Now showing items 145-164 of 362

   Subject
   Hearing,Elimination of hearing,Proprioception,Tennis,Bayesian probabilty theory,Motoric learing [1]
   Helicobacter pylori,salivary glands,real - time PCR,research [1]
   Helicobacter pylori,slinné žlázy,real-time PCR,výzkum [1]
   hemoterapie,masivní krvácení,plná krev,potransfuzní reakce,protilátky proti erytrocytům,titrace protilátek [1]
   hemotherapy,massive bleeding,whole blood,post-transfusion reactions,red blood cells antibodies,titration of antibodies [1]
   Highly Contagious Disease,Prevenion,Emergency Medical Service,Biohazard Team,Biological Risks [1]
   Highly hazardous substances,paramedic,intoxication,carbon monoxide [1]
   Hip joint,aseptic necrosis,child orthopedics,physiotherapy [1]
   Hipoterapie,hluboký stabilizační systém,vertebrogenní poruchy,hiporehabilitace,terapie [1]
   Hippotherapy / equine therapy,deep stabilization system,vertebrogenic difficulties,riding rehabilitation,therapy [1]
   histologie,kolorektální karcinom,morfologie,zhoubné nádorové bujení,tlusté střevo [1]
   HIV,diagnostika HIV,EIA,Western blot,antigen p24,AIDS [1]
   HIV,HIV diagnosis,EIA,Western blot,p24 antigen,AIDS [1]
   HIV,nursing care,patient,client,infection,disease,nursing staff [1]
   HIV,ošetřovatelská péče,pacient,klient,infekce,onemocnění,ošetřující personál [1]
   Hluboký stabilizační systém,kompenzační cvičení,posílení,protažení,balanční pomůcky [1]
   Hluboký stabilizační systém,mladší školní věk,postura,sportovní lezení [1]
   Human protection in emergencies,upbringing and education,population protection,framework education programme,Concept of population protection [1]
   Hyperbaric oxygen therapy,hyperbaric chamber,poisoning by carbon monoxide,carbonylhemoglobin,pre-hospital emergency care [1]
   Hyperbarická oxygenoterapie,hyperbarická komora,otrava oxidem uhelnatým,karbonylhemoglobin,přednemocniční neodkladná péče [1]