Novinky

Department of Health Care Disciplines and Population Protection

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Stanovení správnosti rozmístění a využití automatických externích defibrilátorů na území hlavního města Prahy 

  Autor: Mrňák David; Vedoucí práce: Šín Robin; Oponent práce: Buňatová Marcela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Diplomová práce na téma Stanovení správnosti rozmístění a využití automatických externích defibrilátoru je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části by měla čtenáře podrobně seznámit s anatomií a patologií srdce, ...
 • Softwarová podpora krizového řízení 

  Autor: Veltruský Daniel; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Navrátil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled oexistujících softwarových nástrojíchurčených pro krizové řízení azhodnotit využívání podpor krizového řízení aplánovánívobcích. Přehled obsahuje nejčastěji využívaný software. ...
 • Řešení dopadů při výpadku elektrické energie velkého rozsahu v Moravskoslezském kraji 

  Autor: Fajkisová Martina; Vedoucí práce: Kratochvílová Danuše; Oponent práce: Šafr Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-21)
  Tato práce řeší dopady výpadku elektrické energie velkého rozsahu vMoravskoslezském kraji. Vprvní části práce je teoreticky, vnezbytně nutném rozsahu, popsána oblast elektrické energie, blackoutu a krizového plánování. ...
 • Rozsáhlý výpadek elektrické energie ve VFN v Praze 

  Autor: Probošt Stanislav Dominik; Vedoucí práce: Koleňák Ivan; Oponent práce: Bříza Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Hlavním cílem této práce je seznámení s příčinami i důsledky dlouhodobého výpadku elektrické energie (blackoutem) a možnostmi, jak těmto výpadkům předcházet. Dále představím vybraný objekt - Všeobecnou fakultní nemocnici ...
 • Metodika výuky ochrany člověka za mimořádných událostí ve středním odborném vzdělávání 

  Autor: Mrvíková Irena; Vedoucí práce: Tilcerová Eleonóra; Oponent práce: Koleňák Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Diplomová práce se zabývá výukou ochrany člověka za mimořádných událostí ve školách, se zaměřením na střední odborné vzdělávání. Pro základní školy je v současné době zpracováno množství pomůcek a také metodika pro učitele. ...
 • Analýza zranitelnosti zdravotního operačního střediska územní záchranné služby Karlovarského kraje 

  Autor: Chromcová Eva; Vedoucí práce: Štorek Josef; Oponent práce: Šín Robin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Abstrakt Předmětem diplomové práce je zpracování analýzy zranitelnosti zdravotního operačního střediska Karlovarského kraje, jako významného prvku kritické infrastruktury integrovaného záchranného systému. Zranitelnost ...
 • Úloha Policie ČR při řešení krizových situací v důsledku teroristického útoku 

  Autor: Varhulíková Kateřina; Vedoucí práce: Hes Václav; Oponent práce: Agh Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
  Diplomová práce se v úvodní části zabývá legislativním ukotvením postavení Policie České republiky v rámci právního systému našeho státu jako základního pilíře vnitřní bezpečnosti. Popisuje její základní úkoly a její ...
 • Problematika aktivních střelců v komparativní perspektivě 

  Autor: Puffrová Tereza; Vedoucí práce: Adámek Václav; Oponent práce: Sokol Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-14)
  Obsahem diplomové práce je problematika aktivních střelců. Práce je primárně zaměřena na problematiku školních střelců, jejich psychickou strukturu a motivy. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy týkající ...
 • Postup jednotlivých složek IZS při dopravní nehodě s únikem nebezpečných látek 

  Autor: Houdek Milan; Vedoucí práce: Najmanová Petra; Oponent práce: Vavera František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Diplomová práce popisuje současnou legislativu v oblasti přepravy nebezpečných věcí na silniční komunikaci. Věnuje se nebezpečným látkám, systémům jejich označování a statisticky zpracovává dopravní nehody s jejich ...
 • Místo České republiky ve společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské Unie 

  Autor: Pásková Tereza; Vedoucí práce: Sedlák Josef; Oponent práce: Österreicher Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-13)
  Diplomová práce nese název Místo České republiky ve společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské unie. Obsahem diplomové práce je rozbor širšího spektra oblastí, které se větší či menší měrou podílejí na bezpečnosti ...
 • Analýza funkčnosti traumatického plánu Pardubické krajské nemocnice 

  Autor: Prokůpková Michaela; Vedoucí práce: Štorek Josef; Oponent práce: Bříza Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-17)
  Diplomová práce se zabývá připraveností Pardubické krajské nemocnice na příjem velkého počtu raněných při hromadném neštěstí osob. Práce obsahuje profil vybrané nemocnice, popis areálu nemocnice a umístění dalších ...
 • Bezpilotní létající prostředky při činnosti IZS a legislativní rámec pro jejich použití 

  Autor: Lacinová Markéta; Vedoucí práce: Navrátil Václav; Oponent práce: Szabó Zoltán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-16)
  Bezpilotní létající prostředky (UAV) jsou z hlediska využití v rámci integrovaného záchranného systému poměrně novým fenoménem. Tato práce tak poskytuje ucelený vhled do problematiky a ve své první části obsahuje základní ...
 • Přínos České republiky k obnově a rozvoji Afghánistánu, analýza postupů a výsledků 

  Autor: Knotková Pavla; Vedoucí práce: Halaška Jiří; Oponent práce: Eichler Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Diplomová práce je zaměřena na přínos České republiky k obnově a rozvoji Afghánistánu. Analyzuje českou rozvojovou pomoc v této válkou zničené zemi po svržení vlády Tálibánu (od roku 2002). Jedním z nástrojů české rozvojové ...
 • Účinky syndromu vyhoření na pracovníky integrovaného záchranného systému 

  Autor: Ralbovská Denisa Charlotte; Vedoucí práce: Brukkerová Darina; Oponent práce: Matlach Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Obsahem diplomové práce je problematika syndromu vyhoření u pracovníků IZS. Aktuálnost tématu vychází z náročnosti práce, zejména z psychické zátěže, která postihuje pracovníky. Teoretická část definuje syndrom vyhoření, ...
 • Analýza možností záchrany života příslušníky HZS u osoby zasažené nespecifickou nebezpečnou látkou 

  Autor: Sýkora Jan; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Hon Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Tato práce si klade za cíl zpracovat analýzu možností záchrany života člověka zasaženého nespecifickou nebezpečnou látkou příslušníky Hasičského záchranného sboru. Výchozím dokumentem bude Bojový řád jednotek požární ochrany ...
 • Analýza rizik sportovního areálu, zajištění bezpečnosti v rámci mezinárodního turnaje. 

  Autor: Malovíková Vladimíra; Vedoucí práce: Halaška Jiří; Oponent práce: Štěpán Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Tématem diplomové práce byla Analýza rizik sportovního areálu, zajištění bezpečnosti v rámci mezinárodního turnaje. Čerpáno bylo převážně z domácích zdrojů a ze znalosti prostředí daného areálu. Teoretická část se zabývala ...
 • Vliv teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě. 

  Autor: Pazdera Filip; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Biedermannová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Obsahem této diplomové práce je problematika vlivu teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě. Aktuálnost této práce vychází z psychických dopadů teroristických útoků na cestující v letecké dopravě v ...
 • Nová pravidla stanovení zóny havarijního plánování v systému prevence závažných havárií 

  Autor: Ševcovicová Nikola; Vedoucí práce: Hon Zdeněk; Oponent práce: Karda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Předmětem diplomové práce byl popis nových pravidel stanovení zóny havarijního plánování v systému prevence závažných havárií. Dále stanovení zóny pro vybraný objekt skupiny B a vymodelování pomocí dostupných softwarových ...
 • Analýza rizik města Lázně Bělohrad 

  Autor: Petřivý Tomáš; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Karda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Tato práce se zabývá analýzou rizik města Lázně Bělohrad. Jejím cílem je analyzovat současný stav připravenosti města na mimořádné události a krizové situace, vyhledat slabá místa a navrhnout opatření k jejich zlepšení. ...
 • Analýza rizik a ochranná opatření papírny Mondi Štětí 

  Autor: Proftová Barbora; Vedoucí práce: Holec Tomáš; Oponent práce: Pitschmann Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Diplomová práce se především zaměřuje na zpracování a objasnění analýzy rizik papírny Mondi a. s. ve Štětí. Teoretická část práce popisuje dosud vypracované dokumenty a potřebné informace o podniku a legislativě, které má ...

Zobrazit další