Now showing items 1-20 of 298

  • Molekulární metody stanovení mikrobiálních diverzit těla savců 

   Author: Tarasová Renata; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Blaha Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Normální kožní mikrobiom je přítomen na zdravé kožní tkáni. Za fyziologického stavu si zachovává svou typickou bakteriální skladbu, specifickou pro každého člověka. Předpokládá se, že změny v jeho složení mohou nastat v ...
  • Problematika ošetření ran dekubitů v intenzivní ošetřovatelské péči - nové trendy 

   Author: Mašínová Ivana; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Pokorná Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Ústředním tématem této bakalářská práce je problematika ošetřovatelské péče u pacientů, kterým se vznikly rány typu dekubitů během hospitalizace na odděleních intenzivní péče. Léčba dekubitů je stále aktuálním tématem nejen ...
  • Vysoce nakažlivé nemoci v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Kučerová Barbora; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Vít Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice vysoce nakažlivých nemocí s cílem představit základní postupy v přednemocniční neodkladné péči. Teoretická část je složena z popisu vybraných vysoce nakažlivých nemocí, které ...
  • Problematika bolesti a možností jejího ovlivnění v intenzivní ošetřovatelské péči 

   Author: Drbohlavová Kateřina; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Hlaváčková Lada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tématem bakalářské práce je problematika pooperační bolesti na odděleních intenzivní péče. Při práci na intenzivních odděleních i v rámci zdravotnické záchranné služby se zdravotnický záchranář s pacienty trpícími bolestmi ...
  • Preimplantační vyšetření chromozomových abnormalit v raných lidských embryích 

   Author: Vitnerová Tereza; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Blaha Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Nejčastější příčinou reprodukčních neúspěchů především u starších žen je výskyt chromozomových abnormalit v raných lidských embryích. Hlavním cílem preimplantačního testování embryí je proto zabránit přenosu aneuploidního ...
  • Výskyt sezónních patogenních mikrobů v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy 

   Author: Šlemendová Veronika; Supervisor: Pavlík Emil; Opponent: Vít Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce je zaměřena na výskyt sezónních patogenních mikrobů v městské hromadné dopravě hlavního města Prahy v období 7. 2. - 6. 4. 2018. V teoretické části práce se zaměřuji na bakteriální buňku a na popis přirozeného ...
  • Výskyt malých gonozómových mozaik u pacientek léčených pro neplodnost 

   Author: Trnka Tomáš; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Blaha Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   První část bakalářské práce je věnována celkovému tématu neplodnosti, jejích příčin a mechanizmu vzniku gonozómových mozaik, které jsou často diskutovaným genetickým faktorem ovlivňujícím fertilitu. Jsou zde popsány i ...
  • Diferenciální diagnostika poruchy vědomí v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Fůsová Pavlína; Supervisor: Heřman Tomáš; Opponent: Marko Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou diferenciální diagnostiky poruchy vědomí v přednemocniční neodkladné péči. Součástí teoretické části je charakteristika krátkodobých, kvantitativních a kvalitativních poruch vědomí. ...
  • Sepse v intenzivní medicíně 

   Author: Kamarád Martin; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Nadrchalová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou sepse v intenzivní medicíně. Jejím cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s možnými následky sepse, která může být komplikovaná multiorgánovým selháním, které je právě v ...
  • Rizika poskytování první pomoci dětem vyžadujícím zvláštní péči 

   Author: Dokoupilová Lucie; Supervisor: Donevová Monika; Opponent: Nechlebová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá možnými riziky vzniklými při poskytování první pomoci dětem vyžadujícím zvláštní péči. Jedná se o problematiku, která je v současné době velmi opomíjena a zdravotničtí záchranáři neznají správné ...
  • Možnosti optimalizace ozařovací polohy při radioterapii karcinomu prostaty 

   Author: Rousková Zdeňka; Supervisor: Dušková Radka; Opponent: Badraoui Čuprová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá komparací přípravné fáze ozařování karcinomu prostaty, který se řadí mezi nejčastější maligní onemocnění v mužské populaci. Práce se dělí na dvě základní části. V první části je teoreticky popsána ...
  • Radiační zátěž pacienta a personálu při CT navigovaných intervencích 

   Author: Drahozalová Adéla; Supervisor: Klika Daniel; Opponent: Podzimek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Intervenční radiologie je miniinvazivní metoda, kterou intervenční radiolog provádí pomocí zobrazovacích metod. V dnešní době se stává nepostradatelnou a především nahrazuje chirurgické výkony, které jsou pro lidský ...
  • Měření rychlosti toku likvoru akveduktem pomocí magnetické rezonance u pacientů s normotenzním hydrocefalem 

   Author: Vavrová Lucie; Supervisor: Vrána Jiří; Opponent: Krahula Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-11)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostiky a léčby pacientů s normotenzním hydrocefalem. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána fyziologie likvorových cest, etiologie a ...
  • Křečové stavy u dětských pacientů v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Slavíčková Veronika; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Pokorný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá křečovými stavy u dětských pacientů v přednemocniční neodkladné péči. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část bakalářské práce se zabývá definicí křečí, klinickým ...
  • Paliativní péče z pohledu zdravotnického záchranáře 

   Author: Nášel Pavel; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Jandová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou paliativní péče z pohledu zdravotnického záchranáře, především tedy hledáním spojitosti mezi paliativní péči a urgentní medicínou poskytovanou zdravotnickými záchranáři. ...
  • Znalost první pomoci u učitelů základní školy 

   Author: Filip Martin; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Majstr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou znalosti postupů laické první pomoci u pedagogů základních škol. Cílem této práce je zjistit úroveň proškolenosti pedagogů v oblasti laické první pomoci. Teoretická část se obecně ...
  • Úloha radiologického asistenta při intervenčních výkonech a lokalizačních technikách v mamologii 

   Author: Hašková Adéla; Supervisor: Honová Žaneta; Opponent: Freitinger Skalická Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   V bakalářské práce je popsána úloha radiologického asistenta při intervenčních výkonech a lokalizačních technikách v mamologii. Dále je předmětem bakalářské práce vytvoření přehledu využitelnosti intervenčních výkonů a ...
  • Zátěž a stres v povolání radiologického asistenta 

   Author: Řeháková Kateřina; Supervisor: Jira František; Opponent: Hudzietzová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Problematika stresu a pracovní zátěže je ve zdravotnictví často vyskytujícím se problémem. Tato bakalářská práce se zabývá zátěží a stresem v povolání radiologického asistenta. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...
  • Analýza ohrožení České republiky terorismem 

   Author: Šmirous Martin; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Müller Zdenek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce se věnuje analýze rizika vzniku teroristického útoku na území České republiky. Obsahuje vymezení pojmů, které se týkají terorismu. Jsou zde popsány teroristické organizace, které v současnosti působí nebo působily ...
  • Využití Redcordu u pacientů se syndromem bolestivého ramene 

   Author: Vajsarová Kamila; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Hájková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem mé bakalářské práce je zpracování problematiky fyzioterapie s využitím Redcordu u pacientů se syndromem bolestivého ramene. V teoretické části jsem se zaměřila na anatomii pletence ramenního, jeho kineziologii, ...