Now showing items 52-71 of 362

   Subject
   cancer,colon,colorectal carcinoma,histology,morphology [1]
   cardiopulmonary resuscitation,sudden cardiac arrest,general practitioner,knowledge,ambulance,equipment [1]
   Carpal tunnel syndrome,strain syndrome,nervus medianus,wrist,hand,physiotherapy [1]
   Case Reports,Decubitus,Intensive Care Unit,Nursing Care,Prevention,Rating Scales,Skin,Wounds [1]
   Casuistic reasoning,child patient,skull remodeling,genetic development disorders (acrocephalosyndactylism),rehabilitation [1]
   Casuistry,child patient,congenital heart defect,respiratory physiotherapy [1]
   cervical spine,combined therapy,ultrasound,electrotherapy,musculus trapezius [1]
   Cervicobrachial syndrome,cervical spine,shoulder joint,range of movement,Sensor Medica [1]
   cervikobrachiální syndrom,krční páteř,ramenní kloub,rozsah pohybu,Senzor Medica,Moover [1]
   Characteristics of Particles,Total Skin Electron Irradiation,Mycosis Fungoides,Thermoluminescence Dosimetry,In-vivo Dosimetry [1]
   Charakteristika částic,celotělové ozařování elektronovým svazkem,mycosis fungoides,termoluminiscenční dozimetrie,in-vivo dozimetrie [1]
   Chemical substances and mixtures,paramedics,intoxication,chemical accidents [1]
   Chemické látky a směsi,pracovníci zdravotnické záchranné služby,intoxikace,chemické havárie [1]
   Children,communication,disability,hearing loss,first aid,paramedic [1]
   Chlorine,Civil Protection,Crisis Documentation,Risk Assesment,Vigantice [1]
   Chráněná osoba,ochránce,bezpečnostní ochranný tým,bezpečnostní riziko,zásahový bezpečnostní tým [1]
   Civil defence education,primary school,civil protection during emergency situation,education system,framework educational program [1]
   Communication,contact,the Municipal Police of the Capital City of Prague,mental retardation,municipal police officer [1]
   control unit,security measures,security situation,measures,intervention,under the united command [1]
   Convulsions,Epilepsy,Pediatric Patient,Febrile Seizures,Pre-hospital Emergency Care [1]