Now showing items 1-1 of 1

  • Současné možnosti léčby karcinomu rekta 

   Author: Janoušková Kristýna; Supervisor: Šebelová Zuzana; Opponent: Dušková Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Karcinom rekta je jedním z nejčastěji se vyskytujících onkologickým onemocněním u nás. Tato bakalářská práce se zabývá karcinomem rekta a nynějšími možnostmi léčby tohoto onemocnění. Práce je rozdělena do dvou částí, ...