Now showing items 238-257 of 362

   Subject
   Obec s rozšířenou působností,analýza rizik,krizové řízení,krizové plánování,návrhy ke zvýšení bezpečnosti [1]
   Ochrana člověka za mimořádných událostí,výchova a vzdělávání,ochrana obyvatelstva,rámcový vzdělávací program,Koncepce ochrany obyvatelstva [1]
   omamná a psychotropní látka,droga,pervitin,závislost,látková závislost,drogová kriminalita [1]
   ORP Beroun,floods,flood damage [1]
   ORP Beroun,povodně,povodňové škody [1]
   Osteosarcoma,treatment,therapy,comparison,information leaflet [1]
   Osteosarkom,léčba,terapie,komparace,informační leták [1]
   Painful menstruation,pelvic floor,therapy,alternative therapy [1]
   Paliativní péče,terminální fáze života,urgentní medicína,zdravotnický záchranář,léčba bolesti,polostrukturovaný rozhovor [1]
   Palliative care,terminal stage of life,urgent medicine,paramedic,pain treatment,semi-structured interview [1]
   paramedic,competencies,Emergency Medical Service,Public Safety Answering Point,Prehospital Emergency Care [1]
   Parasite,zoonosis,parasitosis,coprology,deworming [1]
   Parazit,zoonóza,parazitóza,koprologie,odčervování [1]
   passable,parking,rescue area,high-rise machinery,firefighting unit,apartment house,apartment fire [1]
   Patellofemoral joint,instability,patella,physiotherapy,adolescent [1]
   patellofemoral pain syndrome,patellofemoral joint,knee joint,diagnostics,physiotherapy [1]
   patelofemorální bolestivý syndrom,patelofemorální skloubení,kolenní kloub,diagnostika,fyzioterapie [1]
   Patelofemorální kloub,nestabilita,patela,rehabilitace,adolescent [1]
   pánev,pánevní dno,svalové dysbalance,hluboký stabilizační systém,terapie [1]
   pelvic,pelvic floor,muscular imbalances,deep stabilization system,therapy [1]