Now showing items 1-20 of 298

  • Domácí terapie u pacientů s roztroušenou sklerózou pomocí Homebalance 

   Author: Skalová Tereza; Supervisor: Janatová Markéta; Opponent: Říha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou domácího tréninku u pacientů s roztroušenou sklerózou. Současný stav se zabývá teoretickými poznatky o této nemoci, dále je zde probrána problematika týkající se rovnováhy ...
  • Intenzívna starostlivosť o potenciálneho darcu orgánov 

   Author: Lakatoš Patrik; Supervisor: Lidická Lucie; Opponent: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalárska práca sa zaoberá intenzívnou starostlivosťou o potenciálneho darcu orgánov. Starostlivosť o potencionálneho darcu orgánov je veľmi špecifická, to sa prejavuje aj relatívne málo dostupnou literatúrou na túto tému. ...
  • Vliv pohybové aktivity s využitím gymnastických kruhů na stabilitu lopatky 

   Author: Škarvada Jiří; Supervisor: Novotná Irena; Opponent: Hlávková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této bakalářské práce zhodnocení vlivu zařazení pohybové aktivity s využitím gymnastických kruhů do cvičební jednotky, která se zaměřuje na odstranění funkčních poruch souvisejících se stabilitou lopatky. Teoretická ...
  • Vliv časné fáze fyzioterapie u pacientů s totální endoprotézou kolenního kloubu 

   Author: Černá Štěpánka; Supervisor: Hájková Simona; Opponent: Reckziegelová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá určením vlivu časné fyzioterapie u pacientů s totální endoprotézou kolenního kloubu. Cílem je objektivně zhodnotit a určit vliv časně započaté intenzivní fyzioterapie porovnáním skupiny ...
  • Fyzioterapie u pacientů se syndromem karpálního tunelu 

   Author: Robovská Miroslava; Supervisor: Novotná Irena; Opponent: Reckziegelová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá léčbou syndromu karpálního tunelu fyzioterapeutickými metodami a problematikou samotné diagnózy. Záměrem je podat komplexní informace k tomuto onemocnění, vytvořit a realizovat vhodný rehabilitační ...
  • Fyzioterapie u chronického patelofemorálního bolestivého syndromu u žen 

   Author: Faitová Eliška; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Reichmannová Taťána
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti rehabilitační péče u žen s chronickým patelofemorálním bolestivým syndromem. Kapitola současný stav obsahuje informace o anatomii a kineziologii kolenního kloubu, biomechanice ...
  • Srovnání plantografického vyšetření u pacientů se skoliózou 

   Author: Pacholíková Pavlína; Supervisor: Tomanová Michaela; Opponent: Hamouzová Dita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Předmětem bakalářské práce je porovnání plantografického měření před a po zahájení terapie pomocí INFINITY method(R) u pacientů trpících skoliózou. V teoretické části je popsána anatomie a kineziologie páteře, stabilita a ...
  • Prevence zranění kolenního kloubu u mládeže národní házené 

   Author: Josefusová Gabriela; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Štiková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou dětských úrazů, především pak nejčastějších úrazů kolenního kloubu vzniklých při národní házené. Cílem bakalářské práce je prevence zranění kolenního kloubu. Dílčí úkoly tvoří ...
  • Ischemická cévní mozková příhoda, možnosti endovaskulární léčby 

   Author: Paulů Barbora; Supervisor: Jira František; Opponent: Klika Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   V bakalářské práci se zabýváme tématem cévní mozkové příhody, v našem případě výběrově její ischemickou formou. Klíčovou otázkou naší práce je pak endovaskulární léčba mozkového cévního řečiště. Práce je rozdělena na dvě ...
  • Analýza rizik firmy Mifer s.r.o. a návrh řešení konkrétních krizových postupů pro nejvýraznější hrozby 

   Author: Mirovský Petr; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Hes Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Základním určením této práce je zpracovat analýzu rizik podniku Mifer s.r.o. ve vztahu k vnitřním a vnějším vlivům objektu. Jedná se o podnik s různými výrobními technologiemi, kdy během narušení jejich správného procesu ...
  • Mukozitida dutiny ústní jako komplikace radioterapie v oblasti hlavy a krku 

   Author: Roškotová Linda; Supervisor: Efremova Yulia; Opponent: Pavlíková Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá léčbou nádorového onemocnění v oblasti hlavy a krku a následně komplikacemi, které mohou vzniknout během léčby. Teoretická část obsahuje popis jednotlivých nádorových onemocnění, které se mohou ...
  • Znalost KPR u praktických lékařů 

   Author: Panning Štěpán; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Marko Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá znalostí kardiopulmonální resuscitace u praktických lékařů. Cílem práce je posoudit, v jaké míře jsou praktiční lékaři schopní poskytnou adekvátní základní, popřípadě rozšířenou neodkladnou ...
  • Analýza rizik podniku Zbirovia a.s. ve Zbiroze 

   Author: Kuglerová Daniela; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce na téma Analýza rizik podniku Zbirovia, a. s. ve Zbiroze, se zabývá problematikou hrozeb a ohrožení výše zmíněného objektu. Podnik patří mezi hlavní české výrobce ručního řemeslnického nářadí a výkovků. ...
  • Stres a jeho dopad na pracovníky v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Ďurďa Vít; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Vňuková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce pojednává o stresu, práci s ním a používání postupů k jeho eliminaci. Poté se zabývá dalšími poruchami, které samotný stres může způsobovat. Činnost všech pracovníků v přednemocniční neodkladné péči se ...
  • Terapie jizev 

   Author: Mothejlová Karla; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem této bakalářské práce je terapie jizev a porovnání dvou různých terapeutických přístupů. Výsledky jsou zpracovány na základě kazuistik dvou pětičlenných skupin pacientů. Skupina první je léčena pomocí tlakové ...
  • Nejčastější zranění fotbalistů mládežnických kategorií 

   Author: Durych Martin; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Malay Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá nejčastějšími zraněními mladých fotbalistů. Zraněními, se kterými se fyzioterapeut může nejčastěji potkat při práci s nimi. Charakteristikou jejich vzniku a možnými terapeutickými řešeními, ...
  • Svalové dysbalance v silovém trojboji 

   Author: Kubík Lukáš; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Efremova Yulia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Abstrakt Předmětem bakalářské práce jsou svalové dysbalance v silovém trojboji a jejich následná kompenzace. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části se zabývám silovým trojbojem, historií trojboje a disciplínami. ...
  • Výjezdy ZZS Libereckého kraje označené jako NACA 0-II 

   Author: Hasenkopfová Šárka; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Kučerová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Předmětem bakalářské práce je hodnocení výjezdů ZZS Libereckého kraje. V teoretické části je stručně popsána historie, současný stav zdravotnické záchranné služby a vysvětlení skórovacího systému NACA. Cílem práce je zjistit ...
  • Přístup příslušníků Policie České republiky k osobám s duševním onemocněním 

   Author: Purmann Miroslav; Supervisor: Páv Marek; Opponent: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá přístupem příslušníků PČR k osobám s duševním onemocněním. V teoretické části je popsána historie psychiatrie, přístup k psychicky nemocným od starověku po současnost, dále jsou popsány ...
  • Výuka první pomoci u dětí druhého stupně základní školy 

   Author: Kvapil Štěpán; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Špalek Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá výukou laické první pomoci u dětí na druhém stupni základní školy. Především v oblasti samotného vyučování a popsání vybraných stavů v první pomoci, které nás mohou potkat v každodenním životě. ...