Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti optimalizace ozařovací polohy při radioterapii karcinomu prostaty 

   Author: Rousková Zdeňka; Supervisor: Dušková Radka; Opponent: Badraoui Čuprová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá komparací přípravné fáze ozařování karcinomu prostaty, který se řadí mezi nejčastější maligní onemocnění v mužské populaci. Práce se dělí na dvě základní části. V první části je teoreticky popsána ...