Novinky

Department of Health Care Disciplines and Population Protection

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Softwarová podpora krizového řízení 

  Autor: Veltruský Daniel; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Navrátil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled oexistujících softwarových nástrojíchurčených pro krizové řízení azhodnotit využívání podpor krizového řízení aplánovánívobcích. Přehled obsahuje nejčastěji využívaný software. ...
 • Stanovení správnosti rozmístění a využití automatických externích defibrilátorů na území hlavního města Prahy 

  Autor: Mrňák David; Vedoucí práce: Šín Robin; Oponent práce: Buňatová Marcela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Diplomová práce na téma Stanovení správnosti rozmístění a využití automatických externích defibrilátoru je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části by měla čtenáře podrobně seznámit s anatomií a patologií srdce, ...
 • Řešení dopadů při výpadku elektrické energie velkého rozsahu v Moravskoslezském kraji 

  Autor: Fajkisová Martina; Vedoucí práce: Kratochvílová Danuše; Oponent práce: Šafr Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-21)
  Tato práce řeší dopady výpadku elektrické energie velkého rozsahu vMoravskoslezském kraji. Vprvní části práce je teoreticky, vnezbytně nutném rozsahu, popsána oblast elektrické energie, blackoutu a krizového plánování. ...
 • Metodika výuky ochrany člověka za mimořádných událostí ve středním odborném vzdělávání 

  Autor: Mrvíková Irena; Vedoucí práce: Tilcerová Eleonóra; Oponent práce: Koleňák Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Diplomová práce se zabývá výukou ochrany člověka za mimořádných událostí ve školách, se zaměřením na střední odborné vzdělávání. Pro základní školy je v současné době zpracováno množství pomůcek a také metodika pro učitele. ...

Zobrazit další