Now showing items 1-1 of 1

  • Význam kompenzačního cvičení u závodních plavců v prevenci přetížení ramenního kloubu 

   Author: Nosková Klára; Supervisor: Hájková Simona; Opponent: Tomanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předložená bakalářská práce se bude zabývat problematikou bolestí ramenního kloubu u plavců, konkrétně se bude věnovat prevenci jejího vzniku. Součástí práce bude sou-bor kompenzačních cviků určených k ovlivnění nejčastějších ...