Now showing items 1-1 of 1

  • Nakládání s radioaktivními odpady na pracovišti nukleární medicíny 

   Author: Jenčová Markéta; Supervisor: Hudzietzová Jana; Opponent: Zedníčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou nakládání s radioaktivními odpady na pracovišti nukleární medicíny. V teoretické části je popsána výroba radionuklidů pro potřeby nukleární medi-cíny spolu s nejčastěji používanými ...