,threats to the population,protecting the population,anti-flood measures,flood protection,warning and notification [1]
   Flowin,compensatory exercises,deep stabilization system,static load [1]
   Flowin,kompenzační cvičení,hluboký stabilizační systém,statická zátěž [1]
   Football,injury,youth,physiotherapy,incidence [1]
   Football,muscular imbalance,therapy,physiotherapy,physioterapeutic intervention,motional stereotypes,stabilization system [1]